PLAN  ZAMIERZEŃ  KOŁA

WYCIĄG Z PLANU ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KOŁA NA  2024 ROK.

  I. GŁÓWNE ZADANIA. 
 
 1. Umacnianie poczucia honoru i godności żołnierskiej. 
 2. Udział członków Koła w uroczystościach państwowych i   wojskowych, obchodach historycznych rocznic oraz   zacieśnianie współpracy z kombatantami.
 3. Udzielanie porad prawnych i pomocy najbardziej   potrzebującym członkom Koła w rozwiązywaniu problemów   życiowych i zdrowotnych w ramach działalności Komisji   Socjalno – Zdrowotnej.
 4. Rozwijanie i poszerzanie zakresu działalności sportowej i   obronnej członków koła we współdziałaniu z klubem Ligi   Obrony Kraju. 
 5. Inspirowanie członków Koła do działań mających na celu   liczebny wzrost szeregów naszego Związku.    

II.PLANOWANE ZAMIERZENIA W DZIAŁALNOŚCI KOŁA. 

 1. Obchody Dnia Weterana 01.09.2024 - Plac Zwycięstwa, Dom Kultury - Gryfice.  
 2. Doroczne spotkanie środowiskowe uświęcające rocznicę bitwy pod Lenino - 14.10.2024 - strzelnica LOK Gryfice. 
 3. Udział w uroczystościach "Narodowego Święta Niepodległości" 11.11.2024 - Plac Zwycięstwa, Dom Kultury - Gryfice.   
 4. Udział w uroczystościach "Święta Wojska Polskiego" 15.08.2024 - Plac Zwycięstwa, Dom Kultury - Gryfice. 
 5. Spotkanie środowiskowe z wdowami po żołnierzach zawodowych z okazji Dnia Kobiet - 08.03.2024 - Dom Kultury - Gryfice.  
 6. Wigilijne spotkanie opłatkowe  członków koła - 13.12.2024 - Gryfice.
 7.  Okresowa informacja komisji socjalno-zdrowotnej nt. ,, Sytuacji w środowisku, potrzebach i sprawach załatwianych lub w toku realizacji” - 17.04 i 18.09.2024 - Na walnym zebraniu koła - Gryfice.   
 8. Wycieczka patriotyczna  - II dekada maja lub I dekada września.   
 9. Przeprowadzenie ogólnych zebrań koła w SP nr 3 w dniach:                                                                                   -
 • 21 luty 2024 ;
 • 17 kwiecień 2024;
 • 15 czerwiec 2024;                                                                                                                                                          
 • 18 wrzesień 2024;          
 • 20 listopad 2024.                                                                                                                                                                                                           
 1. Piknik strzelecki na strzelnicy LOK w Gryficach w dniach:   -12.10.2024.
 2.  Udział reprezentacji koła w zawodach sportowo – obronnych organizowanych przez :                                                                                - Zarząd Wojewódzki ZŻWP;                                                                                                                                                                             - LOK w Gryficach - w/g oddzielnego planu LOK;                                                                                                                                            - Starostwo Powiatowe w Gryficach - w/g oddzielnego planu Starostwa;
   
 III. UDZIAŁ DELEGACJI KOŁA W OBCHODACH ROCZNICOWYCH 

 • Święto Narodowe 03.05.2024 - Plac Zwycięstwa - GDK- Gryfice;  
 • Święto Niepodległości 11.11.2024 - Plac Zwycięstwa - GDK- Gryfice; 
 • Święto Wojska Polskiego 15.08.2024 - Plac Zwycięstwa - GDK -Gryfice;
 • 80 rocznica bitwy pod Monte Casino 18.05.2024;
 • 85 rocznica wybuchu II wojny światowej 01.09.2024 - Plac Zwycięstwa GDK- Gryfice;
 • 85 rocznica agresji ZSRR na Polskę 17.09.2024;
 • 79 rocznica zakończenia II wojny światowej 08.05.2024 - Plac Zwycięstwa - GDK- Gryfice;  
 • 79 rocznica wyzwolenia Gryfice - 06.03.2024 - Plac Zwycięstwa - GDK-Gryfice;  
 • Święto 36 dr OP - 30.09.2024 - Mrzeżyno; 
 • Święto Edukacji – Dzień Nauczyciela - 14.10.2024 - SP nr 3 - Gryfice;  
 • Uroczyste obchody rocznicy powstania ZŻWP - 15.06.2024.  
Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL