Szukaj

STATUT  KOŁA


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządowym Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku.

Zasadniczymi celami działania Związku jest: obrona czci, honoru i godności żołnierzy zawodowych, ochrona nabytych praw i interesów, utrzymanie więzi pomiędzy byłymi żołnierzami zawodowymi, a macierzystymi jednostkami, propagowanie tradycji i historii oręża polskiego jak również umocnienie koleżeństwa oraz organizowanie pomocy dla potrzebujących emerytów i rencistów wojskowych i ich rodzin.

Organem prasowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest "Głos Weterana i Rezerwisty".

Struktura organizacyjna Związku Żołnierzy Wojska Polskiego obejmuje:

- organizacje krajową z władzami naczelnymi /Zarząd Główny/;
- organizacje wojewódzkie /rejonowe/ z władzami wojewódzkimi /rejonowymi/;
- koła jako podstawowe jednostki organizacyjne.

STATUT -  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest dostępny:
na stronie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego :

http://www.zzwp.pl/strona-glowna/

lub bezpośrednio pod linkiem:

http://www.zzwp.pl/dokumenty/statut-zzwp/
Stworzone przez STRONA24.PL