HISTORIA   POWSTANIA   KOŁA

 

Koło Nr 24 Żołnierzy WP zawiązało się w grudniu 1980 roku.
W ówczesnym klubie garnizonowym w Gryficach odbyło się spotkanie grupy byłych żołnierzy zawodowych, którzy powołali zespół inicjatywny do spraw organizacji koła Związku Żołnierzy Zawodowych w Gryficach.
W skład zespołu organizacyjnego weszli następujący koledzy:

mjr rez. Bernard BYCZKIEWICZ
ppłk rez. Franciszek SZUKAŁA
por. rez. Walerian BOŁTRUKIEWICZ
kpt. rez. Józef STĘPIEŃ

26 marca 1981 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne ZBŻZ w Gryficach. Zebranie otworzył ppłk Tadeusz Panasiuk, nakreślając cele i zadania powołanej organizacji związkowej oraz uwypuklił potrzebę organizowania ZBŻZ, którzy po odejściu z czynnej służby wojskowej zmuszeni byli szukać oparcia w różnych organizacjach społecznych i politycznych.
W wyniku tajnego głosowania do pierwszego zarządu koła wybrano:

Przewodniczący ppłk rez. Franciszek SZUKAŁA
Vice przewodniczący mjr rez. Bernard BYCZKIEWICZ
Sekretarz por. rez. Kazimierz MICHALAK
Członek zarządu mjr rez. Tadeusz KRAKOWSKI

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Przewodniczący por. rez. Stefan SOBIPAN
Członek kpt. rez. Marian PŁACHTA
Członek sierż. szt. rez. Piotr KARGUL

Wykaz pierwszych członków 24 koła ZBŻZ

 mjr rez. Bernard BYCZKIEWICZ
 kpt. rez. Walerian BOŁTRUKIEWICZ
 sierż. rez. Stanisław BRAŃSKI
 por. rez. Włodzimierz BARBUS
 mjr rez. Leszek ERCHARDT
 ppłk rez. Bogdan GARWOLIŃSKI
 sierż. szt. rez. Piotr KARGUL
 chor. szt. rez. Stanisław KURPISZ
 sierż. rez. Stefan ŁĘGOWI
  sierż. szt. rez. Roman ŁOBOŻEWICZ
 kpt. rez. Marian PŁACHTA
 kpt. rez. Kazimierz MICHALAK
 st. sierż. szt. rez. Aleksander SZUMSKI
 chor. rez. Józef MALAJCZYK
 kpt. rez. Kazimierz POPIOŁEK
 kpt. rez. Medard MIECZYKOWSKI
 kpt. rez. Edward SĘPIŁO
 por. rez. Stanisław SZAŁACHOWSKI
 mjr rez. Józef STĘPIEŃ
 kpt. rez. Stefan SOBIPAN
 ppłk rez. Franciszek SZUKAŁA
 mjr rez. Tadeusz KRAKOWSKI
 st. sierż. rez. Paweł WAWRZYŃSKI
 kpt. rez. Stanisław MURRAS

W styczniu 1985 roku na zebraniu sprwozadwczo - wyborczym wybrano nowe władze koła. W skład zarządu weszli:

Prezes zarządu koła ppłk dypl. w st.sp. Zygmunt KUNKEL
Vice prezes koła ppłk rez. Bernard BYCZKIEWICZ
Sekretarz st. sierż. szt. rez. mgr Piotr KARGUL
Skarbnik ppłk rez. Leszek ERCHARDT
Członek mjr rez. mgr Maciej ROCZYŃSKI

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Przewodniczący ppłk rez. Jan SZYMAŃSKI
Sekretarz ppłk rez. mgr inż. Jan SYPEL
Członek st. sierż. rez. Wiesław SOKOŁOWSKI

W lutym 1985 roku na wniosek naszego koła Zarząd Wojewódzki w Szczecinie uchwałą z dnia 26 lutego 1985 roku nadał naszemu kołu imię "I Armii Wojska Polskiego"
Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL