HONOROWE  CZŁONKOSTWO  KOŁA


        Uchwałą walnego zebrania członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. I Armii Wojska Polskiego w dniu 20.11.2013 roku nadano dla: Pana pułkownika Bernarda BYCZKIEWICZA  tytuł Honorowego Członka Koła nr 24 ZŻ WP             im. I Armii Wojska Polskiego w Gryficach.
        Pan płk w st.spocz. Bernard BYCZKIEWICZ przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady Związku Kombatantów RP i BWP w Gryficach, współzałożyciel Koła nr 24 ZŻ WP w Gryficach, wieloletni członek i zasłużony działacz ZŻ WP i OR , KOR i LOK. Weteran II wojny światowej, oraz uczestnik walk o wyzwolenie Polski z pod okupacji hitlerowskiej, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia RP urodził się 20.05.1926 roku.
        W 1944 roku został powołany do służby wojskowej, która rozpoczął w Radzyminie Podlaskim gdzie formował się 37 pułk piechoty 7 Dywizji Łużyckiej. Brał udział w walkach od Lublina aż do Pragi w składzie II Armii Wojska Polskiego w okresie maj - czerwiec 1945 roku. Jako żołnierz Polski 16.04.1945 r. brał udział w forsowaniu Nysy Łużyckiej i bitwie pod Budziszynem.
Po zakończeniu wojny pełnił służbę wojskową w Zgorzelcu w formacjach Wojsk Ochrony Pogranicza. Po zwolnieniu do rezerwy, przeprowadził się w 1956 roku do Gryfic i podejmuje pracę zawodową. Był zootechnikiem, prezesem PZKR i dyrektorem SKR. W 1982 roku przechodzi na emeryturę. Po przejściu do rezerwy aktywnie włącza się do działalności związkowej i społecznej. Niestrudzony organizator różnego rodzaju obchodów rocznicowych o charakterze patriotycznym i tablic pamiątkowych w powiecie gryfickim. W związkach i organizacjach społecznych pełnił wiele funkcji z wyboru jako przewodniczący zarządów tych organizacji.
        Pan płk w st.sp. Bernard BYCZKIEWICZ był współorganizatorem założenia w Gryficach Koła nr 24 ZBŻ i OR WP i dwukrotnym jego prezesem. Koło istnieje do dziś, po zmianie statutu związku nosi aktualną nazwę "Koło nr 24 ZŻ WP im. I Armii Wojska Polskiego". Życiową pasją Pana Pułkownika były i są spotkania z młodzieżą szkolną i harcerstwem oraz żołnierzami 26 BR OP i 28 brt. na których wspominał wojenne losy Żołnierza Polskiego.
Za ofiarna służbę w WP i udział w walkach na froncie II wojny światowej, wieloletnią pracę zawodową, oraz aktywną działalność społeczną był wielokrotnie awansowany do płk włącznie. Wielokrotnie wyróżniany i uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Otrzymał między innymi "Krzyż Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia RP". "Złoty Krzyż Zasługi" oraz medale "Zasłużony na Polu Chwały", "Za Wolność i Zwycięstwo", "Za Odrę Nysę i Bałtyk", "Za Zasługi dla Obronności Kraju", "Zasłużony dla ZBOWiD". Był wyróżniany i odznaczany za działalność społeczną w Związku Kombatantów RP i BWP, LOK, ZBŻZ i OR i regionu Pomorza Zachodniego. Posiada złotą odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego, złota odznakę Zasłużony Działacz LOK. Za zasługi dla ZBŻZ i OR. posiada medale 30 i 40 lecia PRL. Jest wpisany do księgi zasłużonych dla Zarządu Wojewódzkiego ZB ŻZ i OR. W minionym czasie otrzymał dużą ilości wyróżnień honorowy, dyplomów uznania, listów pochwalnych nadanych przez organizacje paramilitarne i społeczne oraz jednostki wojskowe a także władze samorządowe gminy, powiatu i województwa.

_______________________________________________________________________________________________________

         Uchwałą walnego zebrania członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. I Armii Wojska Polskiego w dniu 19.11.2014 roku nadano dla:
Pana ppłk w st. spocz. Mieczysława MARCINKOWSKIEGO tytuł Honorowego Członka Koła nr 24 ZŻ WP im. I Armii Wojska Polskiego w Gryficach.
         Okolicznościowy akt nadania wręczył wyróżnionemu w dniu 17.12.2014 w restauracji "Polskie Smaki" w obecności kolegów i zaproszonych gości Prezes Zarządu Koła płk rez. Krzysztof Tokarczyk.
         Pan ppłk Mieczysław Marcinkowski wieloletni członek i zasłużony działacz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 24 ZŻ WP w Gryficach odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia RP urodził się 02.01.1933 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Swoją przygodę z wojskiem rozpoczął we wrześniu 1952 roku która trwała blisko 40 lat. W minionym okresie ukończył studia na WAT oraz studia podyplomowe tym samym zdobywając tytuł mgr inż. Swoją służbę zakończył jako Szef Wydziału Operacyjnego sztabu 26 BR OP. Zwolniony z zawodowej służby wojskowej w październiku 1991 roku.
         Za ofiarną służbę w WP, wieloletnią pracę zawodową, oraz aktywną działalność społeczną był wielokrotnie awansowany do ppłk włącznie. Wielokrotnie wyróżniany i uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Otrzymał między innymi "Krzyż Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia RP". "Złoty Krzyż Zasługi" brązowy, srebrny i złoty medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", brązowy, srebrny i złoty medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.
Odznaczony za działalność społeczną złotą odznaką LOK, oraz za działalność dla regionu Pomorza Zachodniego Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego.
        Po przejściu do rezerwy w dniu 12 listopada 1991 wstępuję do naszego związku w którym działa do dnia dzisiejszego. W ramach swojej działalność sprawował następujące funkcje, był między innymi V-ce prezesem koła w latach 1992-1997 i 2000 - 2004 a od roku 2005 do dnia dzisiejszego sprawuje funkcje Przewodniczącego Komisji socjalno-zdrowotnej. Za swoja dotychczasową działalność w związku był wielokrotnie wyróżniany dyplomami i podziękowaniami oraz Brązową odznaką za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Medalem XXX_lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL