SKŁAD   OSOBOWY   KOŁA

1.    Pani ADAMSKA  Halina
2.    ppłk w st.spocz. BOROCH Tadeusz
3.    płk w st.spocz. BREJWO Andrzej
4.    kpt. w st.spocz. BROŹ Stanisław
5.    chor. sztab. w st.spocz. BIELIDA Antoni
6.    Pani  CHYLA  Maria
7.    st. chor. szt. w st.spocz. CHRUŚCIEL Jan
8.    st. chor. szt. w st.spocz. DĄBROWSKI Jerzy
9.    ppłk w st.spocz. DRĄŻKOWIAK Stanisław
10.  mjr w st.spocz. DYNAKOWSKI Henryk
11.  mjr w st.spocz. DYCZKOWSKI Włodzimierz
12.  mjr w st.spocz. DZIERKOWSKI Jan
13.  mł.chor. rez. DZIĘGIELEWSKI  Marek
14.  mjr w st.spocz.  EJSMONT Jarosław
15.  st. chor. rez. FLORCZAK  Waldemar
16.  mjr w st.spocz. GARLACZ Jan
17.  mł. chor. rez. GOŁĘBIOWSKI  Jan
18.  st. chor. szt. w st.spocz. GOILIK Michał
19.  mjr w st.spocz. JACKIEWICZ Jerzy
20.  st. chor. szt. w st.spocz. JASZCZUK  Eugeniusz
21.  mjr w st.spocz. JURECZKO Janusz
22.  st. chor. szt. w st.spocz. KARACZYN Ryszard
23.  st. chor. szt. w st.spocz. KLATKA Tadeusz
24.  mł. chor. w st.spocz. KOSEK Jan
25.  kpt. w st.spocz. KOZIOŁ Stanisław
26.  st. chor. szt. w st.spocz. KOPCEWICZ  Karol
27.  ppłk w st.spocz. KORNICKI Edward
28.  ppłk w st.spocz. KUREK Józef
29.  ppłk w st.spocz. LUBCZYŃSKI Janusz
30.  ppłk w st.spocz. MARCINKOWSKI Mieczysław
31.  st. chor. szt. w st.spocz. MATUSIAK Aleksander
32.  kpt. w st.spocz. MAZUR Leszek
33.  mł. chor. rez. MAZUREK Zbigniew
34.  mł. chor. w st.spocz. MISIEJUK Jan
35.  mjr w st.spocz. MUCHA Władysław
36.  mł. chor. rez. NIWIŃSKI Leonard
37.  Pani OBERMAJER Elżbieta
38.  mł. chor. w st.spocz. OLECHNOWICZ Zbigniew
39.  ppłk w st.spocz. PIETRAŚ Marek
40.  st. chor. szt. w st.spocz. PODMOKŁY Romuald
41.  st. chor. w st.spocz. RAZMUS Stanisław
42.  st. chor. w st.spocz. SAWICKI Henryk
43.  płk w st.spocz. SITAREK LeszeK
44.  mł. chor. w st.spocz. SIEMASZKO Władysław
45.  ppłk w st.spocz. SOKÓŁ Tadeusz
46.  st. chor. szt. w st.spocz. STEFAŃSKI Marek
47.  st. chor. szt. w st.spocz. SUTENIEC Eugeniusz
48.  ppłk w st.spocz. SZAFONI Janusz
49.  mł. chor. w st.spocz. SZPAKOWSKI Zenon
50.  płk w st.spocz. TOKARCZYK Krzysztof
51.  ppłk rez. WALCZAK Grzegorz
52.  mł chor. rez. WALENCKI  Mirosław
53.  st. chor. szt. rez. WALKOWIAK  Jacek
54.  st. chor. szt. w st.spocz.  WOJTASIAK  Leszek
55.  chor. w st.spocz. WÓJCIK  Jan
56.  st. chor. w st.spocz. WIECZOREK  Paweł
57.  ppłk w st.spocz. WIESETEK Sławoj
58.  st. chor. szt. rez. ZABOROWSKI Mirosław
59.  Pani ZABOROWSKA  Maria
60.  mł. chor. w st. spocz. ZALEWSKI  Sławomir
61.  st. sierż. w st.spocz. ZIENTEK Andrzej
62.  mjr w st.spocz. ŻOŁNA Zbigniew  
Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL