ODESZLI   NA  WIECZNĄ  WARTĘ

Rok 2024
**********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - st.chor.szt. w st. spocz. Józef  JAŻEWICZ

                  Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 czerwca 2024r.w wieku 75 lat odszedł od nas na Wieczną Wartę do Krainy Wiecznego Spoczynku długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, absolwent Szkoły Chorążych Służby Uzbrojenia w Olsztynie, wzorowy Chorąży Służby Uzbrojenia i Elektroniki Dowództwa 26 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej WP, odznaczony m. in. Srebrnym i Brązowym „Krzyżem Zasługi RP” oraz Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” Starszy Chorąży Sztabowy Józef Jażewicz. Urodził się 4 stycznia 1949r. w Wrzosowo. Edukację rozpoczął w 1956r. w Szkole Podstawowej w Morzynie, następnie Technikum Mechaniczne w Świdwinie o specjalizacji technik mechanizacji rolnictwa. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w Szkole Chorążych Służby Uzbrojenia w Olsztynie, którą ukończył w 1970r. Po ukończeniu Szkoły Chorążych rozpoczął wojskową służbę jako żołnierz zawodowy w 42 dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej w m. Ustronie Morskie. W ramach wyróżnienia w 1980r. został służbowo przeniesiony do służb technicznych Dowództwa 26 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Gryficach gdzie pełnił ją do 2003r. W ramach restrukturyzacji Sił Zbrojnych WP został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy SZ WP.  
               W czasie pełnienia 34 letniej, wzorowej i nienagannej służby wojskowej, był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i awansowany na wyższe stopnie wojskowe, aż do Starszego Chorążego Sztabowego WP włącznie oraz uhonorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W swym dorobku posiadał min: Srebrny i Brązowy „Krzyż Zasługi RP”, Złoty, Srebrny i Brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Zloty, Srebrny i Brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” a także wiele wyróżnień i dyplomów uznania.  .
         W dniu 03.02.2004r. wstąpił w szeregi członków Koła nr 24 ZŻ WP i był jego aktywnym i sumiennym działaczem, za co został uhonorowany: Dyplomem Pamiątkowym 35-lecia Koła ZŻ WP, Odznaką Honorową ZŻ WP i Medalem 35-Lecia ZŻ WP.
         W życiu prywatnym, od 1970 roku był mężem Barbary, z którą miał troje dzieci: córkę Katarzynę i synów Marcina i Wojciecha. W naszej pamięci pozostanie jako człowiek rodzinny, dobry mąż i ojciec oraz troskliwy dziadek. Był zawsze życzliwym i uczynnym, powszechnie szanowanym przyjacielem i kolegą a przy tym bardzo skromnym i wrażliwym. Ostatnie pożegnanie ŚP Józefa Jażewicza rozpoczęła ceremonia pogrzebowa w dniu 07.06.2024r. w Kościele WNMP w Gryficach. Egzekwie w intencji zmarłego przeprowadził Proboszcz Parafii WNMP Ksiądz Prałat dr Kazimierz Półtorak, a następnie pożegnanie i przewiezienie ciała zmarłego do miejsca wiecznego spoczynku na Nowym Cmentarzu Komunalnym.        
        W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła Żona Barbara, oraz córka Katarzyna i synowie Marcin i Wojciech z rodzinami, członkowie Koła nr 24 ZŻ WP, koledzy ze służby wojskowej, przyjaciele, sąsiedzi  i znajomi. Wystąpienie pożegnalne w imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy W P, wygłosił Członek Zarządu Koła Romuald Podmokły , który w swojej szczególnej laudacji przypomniał najważniejsze momenty z drogi życiowej ŚP Józefa Jażewicza , Jego duże zaangażowanie w służbie i pracy jako żołnierza zawodowego, oraz z życia osobistego, gdzie był kochającym i troskliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Na zakończenie powiedział „Dziękujemy Ci Józefie za wzorowo pełnioną służbę i pracę dla naszej Ojczyzny i jej Sił Zbrojnych, za Twoją skromność i koleżeńskość. Żegnamy Cię w wielkim żalu i głębokim smutku. Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. 
          Żegnaj Żołnierzu. Cześć Twojej Pamięci. Spoczywaj w Pokoju. Wszystkim osobom, które przeżywają odejście ŚP starszego chorążego sztabowego Józefa Jażewicza na Wieczną Wartę, składam w imieniu Członków Koła nr 24 ZŻ WP, wyrazy szczerego głębokiego współczucia i żalu.         
          Pożegnalną wiązankę białoczerwonych kwiatów i zapalony znicz złożyła na mogile ŚP st. chor. sztab. Józefa Jażewicza delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP .(MIECZMAR)
                                                                                         „Cześć Twojej Pamięci „” Spoczywaj w pokoju.”
Rok 2023
***********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - sierż. w st. spocz. Antoni BIAŁEK

                 Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 grudnia 2023 roku w wieku 67 lat odszedł od nas na wieczną wartę do Krainy Wiecznego Spoczynku długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, były żołnierz zawodowy 82 dywizjonu dowodzenia 26 BR OP, absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gryficach, sierżant w st. spocz. Antoni Białek. Urodził się dnia 14 września 1953r. w Płotach . Szkołę Podstawową ukończył w Wyszoborze. Natomiast Zasadniczą Zawodową ukończył w Gryficach w zawodzie monter żelbetonowy. W dniu 25.04.1973r. został powołany przez WKU Gryfice do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą po przeszkoleniu unitarnym pełnił w dywizjonie dowodzenia26 Brygadzie Artylerii OPK. W Gryficach .
              Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej , na własną prośbę został powołany do zawodowej służby wojskowej i skierowany do jej pełnienia w kompanii zabezpieczenia w dywizjonie dowodzenia 26BR OP. W dniu 18.10.1983r. na własną prośbę zostaje zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy WP.W czasie 10 letniej nienagannej służby wojskowej był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i awansowany na wyższe stopnie wojskowego aż do sierżanta włącznie. Będąc w rezerwie podejmował różne prace zawodowe w działalności gospodarczej tj. branży taksuwalskiej, następnie prowadzi z synem sklep zoologiczny a po pewnym czasie zaczął wykonywać przewozy krajowe własnym transportem samochodowym. Od 2004r. zatrudnił się jako kierowca w firmie transportowej TIR wykonującej przewozy europejskie i w niej pracował do chwili przejścia na emeryturę tj do dnia 2020r. W 1975r. zawarł związek małżeński z p. Alicją z którą posiadał dwoje dzieci, córkę Wiolettę i syna Tomasza.  
             Będąc na emeryturze służb mundurowych, w dniu 10.01.1984r. wstąpił w szeregi członków Koła nr 24 ZŻ WP. i był jego aktywnym członkiem.
Ostatnie pożegnanie ŚP Antoniego Białka rozpoczęła ceremonia pogrzebowa w dniu 25 listopada 2023 roku w Kościele WNMP w Gryficach. Egzekwie w intencji zmarłego przeprowadził Proboszcz Parafii WNMP Ksiądz Prałat dr Kazimierz Półtorak. Następnie ciało zmarłego odprowadzono do miejsca wiecznego spoczynku na Starym Cmentarzu Komunalnym.   
              W ostatniej drodze zmarłego towarzyszyła Mu najbliższa Rodzina w tym Żona Alicja, Córka Wioletta z mężem i Syn  Tomasz  z żoną oraz ich rodziny ,   członkowie Koła nr 24 ZŻ WP, Krzysztof Tokarczyk, Romuald Podmokły Tadeusz Klatka i i Mirosław Wójciak, koledzy ze służby wojskowej i pracy, przyjaciele, sąsiedzi  i znajomi.                          Wystąpienie pożegnalne w imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy W P, wygłosił Prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk, który w swojej szczególnej laudacji przypomniał najważniejsze momenty z drogi życiowej ŚP, Antoniego Białka, Jego duże zaangażowanie w służbie i pracy oraz z życia osobistego, gdzie był kochającym i troskliwym mężem, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem. A na zakończenie powiedział „Dziękujemy Ci Antoni za Twoją koleżeńskość i skromność, Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. „Cześć Twojej pamięci.”„Spoczywaj w pokoju.”    
             Pożegnalną wiązankę kwiatów i zapalony znicz od członków Koła nr 24 ZŻ WP na mogile ŚP Antoniego Białka złożyła delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP. Rodzinie zmarłego Krzysztof Tokarczyk przekazał wyrazy szczerego głębokiego współczucia i żalu.     
           Ceremonię pogrzebową zakończyło odegranie przez trębacza melodii „Cisza” i „Spij Kolego”.               

                                                             „Cześć Twojej Pamięci „” Spoczywaj w pokoju.” (MIECZMAR )

**********
OSTATNIE  POŻEGNANIE  ZASŁUŻONEGO OFICERA 28brt WOJSK RADIOTECHNICZNYCH  OBRONY POWIETRZNEJ

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ  - mjr Wiktor KANIGOWSKI   

                 Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 Listopada 2023 roku w wieku 86 lat odszedł od nas na Wieczną Wartę do Krainy Wiecznego Spoczynku długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, absolwent Szkoły Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych  w Jeleniej Górze, wzorowy Oficer 28 Batalionu Wojsk Radiotechniczny Obrony Powietrznej WP,  były Starszy Oficer Połączonego Stanowiska Dowodzenia Obrony Powietrznej, odznaczony m. inn. Złotym „Krzyżem Zasługi RP” i Złotym Medalem „ Za Zasługi dla Obronności Kraju” mjr Wiktor Kanigowski.   Urodził się 04 kwietnia 1937r. w m. Wysoka koło Działdowa, woj. Białostockie. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Działdowie. W 1956r, po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminów rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży w Szkole Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze, którą ukończył w 1959r. Jako podchorąży szkoły oficerskiej był aktywnym sportowcem a główną dyscypliną Jego było podnoszenie ciężarów, w czym zdobył mistrzostwo Polski Sił Zbrojnych.  Zawodową służbę wojskową w stopniu podporucznika rozpoczął w 1959r. na stanowisku technika dyżurnego na Pł. SD w Bydgoszczy, którą pełnił przez 8 lat. W tym czasie zawarł związek małżeński z Krystyną.       
               W 1965r. został przeniesiony służbowo na wyższe stanowisko służbowe, dyżurnego technika operacyjnego  brt w Gdyni. W 1970r. został służbowo przeniesiony do 28 brt  w Choszcznie na stanowisko oficera odpowiedzialnego  SD 28 brt. Po zmianie dyslokacji  28 brt do Gryfic również i kpt. Wiktor Kanigowski podlegał przeniesieniu służbowemu do Gryfic. W Gryficach awansował na stopień majora WP i wyznaczony na stanowisku starszego oficera Pł SD. Na tym stanowisku pełnił służbę wojskową do czasu przejścia na emeryturę wojskową w 1987r.            
              Za wzorową i nienaganną służbę wojskową oraz pracę społeczną był awansowany na kolejne wyższe stanowiska służbowe i stopnie oficerskie aż do stopnia majora włącznie oraz uhonorowany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi, w  tym m.in.  Złotym „Krzyżem Zasługi RP”, Złotym i Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju.”           Przez całe Jego życie Rodzina była Mu sprawą najważniejszą a na emeryturze mając więcej wolne czasu był dla Niej wsparciem o każdej porze dnia i nocy niosąc z Sobą optymizm, uśmiech i dobrą energię. Po śmierci żony Krystyny starał się dalej trzymać dom otwarty dla najbliższych.           
              Będąc na emeryturze służb mundurowych, w dniu 20.02.1988r. wstąpił w szeregi członków Koła nr 24 ZŻ WP. i był jego aktywnym członkiem.

             Ostatnie pożegnanie ŚP mjr Wiktora Kanigowskiego rozpoczęła ceremonia pogrzebowa w dniu 25 listopada 2023 roku w Kaplicy Nowego Cmentarza Komunalnego w Gryficach. Egzekwie w intencji zmarłego przeprowadził ksiądz wikary Paweł Niewiadomski  z parafii WWNMP. Następnie Urnę z Jego Prochami odprowadzono do miejsca wiecznego spoczynku na Nowym Cmentarzu Komunalnym.           
             W ostatniej drodze zmarłego, w obecności asysty honorowej pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP w składzie Tadeusza Klatka, Zenona Szpakowskiego i Jerzego Dąbrowskiego towarzyszyła Mu najbliższa Rodzina w tym Córka Dorota z mężem Krzysztofem, Syn  Roman  oraz ich rodziny,   członkowie Koła nr 24 ZŻ WP, koledzy ze służby wojskowej i pracy, przyjaciele, sąsiedzi  i znajomi.           
            Wystąpienie pożegnalne w imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy W P, wygłosił Prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk, który w swojej szczególnej laudacji przypomniał najważniejsze momenty z drogi życiowej Śp, mjr Wiktora Kanigowskiego, Jego duże zaangażowanie w służbie i pracy jako żołnierza zawodowego w 28 brt. OP, oraz z życia osobistego, gdzie był kochającym i troskliwym mężem, ojcem i dziadkiem. a na zakończenie powiedział „Dziękujemy Ci Wiktorze za Twoją koleżeńskość i skromność, żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Cześć Twojej pamięci. Spoczywaj w pokoju.”            
            Pożegnalną wiązankę kwiatów i zapalony znicz od członków Koła nr 24 ZŻ WP na mogile złożył Krzysztof Tokarczyk. Rodzinie przekazał wyrazy szczerego głębokiego współczucia i żalu.             
           Ceremonię pogrzebową zakończyło odegranie przez trębacza melodii „Cisza” i „Spij Kolego”.               

                                                                       Cześć Twojej pamięci. Spoczywaj w pokoju. (MIECZMAR)

Rok 2022
***********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - st. chor. szt. Grzegorz  Falkowski.
Ostatnie pożegnanie.
           Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 grudnia 2022 roku w wieku 68 lat, po ciężkiej i długotrwałej chorobie odszedł na Wieczną Wartę długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, absolwent Ośrodka Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich w Grudziądzu, wzorowy chorąży WP, były szef służb kwatermistrzowskich w 82 dywizjonie dowodzenia 26 Brygady Rakietowej OP, odznaczony Srebrnym Medalem „ Za Zasługi dla Obronności Kraju” st. chor. sztab. Grzegorz FALKOWSKI .
          Urodził się dnia12 marca 1954r. w Kutnie. Do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał w Nowogardzie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu matury został powołany do odbycia zasadniczej służy wojskowej którą pełnił w Nadwiślańskich Jednostkach Wojsk MSW w Warszawie, ukończył ją w stopniu kaprala i po powrocie do rodziny zaczął pracę zawodową jako kierownik zaopatrzenia w GS Nowogard. Po pozytywnym ukończeniu kursu w Ośrodku Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich w Grudziądzu został żołnierzem zawodowym w stopniu mł. chor. z przydziałem służbowym pełnienia obowiązków szefa służby żywnościowej w 82 dywizjonie dowodzenia 26 Brygady Rakietowej OP w Gryficach.
         W ramach restrukturyzacji Sił Zbrojnych w 2002r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy WP. W czasie pełnienia służby wojskowej, za wzorową i nienaganną pracę był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i awansowany na wyższe stopnie WP, aż do stopnia starszego chorążego sztabowego oraz uhonorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi . W swym dorobku życiowym posiadał min: Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Srebrny i Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” a także wiele dyplomów uznania i podziękowania. Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej podjął pracę zawodową na terenie Nowogardu. W dniu 18.02.2004r. roku wstąpił w szeregi członków Koła nr 24 ZŻ WP i był jego sumiennym działaczem, za co został uhonorowany Dyplomem Pamiątkowym 35-lecia Koła nr 24 ZŻ WP. W życiu prywatnym był wspaniałym mężem i wzorowym ojcem trójki dzieci.
         Ostatnie pożegnanie ŚP Grzegorza FALKOWSKIEGO rozpoczęła ceremonia pogrzebowa w dniu 14 grudnia 2022roku w Kaplicy Nowego Cmentarza Komunalnego w Gryficach. Egzekwie w intencji zmarłego przeprowadził ksiądz Proboszcz Andrzej Steckiewicz z parafii NSPJ. Następnie Jego zwłoki odprowadzono do miejsca wiecznego spoczynku na Nowym Cmentarzu Komunalnym. Ze szczególną laudacją wystąpił prezes Zarządu Koła ZŻ WP Krzysztof Tokarczyk, wspominając najważniejsze momenty z życia i pracy zmarłego ŚP Grzegorza, a następnie złożył Jego żonie i najbliższej Rodzinie wyrazy współczucia i głębokiego żalu. W ostatniej pożegnalnej drodze towarzyszyła Mu żona Iwona z dziećmi Rafałem, Robertem i Izabellą z rodzinami, najbliższa rodzina oraz Wojskowa Asysta Pogrzebowa z 3 bat. Legii Akademickiej z Trzebiatowa pod dowództwem por. Szymona Blichowskiego, delegacja członków z Koła nr 24 ZŻ WP, przyjaciele i koledzy z wojskowej służby, znajomi i sąsiedzi. Na mogile zmarłego zostały złożone pożegnalne wieńce i wiązanki kwiatów.
         Delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP w osobach Zenon Szpakowski i Tadeusz Klatka na mogile zmarłego złożyła wiązankę pięknych kwiatów i zapalone znicze o barwach narodowych. Żegnamy Cię Grzegorzu w wielkim smutku i żalu. Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Niech Ziemia Gryficka lekką Ci będzie. Spoczywaj w Pokoju! Cześć Twojej pamięci! (Mieczmar)


Rok 2020
***********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ  - mjr Krzysztof Marian Wawrzycki.

Ostatnie pożegnanie.
              Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy. że w dniu 23 grudnia 2020 roku odszedł z naszych szeregów na wieczną wartę w wieku 69 lat major Krzysztof Marian Wawrzycki, wieloletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze i Uniwersytetu w Opolu, wzorowy Dowódca Stanowiska Dowodzenia 28 brt. odznaczony m.in. Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”
Uroczyste, ostatnie pożegnanie odbyło się w dniu 28 grudnia 2020 roku w Kaplicy Starego Cmentarza Komunalnego w Gryficach.
            Żegnamy Cię ŚP Krzysztofie w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach.
Spoczywaj w Pokoju. Cześć Jego pamięci. (Mieczmar)

Rok 2019
***********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - ppłk Andrzej JARMURZEWSKI

Ostatnie pożegnanie.
              W dniu 25 lipca 2019r. w wieku 71 lat po długotrwałej chorobie odszedł od nas na wieczną wartę długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej WOPL w Koszalinie, wzorowy oficer Służb Technicznych 26 Brygady Rakietowej OP, odznaczony m.in. „Srebrnym Krzyżem Zasługi” ppłk Andrzej JARMURZEWSKI s. Franciszka.
               Urodził się dnia 10 marca 1948 roku w Kwidzyniu. Po ukończeniu szkoły podstawowej a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzyniu w 1967r. podjął naukę jako podchorąży na Wydziale Rakietowym WOPK w Wyższej Szkole Oficerskiej WOPL w Koszalinie którą ukończył w dniu 11.09.1971r. jako podporucznik WP.
Po ukończeniu studiów w WSO WOPL został skierowany w dniu 12.10.1971r. do 26 BR OP. na stanowisko dowódcy plutonu startowego w 43 dr OP w Darłowie. Na stanowisku dowódcy plutonu pełnił obowiązki do dnia 05.09,1977r. Następnie w dniu 06,09.1977r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy baterii startowej które pełnił do dnia12.09.1979r.
W dniu 15.12.1979r został przeniesiony do Gryfic na stanowisko pomocnika SSU i E w Służbach Technicznych Dowództwa 26 BR OP, które pełnił do 01.09.1988r. Od dnia 02.09.1988r do dnia 30.04.1997r. pełnił obowiązki Starszego Inżyniera Służb Technicznych 26 BR OP.
             W dniu 30.04.1997r. w ramach restrukturyzacji Sił Zbrojnych został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
             W czasie pełnienia zawodową służbę wojskową był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i awansowany na wyższe stanowiska i stopnie wojskowe, aż do stanowiska Starszego Inżyniera Służ Technicznych 26 BR OP i stopnia wojskowego podpułkownika WP oraz uhonorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W swym dorobku posiadał m.in. „Srebrny Krzyż Zasługi RP”, Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i wiele dyplomów uznania.
            W dniu 17.09.2012r. wstąpił w szeregi członków Koła nr 24 ZŻ WP i był jego aktywnym działaczem za co został uhonorowany Medalem „XXXV- Lecia ZŻ WP”.
W dniu 30 lipca 2019 roku w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Koszalinie odbyła się ceremonia pogrzebowa, została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłego śp. Andrzeja a następnie pożegnanie i odprowadzenie Jego zwłok do miejsca wiecznego spoczynku na CK w Koszalinie. W ostatniej pożegnalnej drodze towarzyszyła Mu żona Maria z córką Ewą i najbliższa rodzina oraz delegacja członków z Koła nr 24 ZŻ WP, przyjaciele i koledzy z żołnierskiej służby oraz znajomi.
Następnie zostały złożone na mogile zmarłego pożegnalne wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze.
Pożegnalną wiązankę kwiatów i zapalone znicze od członków z Koła nr 24 ZŻ WP na mogile śp ppłk Andrzeja Jarmurzewskiego złożył ppłk w st. sp. Janusz Szafoni.
            Rodzinie zmarłego złożono wyrazy szczerego, głębokiego współczucia i żalu. Ceremonię pogrzebową zakończyło odegranie przez trębacza melodii „Cisza” i „Spij Kolego”. Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju. Cześć Jego pamięci. "(Mieczmar).

Rok 2018
***********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - mł. chor. Ryszard Stanisław PAWLAK.

Ostatnie pożegnanie.
         W dniu 8 maja 2018 roku w wieku 69 lat odszedł na Wieczną Wartę Członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, były żołnierz zawodowy 28 brt, 2 BRt odznaczony m.in. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” mł. chor. w st. spocz. Ryszard Stanisław PAWLAK.
          Urodził się dnia 25.08.1949r. w Białogardzie. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej Szkoły Zawodowej w Białogardzie został powołany w dniu 25.09.1969r przez WKU Białogard do odbycia zasadniczej służby wojskowej i skierowany do Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w WOSR w Jeleniej Górze. Po jej ukończeniu w dniu 20.09.1970r jako podoficer nadterminowy został skierowany do 13 PRt 2KOPK celem pełnienia dalszej służby wojskowej a następnie w dniu 19.01.1975r. został przeniesiony do 28 brt 2 BRt 2 KOPK w którym pełnił służbę wojskową w kompani dowodzenia do dnia 07.09.1995r.
         W dniu 08.09.1995r został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia, jako emeryt wojskowy.
W okresie 26 letniej nienagannej zawodowej służby wojskowej był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i awansowany na wyższe stopnie wojskowe, aż do stopnia mł. chor. WP. oraz uhonorowany odznaczeniami resortowymi. W swym dorobku posiadał m.in. Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Srebrny i Brązowy Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz wiele dyplomów uznania.
         W dniu 13.04.2010r. wstąpił do Związku Żołnierzy WP w Kole nr 24 ZŻ WP.
W dniu 11 maja 2018 roku w kaplicy SCK została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłego śp. mł. chor. Ryszarda Stanisława Pawlaka a następnie pożegnanie i odprowadzenie Urny z Jego Prochami do miejsca wiecznego spoczynku. W ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyła Mu Żona Janina i dzieci Robert, Iza i Kamila oraz najbliższa rodzina, liczni członkowie z Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP, koledzy z żołnierskiej służby oraz przyjaciele i znajomi.
          Wystąpienie pożegnalne w imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy W P, wygłosił Członek Zarządu Koła Romuald Podmokły, który w swojej szczególnej laudacji przypomniał najważniejsze momenty z drogi życiowej śp. chor. Ryszarda Stanisława Pawlaka, Jego duże zaangażowanie w służbie i pracy jako żołnierza zawodowego w 28 brt. OP, oraz z życia osobistego, gdzie był kochającym i troskliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Na zakończenie wystąpienia powiedział: „Dziękujemy Ci Ryszardzie za Twoją koleżeńskość i skromność. Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie i Twojej wiernej służbie Siłom Zbrojnym zachowamy w naszych sercach, w naszej żołnierskiej koleżeńskiej pamięci. Czuwaj na Wiecznej Warcie w spokoju. Cześć Twojej pamięci”. Rodzinie przekazano wyrazy szczerego, głębokiego współczucia i żalu.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się zgodnie z Ceremoniałem WP, przy udziale wojskowej asysty honorowej z żołnierzy 36 dr OP i pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP w obsadzie: Romuald Podmokły, Tadeusz Klatka i Zenon Szpakowski.
            Pożegnalną wiązankę kwiatów od członków Koła nr 24 ZŻ WP. na mogile śp. mł. chor w st. spocz. Ryszarda Stanisława Pawlaka złożyła delegacja: Władysław Siemaszko, Mieczysław Marcinkowski i Michał Gojlik.
Uroczystości pogrzebowe zakończyły się odegraniem przez trębacza melodii „Cisza” i „Spij Kolego”. (Mieczmar)

 
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ- st. chor. sztab. Marian RADECKI

Ostatnie pożegnanie.
            W dniu 25 stycznia 2018r. w wieku 63 lat odszedł na wieczną wartę długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, były żołnierz zawodowy Służby Uzbrojenia 82 dd 26 BR OP, absolwent PSZ w C. O. Sz. Służby Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie, Prezes MKS LOK Baszta Gryfice, sędzia I klasy strzelectwa sportowego, odznaczony m.in. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz LOK”, Medalem „XXX-Lecia ZŻ WP”, st. chor. sztab. Marian RADECKI.
           Urodził się dnia 24.03.1954r. w m. Głuszyce woj. Dolnośląskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej a następnie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jarocinie i Technikum Mechanicznego w Trzebiatowie został powołany w dniu 25.09.1972r. do odbycia zasadniczej służby wojskowej i skierowany na przeszkolenia unitarne do PSZ w C. O. Sz. SUiE Olsztyn a po przeszkoleniu w dniu 2.09.1973r został skierowany do 26 BA OPK na stanowisko St. mechanika broni strzeleckiej w baterii remontowej.
            W dniu 10.09.1974r. został powołany do zawodowej służby wojskowej i wyznaczony na stanowisko st. mechanika drużyny remontu sprzętu rakietowego. W latach 1979-1986 pełnił obowiązki szefa baterii remontowej. W latach 1986-1988 pełnił obowiązki st mechanika remontu uzbrojenia kompanii remontowej,
W latach 1988-1998 pełnił obowiązki służbowe w 82 dd OPK na stanowiskach: Technika plutonu remontu uzbrojenia, St. technika, D-cy plutonu remontu uzbrojenia w kompanii remontowej,
W dniu 30.09.1999r. w ramach restrukturyzacji Sił Zbrojnych został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
            Jako rezerwista wojskowy podjął pracę zawodową w LOK Gryfice na stanowisku kierownika i gospodarza strzelnicy LOK oraz sędziego I klasy strzelectwa sportowego i Prezesa MKS LOK Baszta które wykonywał do dnia 25.01.2018r.
W czasie nienagannej zawodowej służby wojskowej i pracy zawodowej, był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i awansowany na wyższe stanowiska służbowe i stopnie wojskowe, aż do stanowiska D-cy plutonu i stopnia wojskowego st. chor. sztab. oraz uhonorowany odznaczeniami resortowymi. W swym dorobku posiadał m.in. złoty, srebrny i brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz srebrny i brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złota Odznakę „Zasłużony Działacz LOK”, srebrny Krzyż za Zasługi dla KŻR LOK , Medal „XXX-Lecia ZŻ WP” a także wiele dyplomów uznania.
W dniu 17.11.2004r. wstąpił w szeregi członków Koła nr 24 ZŻ WP i był jego aktywnym działaczem.
W dniu 29 stycznia 2018 roku w kaplicy NCK została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłego śp. Mariana Radeckiego a następnie pożegnanie i odprowadzenie Jego zwłok do miejsca wiecznego spoczynku na NCK. W ostatniej drodze towarzyszyła Mu żona Danuta z córkami Emilią, Moniką i najbliższą rodziną, liczni członkowie z Koła nr 24 ZŻ WP, koledzy z żołnierskiej służby i pracy zawodowej oraz przyjaciele i znajomi, delegacja z Zrzeszenia MKS LOK Baszta Gryfice ze Sztandarem Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK a także drużyna uczniów mundurowych z ZSP im. Zbigniewa Herberta ze Sztandarem Szkoły pod dowództwem mjr Ryszarda Wrońskiego z Trzebiatowa.
            Wystąpienie pożegnalne w imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wygłosił prezes Zarządu Koła, Krzysztof Tokarczyk, który w swojej mowie pożegnalnej przypomniał drogę życiową śp st. chor. sztab. rez. Mariana RADECKIEGO jako żołnierza zawodowego i Kierownika strzelnicy LOK oraz Jego wielkie zaangażowanie w pracy i służbie a na zakończenie powiedział „Dziękujemy Ci Marianie za Twoją koleżeńskość i skromność. Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Cześć Twojej pamięci. Spoczywaj w pokoju.”
          Uroczystości pogrzebowe odbyły się zgodnie z Ceremoniałem WP, przy udziale wojskowej asysty honorowej z żołnierzy 36 dr OP i pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP w obsadzie: Romuald Podmokły, Tadeusz Klatka i Zenon Szpakowski. Pożegnalną wiązankę kwiatów od członków Koła nr 24 ZŻ WP na mogile złożyli: Zbigniew Mazurek, Mieczysław Marcinkowski, Paweł Wieczorek i Mirosław Wójciak
Rodzinie przekazano wyrazy szczerego głębokiego współczucia i żalu.(Mieczmar

Rok 2017
***********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ -  ppłk Władysław Mrozik

Ostatnie pożegnanie.
            W dniu 7 lipca 2017r. w wieku 85 lat po ciężkiej i długotrwałej chorobie odszedł od nas na wieczną wartę długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty w Jeleniej Górze, wzorowy oficer administracji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gryficach, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi RP oraz złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego, ppłk w stanie spoczynku Władysław Mrozik s. Michała.
             Urodził się 26 listopada 1931r w m. Zagajów woj. kieleckie i tu ukończył Szkołę Powszechną. W latach 1948-1950 uczęszczał do Zawodowej Szkoły Metalowej we Wrocławiu. W listopadzie 1951r zastał powołany przez RKU Wrocław do odbycia zasadniczej służby wojskowej i skierowany do Podoficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Ustce jako kandydat na żołnierza nadterminowego. Po ukończeniu PSzMW pozostaje w szkole na stanowisku dowódcy drużyny a następnie dowódcy plutonu i jest kolejno awansowany aż do stopnia wojskowego bosmanmata.
            W 1954r. w ramach wyróżnienia zostaje skierowany do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Jeleniej Górze, którą ukończył w 1956r. i uzyskał stopień podporucznika WP. Po ukończeniu OSP powraca do PSzMW w Ustce na stanowisko dowódcy kompani którą pełnił do 1961r.
             W 1961 po reorganizacji PSzMW został skierowany do Wojskowej Komendy Rejonowej w Gryficach i wyznaczony na stanowisko pomocnika Kierownika Sekcji Oficerskiej a następnie Kierownika tej Sekcji. W 1975r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Komendanta WKU którą pełnił do chwili zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy tj. do dnia 24 listopada 1989r.
           Za wzorową i nienaganną służbę wojskową oraz pracę społeczną był awansowany na kolejne stopnie oficerskie aż do stopnia podpułkownika włącznie oraz uhonorowany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi, tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym „Krzyżem Zasługi RP”, Złotym i Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i Honorową Odznakę Gryfa Pomorskiego oraz wieloma dyplomami uznania i wyróżnieniami w tym tytułem „Honorowy Członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. I Armii Wojska Polskiego” W dniu 8 grudnia 1989r. będąc na emeryturze służb mundurowych wstępuje w szeregi członków Koła nr 24 ZŻ WP.
             W dniu 12 lipca 2017 roku w kaplicy Starego Cmentarza Komunalnego została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłego śp. Władysława a następnie pożegnanie i odprowadzenie Jego zwłok do miejsca wiecznego spoczynku. W ostatniej drodze zmarłego, w obecności asysty honorowej żołnierzy z 36 dr OP oraz pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP w składzie Romuald Podmokły, Tadeusz Klatka i Zenon Szpakowski , Żona Halina, córki i najbliższa rodzina zmarłego oraz członkowie Koła nr 24 ZŻ WP, koledzy ze służby wojskowej i pracy, przyjaciele i znajomi.
               W imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pożegnał Go prezes Zarządu Koła płk rez. Krzysztof Tokarczyk, który podczas stosownej laudacji przypomniał drogę życiową śp. ppłk Władysława Mrozika, podkreślając jego zasługi dla Obronności Kraju a w ostatnich słowach powiedział m.in. „Dziękujemy Ci za Twoją aktywność, koleżeńskość i skromność”. „Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Spoczywaj w spokoju. Niech Ziemia Gryficka lekką Ci będzie. Cześć Twej pamięci. ".
                Rodzinie Zmarłego, przekazano od członków Koła wyrazy szczerego współczucia i żalu. Natomiast delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP w składzie Maria Chyla, Elżbieta Obermajer, Tadeusz Sokół i Mieczysław Marcinkowski na mogile śp ppłka Władysława Mrozika złożyła pożegnalną wiązankę kwiatów.
Uroczystości pogrzebowe zostały przeprowadzone zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym a zakończyły się odegraniem przez trębacza melodii „Cisza” i „Spij Kolego”. (Mieczmar)

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ.- st. chor. sztab. Stanisława Zubko

Ostatnie pożegnanie.
Ostatnia droga st. chor. sztab. Stanisława Zubko
              W dniu 10 stycznia 2017 roku w wieku 67 lat po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, były żołnierz zawodowy służby samochodowej 82 dywizjonu dowodzenia 26 BR OP, absolwent Podoficerskiej Szkoły Zawodowej 9 psam ŚOW. odznaczony m.in. brązowym Krzyżem Zasługi RP, st. chor. sztab. Stanisław Zubko urodził się 6 października 1949r. w Gryficach. W dniu 29.04.1968r został powołany przez WKU Gryfice do odbycia zasadniczej służby wojskowej którą pełnił w 7 Warszawskim Bat. Saperów do 16.12.1971r. W dniu 17.12.1979r został powołany do zawodowej służby wojskowej, którą pełnił w pododdziałach podległych 26 BR OP w Gryficach. W latach 1979-1985r. w baterii remontowej jako d-ca drużyny a następnie d-ca plutonu remontu pojazdów samochodowych a od 25.03.1985r. w 82 dd 26 BR OP na stanowiskach d-ca plutonu rem samochodów, technik służb technicznych a od1998r. szef służby samochodowej 82 dd. W ramach restrukturyzacji WP. został w dniu 31.08 2002r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. W dniu 1.07.2005r. podjął pracę zawodową w PKS Gryfice na stanowisku Kierownika         Zakładu Przewozów Pasażerskich, którą wykonywał do 10.01.2017r. W czasie 36 letniej nienagannej zawodowej służby wojskowej i pracy zawodowej, był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i awansowany na wyższe stanowiska i stopnie wojskowe, aż do st. chor. sztab. oraz uhonorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W swym dorobku posiadał m.in. brązowym „Krzyżem Zasługi RP”, srebrny i brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz srebrny i brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” a także wiele dyplomów uznania. W dniu 17.11.2004r. wstąpił w szeregi członków Koła nr 24 ZŻ WP.W dniu 13 stycznia 2017r roku w kościele WNMP została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłego śp. Stanisława, a następnie pożegnanie i odprowadzenie Urny z Jego prochami do miejsca wiecznego spoczynku na SCK. W ostatniej drodze towarzyszyła Mu najbliższa rodzina, liczni członkowie z Koła nr 24 ZŻ WP, koledzy z żołnierskiej służby i pracy zawodowej oraz przyjaciele i znajomi. Wystąpienie pożegnalne w imieniu pracowników i kolegów z PKS wygłosił prezes Zarządu PKS Gryfice Zygmunt Dziewguć a w imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk. Obaj mówcy w swoich mowach pożegnalnych przypomnieli drogę życiową st. chor. sztab. rez. Stanisława Zubko i Jego wielkie zaangażowanie w pracy i służbie.
                 Dziękujemy Ci Stanisławie za Twoją koleżeńskość i skromność. Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Cześć Twojej pamięci. Spoczywaj w pokoju. Rodzinie przekazano wyrazy szczerego współczucia i żalu.
                Uroczystości pogrzebowe odbyły się zgodnie z Ceremoniałem WP, przy udziale wojskowej asysty honorowej z żołnierzy 36 dr OP i pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP w obsadzie: Romuald Podmokły, Tadeusz Klatka i Zenon Szpakowski, a pożegnalną wiązankę kwiatów od członków Koła nr 24 ZŻ WP na mogile śp. Stanisława Zubko złożyli: Maria Chyla i Mirosław Wójciak. Uroczystość zakończyły dźwięki syren z autobusów PKS Gryfic. (Mieczmar)

Rok 2016
***********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ. - płk Bernard BYCZKIEWICZ

Ostatnie pożegnanie oficera.
                 W dniu 3 kwietnia 2016r w wieku 90 lat odszedł na wieczną wartę bezgraniczny popularyzator tradycji historyczno wojskowej działalności żołnierzy WP w walkach z hitlerowskim okupantem, weteran walk o niepodległą Polskę w II wojnie światowej, przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady Związku Kombatantów RP i BWP w Gryficach, współzałożyciel Koła nr 24 ZBŻZ przy 26 BA OPK, wieloletni członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i KOR LOK oraz zasłużony działacz społeczny dla województwa Zachodniopomorskiego, odznaczony Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, złotym,srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi RP, medalami Zasługi na Polu Chwały, Zwycięstwa i Wolności oraz złotą i srebrną Odznaką Gryfa Pomorskiego, płk w stanie spoczynku Bernard Byczkiewicz.
                   Urodził się 20 maja 1926 roku w Brzuchacze woj. Nowogrodzkim. Do wojska Polskiego został powołany 27.12.1944 r. w Stołpach i skierowany do Radzymina Podlaskiego, gdzie formował się 37 pułk piechoty 7 Dywizji Łużyckiej a następnie po przeszkoleniu unitarnym skierowany na front. Brał udział w walkach od Lublina poprzez forsowanie Nysy Łużyckiej, bitwy pod Budzieszynem aż do Pragi. Po zakończeniu działań wojennych trafił do Zgorzelca, gdzie pełnił służbę wojskową jako żołnierz zawodowy w formacjach Wojsk Ochrony Pogranicza.
Po demobilizacji w 1956r osiedlił się w Gryficach, gdzie założył rodzinę i podjął prace zawodową. W latach 1956-1958 pracował jako zootechnik Wydziału Rolnictwa w Gryficach a od 1958r. jako prezes powiatowego ZKR. W 1979r. został dyrektorem SKR w Płotach. Po przejściu na emeryturę w 1982r. włączył się bardzo aktywnie do działalności związkowej i społecznej, w których przez lata pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji z wyboru. W 1978r wstąpił do Koła Oficerów Rezerwy LOK. W 1981r był współorganizatorem Koła nr 24 ZBŻZ przy 26 BA OPK i jego wiceprezesem a następnie przez dwie kadencje jego prezesem. W 1999r. został przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Związku Kombatantów RP i BWP w Gryficach. Był inicjatorem budowy pomników w Gryficach, Płotach, Skalnie, Kłodkowie oraz wmurowania kilkunastu tablic pamięci narodowej w powiecie gryfickim o bohaterskich czynach żołnierzy Wojska Polskiego.
               Za udział w walkach na froncie II wojny światowej, ofiarną służbę w WP i wieloletnią pracę zawodową, oraz aktywną działalność społeczną był wielokrotnie awansowany od st. sierż. aż do płk WP włącznie. Otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwowych: Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia RP, złoty, srebrny i brązowy „Krzyż Zasługi RP" oraz medale „Zasłużony na Polu Chwały", "Za Wolność i Zwycięstwo", "Za Odrę Nysę i Bałtyk", złoty i srebrny medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", "Zasłużony dla „ZBOWiD". Był wyróżniany i odznaczany za działalność społeczną w Związku Kombatantów RP i BWP, LOK, ZBŻZ i OR, ZŻ WP oraz regionu Zachodniopomorskiego. Posiada złotą i srebrną odznakę Gryfa Pomorskiego, złotą odznakę Zasłużony Działacz LOK, odznaki honorowe za zasługi dla ZBŻZ i OR, oraz medale 30 i 40 Lecia PRL.
             W dniu 7.04.2016r roku w kaplicy Starego Cmentarza Komunalnego została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłego śp. Bernarda a następnie pożegnanie i odprowadzenie Jego zwłok do miejsca wiecznego spoczynku. W ostatniej drodze towarzyszyła Mu najbliższa rodzina, liczni członkowie Koła nr 24 ZŻ WP i kombatanci, oraz koledzy, przyjaciele i znajomi. W imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pożegnał Go prezes Zarządu Koła płk rez. Krzysztof Tokarczyk, który w swej mowie pożegnalnej przypomniał drogę życiową śp płk Bernarda Byczkiewicza, a w ostatnich słowach powiedział m.in. „Dziękujemy Ci płk Bernardzie za Twoją aktywność, koleżeńskość i skromność. „Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju. Cześć Twej pamięci. "
               Uroczystości pogrzebowe zostały przeprowadzone zgodnie z Ceremoniałem WP przy udziale wojskowej asysty honorowej żołnierzy z 36 dr OP i pocztów sztandarowych Związku Kombatantów z Gryfic i Płot, ZW ZŻ WP oraz szkół średnich i trębacza, który odegrał pieśń „ Spij Kolego” (Mieczmar)


ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - mł chor. Tadeusz OŻGA.

Ostatnie pożegnanie.
            W dniu 06.01.2016 r. odszedł na wieczną wartę w wieku 63 lat członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, mł chor. w st. spocz. Tadeusz OŻGA.
Pan chorąży Tadeusz OŻGA urodził się 1 stycznia 1953 roku. Po ukończeniu szkoły zawodowej i odbyciu zasadniczej służby wojskowej w latach 1971-1972 został powołany do zawodowej służby wojskowej.
W latach 1973-1974 ukończył podoficerską szkołę zawodową w Jeleniej Górze. Od 1974 roku zawodową służbę pełnił w 28 batalionie radiotechnicznym w Gryficach na stanowisku kierownika kancelarii tajnej. Po 32 latach nienagannej zawodowej służby wojskowej w dniu 15.04.2003 roku odszedł do rezerwy.
Od 17.03.2009 roku był członkiem koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Za całokształt służby i pracy w wojsku i cywilu został odznaczony wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi między innymi:

- brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi ,
- złotym medalem za Zasługi dla obronności kraju,
- srebrnym medalem Siły zbrojne w służbie Ojczyzny.

               W dniu 08.01.2016 roku w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Gryficach w asyście żołnierzy Wojska Polskiego została odprawiona msza święta w intencji zmarłego śp. Tadeusza OŻGA, a następnie Jego ciało odprowadzono do miejsca wiecznego spoczynku.
W czasie uroczystości pogrzebowych trębacz na trąbce sygnałowej wykonał utwór melodyjny "Śpij Kolego".
W ostatniej drodze towarzyszyli Mu, żona z najbliższą rodziną, liczna grupa członków Koła ZŻWP, koledzy z wojska oraz przyjaciele i znajomi. W imieniu Zarządu i członków Koła nr 24 ZŻWP pożegnał Tadeusza Prezes Zarządu Koła płk w st. spocz. Krzysztof Tokarczyk , który w mowie pożegnalnej nakreślił drogę życiową zmarłego, a w ostatnich słowach powiedział "Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Cześć Twej pamięci".

Rok 2015
***********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - mł chor. Wiesław HANDZLIK

Ostatnie pożegnanie.
                 W dniu 19 czerwca 2015 r. odszedł na wieczną wartę w wieku 56 lat członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, mł chor. rez Wiesław HANDZLIK
mł. chor. rez. Wiesław HANDZLIK urodził się 31 października 1959 roku w Trzebiatowie. W 1979 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej. Po jej zakończeniu pozostał w szeregach Wojska Polskiego by służyć wiernie naszej ojczyźnie.
W 1981 roku ukończył Podoficerską Szkołę Zawodową w Centrum Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy i rozpoczął służbę zawodową w 28 batalionie radiotechnicznym w Gryficach.
Po rozformowaniu batalionu nadal pełnił służbę w Wojskach Radiotechnicznych. Pomimo że dowództwa jednostek mieściły się w Słupsku i Bydgoszczy kolega Wiesław służył nadal w garnizonie Gryfickim.
Po 28 latach zawodowej służby wojskowej w dniu 30.04.2007 roku odszedł do rezerwy.
Od 26.04.2011 roku był członkiem naszego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wykazując się aktywnością w różnych działaniach koła.
Za całokształt służby i pracy w wojsku odznaczony między innymi:
* Brązowym i Srebrnym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
* Brązowym i Srebrnym medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju.
                   W dniu 23.06.2015 roku w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Gryficach w asyście żołnierzy Wojska Polskiego została odprawiona msza święta w intencji zmarłego śp. Wiesława HANDZLIKA, a następnie Jego ciało odprowadzono do miejsca wiecznego spoczynku.
                  W czasie uroczystości pogrzebowych trębacz na trąbce sygnałowej wykonał utwór melodyjny "Śpij Kolego".
W ostatniej drodze towarzyszyli Mu, żona z najbliższą rodziną, liczna grupa członków Koła ZŻWP, koledzy z wojska oraz przyjaciele i znajomi. W imieniu Zarządu i członków Koła nr 24 ZŻWP pożegnał Wiesława zastępca prezesa Zarządu Koła ppłk rez. Grzegorz Walczak, który w mowie pożegnalnej nakreślił drogę życiową zmarłego, a w ostatnich słowach powiedział "Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Cześć Twej pamięci".


ODESZŁA DO KRAINY WIECZNEGO SPOKOJU- Krystyna JUSZCZYK

Ostatnie pożegnanie.
                      W dniu 30.01.2015r. po długotrwałej i ciężkiej chorobie w wieku 62 lat odeszła do krainy wiecznej szczęśliwości, długoletnia członkini Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wdowa po zmarłym żołnierzu zawodowym 28 brt, była pracownica PZU w Gryficach, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze Krystyna JUSZCZYK .
Urodziła się w dniu 13.05.1952 roku w Kamiennej Górze. Tu też ukończyła Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące a następnie policealne studium ekonomiczne. Pracę zawodową rozpoczęła jako księgowa w Państwowym Przedsiębiorstwie Książka, Prasa "Ruch". W miedzy czasie wyszła za mąż za chor. Jerzego Juszczyka i przeniosła się do m. Gryfice. Rozpoczęła tu pracę w PZU, którą kontynuowała aż do przejścia na emeryturę. Będąc na emeryturze ukończyła Kurs Masażu w Szczecinie. W dniu 08.12.2010 wstąpiła do Koła nr 24 ZŻ WP, gdzie okazała się osobą niezwykle skromną, cieszącą się nienaganną opinią i autorytetem. Była przykładem uczciwości i sumienności oraz zawsze służyła pomocą i radą. Do ostatniej chwili życia była zaangażowana w działalność rodzin byłych żołnierzy zawodowych.
                   W dniu 02.02.2015 w Kaplicy SCK w Gryficach została odprawiona Msza Święta w intencji śp. Krystyny Juszczyk przez proboszcza parafii NSP ks. Ireneusza Pastryka. Następnie Jej ciało zostało odprowadzone do miejsca wiecznego spoczynku.
W ostatniej drodze towarzyszyli Jej, najbliższa Rodzina, liczni członkowie Związku Żołnierzy WP, koledzy i koleżanki z pracy oraz liczne grono przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Wszyscy żegnali Ją w wielkim żalu i smutku. Niech Ziemia Gryficka lekką Jej będzie i spoczywa w pokoju.
Cześć Jej Pamięci.

Rok 2014
***********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - ppłk Marek WALENCZAK

Ostatnie pożegnanie.
                W dniu 09 kwietnia 2014 r. odszedł na wieczną wartę w wieku 59 lat sekretarz zarządu Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wzorowy oficer byłego dowództwa 26 BR OPK ppłk Marek WALENCZAK
ppłk Marek WALENCZAK urodzony w 1955 roku, liceum ogólnokształcące ukończył w m. Wołów w woj. dolnośląskim w roku 1974. W tym samym roku rozpoczyna studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. gdzie został zakwalifikowany na kierunek rakiety przeciwlotnicze. Po promocji oficerskiej w 1978 roku w stopniu podporucznika skierowany został do pełnienia zawodowej służby wojskowej w 43 dywizjonie rakietowym w Dąbkach k/ Darłowa na stanowisko dowódcy plutonu wysokiej częstotliwości baterii radiotechnicznej. W 1983 roku rozkazem wyższych przełożonych wyznaczony został na wyższe stanowisko służbowe w dowództwie 26 Brygady OPK jako starszy pomocnik szefa służby uzbrojenia i elektroniki. W roku 1991 roku obejmuje kolejne stanowisko w służbach technicznych Brygady jako starszy inżynier służb technicznych. Następnie w 1996 roku kończy uzupełniające studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej i uzyskuje tytuł magistra inżyniera. W 1997 roku decyzją przełożonych skierowany zostaje na kurs podyplomowy do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, po którym obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy 26 Brygady OP d/s technicznych w której służył do jej rozformowania. W 2003 kończy zawodową służbę wojskową i zostaje przeniesiony do rezerwy.
W czasie swojej 30 letniej służby był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany między innymi srebrnym Krzyżem za Zasługi oraz złotymi medalami za Zasługi dla obronności kraju i Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny.
               20 stycznia 2004 roku wstąpił do naszej organizacji w której życiu i funkcjonowaniu aktywie uczestniczył. Od 2009 roku do końca swoich dni sprawował funkcję sekretarza Zarządu Związku Żołnierzy WP naszego koła.
W dniu 11.04.2014 roku w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Gryficach w asyście kompani honorowej Wojska Polskiego została odprawiona msza święta w intencji zmarłego śp. ppłk. rez. Marka WALENCZAKA, a następnie Jego ciało odprowadzono do miejsca wiecznego spoczynku.
               W czasie uroczystości pogrzebowych trębacz na trąbce sygnałowej wykonał utwór melodyjny "Śpij Kolego", a kompania honorowa pożegnała Go salwą honorową.
W ostatniej drodze towarzyszyli Mu, żona z najbliższą rodziną, liczna grupa członków Koła ZŻWP, koledzy z wojska oraz przyjaciele i znajomi. W imieniu Zarządu i członków Koła nr 24 ZŻWP pożegnał Marka zastępca prezesa Zarządu Koła ppłk rez. Grzegorz Walczak, który w mowie pożegnalnej nakreślił drogę życiową zmarłego, a w ostatnich słowach powiedział "Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Cześć Twej pamięci".

Rok 2013
************
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - st. chor.. Szczepan SILECKI

Ostatnie pożegnanie.
               W dniu 07 października 2013 odszedł na wieczną wartę członek naszego koła Kolega Szczepan SILECKI.
St. chor.rez. Szczepan SILECKI urodził się 11 grudnia 1946r.Po ukończeniu szkoły zawodowej został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w latach 1965-1967r. w 24 OSSS w Mrzeżynie. Do zawodowej służby został powołany 21.OL 1971 w 26 BA w Gryficach i z tą brygadą związał się aż do przejścia na emeryturę. I tak w latach 1971-1979 był saperem w pl. saperów a potem technikiem uzbrojenia w pl. uzbrojenia 82 dywizjonu dowodzenia. W 1979r. przeszedł do służby w bazie materiałowej 26 Brygady na stanowisko magazyniera a później był kierownikiem magazynów. W 1989r. ukończył kurs chorążych i został mianowany na stopień młodszego chorążego. Od 1992r. przyjmuje obowiązki inspektora ochrony przeciwpożarowej 26 BR i na tym stanowisku pozostaje do końca służby wojskowej. W 1996r. odchodzi na emeryturę.
                Od 14.02.2012r. roku był członkiem Koła 24 ZŻ WP.Za całokształt służby i pracy w wojsku i cywilu został odznaczony wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi :Brązowym Krzyżem Zasługi/1983r./,złotymi medalami za Zasługi dla obronności kraju i Siły zbrojne w służbie Ojczyzny. W dniu 11.10.2013 roku w kaplicy cmentarza komunalnego w Gryficach została odprawiona msza w intencji zmarłego naszego Kolegi Szczepana, a następnie odprowadzono Jego ciało do miejsca wiecznego spoczynku. W ostatniej drodze w asyście pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i kompani honorowej 36 dr OP z Mrzeżyna towarzyszyła mu żona Jadwiga z najbliższą rodziną, delegacja koła nr 24 ZŻWP, koledzy ze służby wojskowej, przyjaciele oraz liczne grono znajomych. W imieniu Zarządu Koła Nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gryficach pożegnał Szczepana Prezes Zarządu płk rez. Krzysztof Tokarczyk, który w swej mowie pożegnalnej przypomniał drogę życiową st.chor.rez. Szczepana SILECKIEGO, a w ostatnich słowach powiedział "Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Cześć Twej pamięci".


ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ -  ppłk Józef CHYLA.

Ostatnie pożegnanie.
               W dniu 28 marca 2013 roku w wieku 85 lat odszedł na wieczną służbę długoletni członek i zasłużony działacz społeczny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego :
- wielokrotny członek władz Zarządu i Komisji Socjalno-zdrowotnej Koła nr 24;
- długoletni aktywny członek KOR LOK ;
- absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii WOPK;
- wzorowy oficer wydziału operacyjnego 129 spa i sztabu 26 BA OPK;
- były dowódca 78 dd 26 BR OPK;
- były Komendant Garnizonu Gryfice.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ppłk w st.spocz. Józef CHYLA.
                 Urodził się 20.10.1927 r. w m. Papiernia pow. Busko Zdrój. Po ukończeniu szkoły średniej został powołany w 1948 roku przez WKU Busko Zdrój do odbycia zasadniczej służby wojskowej którą pełnił w szkole podoficerskiej artylerii w Inowrocławiu do 30.11.1950 r. W dniu 10.06.1950 r. ponownie powołany do służby wojskowej i skierowany do szkoły oficerskiej w Koszalinie i po jej ukończeniu został skierowany do 74 pa w Inowrocławiu na stanowisko instruktora w Szkole Podoficerskiej Artylerii.
W latach 1952-1954 pełnił obowiązki służbowe w 89 pa OPL jako dowódca plutonu a następnie dowódca baterii szkolnej oraz w 96 pa OPL również jako dowódca baterii szkolnej. Po ukończeniu w 1964 roku WKDO w CSSp AiR został skierowany do 19 dt 3DA OPK na stanowisko Szefa Sztabu dywizjonu. W latach 1965-1968 pełnił obowiązki służbowe w 129 Spa na stanowisku pomocnika Szefa Sztabu d/s operacyjnych, a następnie w 26 BA OPK do 21.08.1970. W latach 1970-1977 pełnił obowiązki pomocnika d/s ochrony i Komendanta Garnizonu m. Gryfice. W roku 1977 obijał stanowisko dowódcy 78 dd które pełnił do 27.02.1980 roku, a następnie dyżurnego odpowiedzialnego na PŁSD 26 BR OPK. W dniu 02.04.1988 roku po 40 latach służby wojskowej został przeniesiony do rezerwy. W dniu 19.09.1990 wstąpił do ZBŻZ i OR WP i włączył się aktywnie do pracy społecznej w Kole nr 24, w którym pełnił miedzy innymi funkcje społeczne w Zarządzie i Komisji Socjalno-Zdrowotnej Koła.
Za wzorową i ofiarną służbę oraz aktywną działalność społeczną w wojsku był wielokrotnie uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Posiadał miedzy innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, srebrny Krzyż Zasługi, złoty, srebrny i brązowy medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, złoty i srebrny medal W służbie Ojczyźnie, Medal 40 lecia Polski, Medal za Zasługi w Obronie Porządku Publicznego MSW, Odznakę Gryfa Pomorskiego. Odznakę Honorową Za Zasługi dla ZBŻZ i OR WP, Odznakę Honorową Zasłużony Działacz LOK. Posiadał wiele innych wyróżnień honorowych, dyplomów uznania i listów pochwalnych.
                W dniu 28.03.2013 odszedł na wieczny spoczynek wspaniały a jednocześnie skromny życzliwy i serdeczny człowiek. W dniu 30.03.2013 w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Gryficach nastąpiło pożegnanie i odprowadzenie zwłok do miejsca wiecznego spoczynku. W ostatniej drodze towarzyszyli Mu Żona z najbliższą rodziną, eskorta żołnierzy z 36 dr OP Mrzeżyno, grono członków Koła nr 24 ZŻ WP, koledzy ze służby wojskowej, przyjaciele i znajomi.
W imieniu Zarządu i członków Koła Nr 24 ZŻWP pożegnał Józefa prezes Zarządu Koła płk (r) Krzysztof Tokarczyk, który w swojej mowie pożegnalnej przypomniał drogę życiową śp. ppłk Józefa CHYLI, a w ostatnich słowach powiedział "Żegnamy Cię dziś w wielkim smutku…. pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach…. Spoczywaj w pokoju".

Rok 2012
************
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ -  kpt.Jan KIEŁBOWICZ.

Ostatnie pożegnanie.
                W dniu 16 października 2012 r. odszedł na wieczną wartę w wieku 68 lat długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wzorowy oficer byłego dowództwa 26 BR OPK. Radca prawny brygady, a następnie Urzędu Miejskiego w Gryficach, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odznaczony "Złotym Krzyżem Zasługi RP" kpt. rezerwy Jan KIEŁBOWICZ.
                Urodził się 26.06.1944 roku w Jelna koło Rzeszowa. Po ukończeniu szkoły średniej w dniu 27.04.1965 został powołany przez WKU Świdnica do odbycia zasadniczej służby wojskowej i skierowany do Ośrodka Szkolenia MW w Juracie. Po przeszkoleniu unitarnym pozostał w OSMW w Juracie. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej i ukończeniu szkoły podoficerskiej został podoficerem zawodowym obejmując stanowisko służbowe w sztabie OSMW w Juracie.
W dniu 01.03.1980 roku został przeniesiony do Sztabu Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu w stopniu bosmana sztabowego, a w 1986 roku do dowództwa 26 BR OPK w Gryficach na stanowisko Radcy Prawnego brygady.
W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej rozpoczął wieczorowe studia na Uniwersytecie w Gdyni, a następnie studia zaoczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku administracji państwowej uzupełniając uprawnienia radcy prawnego.
                 W czasie pełnienia służby wojskowej był postrzegany przez przełożonych jako oficer obowiązkowy, sumienny i zdyscyplinowany w służbie i pracy. W uznaniu jego zasług w służbie wojskowej był awansowany na kolejne stopnie wojskowe i wielokrotnie uhonorowywany odznaczeniami państwowymi i resortowymi, a także dyplomami uznania i nagrodami.
                W dniu 12.10.1983 roku został mianowany na stopień podporucznika MW, a następnie awansowany w 1986 roku na stopień porucznika. W 1989 roku został awansowany na stopień kapitana.
W swoim dorobku służbowym posiadał :
- złoty i brązowy medal "Krzyż Zasługi RP"
- złoty, srebrny i brązowy medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"
- srebrny i brązowy medal" Zasługi dla Obronności Kraju";
- medal "40-lecia PRL" oraz wiele dyplomów uznania.
Ze względu na stan zdrowia 08.03.1992 po 27 latach służby został zwolniony z zawodowej służby wojskowej.
W dniu 14.12.1993 roku wstąpił do ZBŻZ i OR WP i włączył się do pracy społecznej w Kole nr 24 w Gryficach, gdzie był aktywnym jego członkiem. Odejście Jana na wieczną wartę pogrążyło w głębokim smutku jego żonę i najbliższą rodzinę oraz członków Koła nr 24 ZŻWP i przyjaciół.
                 W dniu 20.10.2012 roku w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Gryficach została odprawiona msza święta w intencji zmarłego śp. kpt. rez. Jana KIEŁBOWICZA, a następnie Jego ciało odprowadzono do miejsca wiecznego spoczynku.
W czasie uroczystości pogrzebowych trębacz na trąbce sygnałowej wykonał utwór melodyjny "Śpij Kolego".
W ostatniej drodze towarzyszyli Mu, żona z najbliższą rodziną, liczna grupa członków Koła ZŻWP, koledzy z wojska oraz przyjaciele i znajomi. W imieniu władz samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Gryfie pożegnał Go Burmistrz Andrzej Szczygieł, natomiast w imieniu Zarządu i członków Koła nr 24 ZŻWP pożegnał Jana zastępca prezesa Zarządu Koła ppłk rez. Grzegorz Walczak, który w mowie pożegnalnej nakreślił drogę życiową zmarłego, a w ostatnich słowach powiedział "Żegnamy Cię w wielkim smutku, Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach. Cześć Twej pamięci".


ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ -  st.sierż.szt. Stanisław WRÓBEL.

Ostatnie pożegnanie.
                 W dniu 09 kwietnia 2012 po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną służbę w wieku 74 lat, długoletni członek naszego koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wzorowy żołnierz zawodowy WKU Gryfice, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP st.sierż.szt. Stanisław WRÓBEL.
                 Urodził się 03 stycznia 1938 roku w m. Paary woj. lubelskim. Jako dwuletnie dziecko został wywieziony z rodzicami do obozu koncentracyjnego w Majdanku, gdzie przebywał sześć miesięcy.
W 1948 roku wraz z rodziną przeprowadza się do m. Bieczyno woj. pomorskie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Gorzysławiu, którą ukończył w 1954 roku. Następnie podjął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Resku, którą ukończył w 1956 roku. Po ukończeniu ZSZ podjął pracę w POM w m. Trzebiatów, a następnie w Bieczynie.
W 1958 roku został powołany przez WKR Gryfice do odbycia zasadniczej służby wojskowej, która pełnił w Pomorskiej Brygadzie WOP w Gdańsku.
                 W 1960 roku po odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął pracę w Kółku Rolniczym w Trzebiatowie, w 1961 podejmuje pracę w WKR Gryfice jako pracownik cywilny.
W 1967 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej w stopniu plutonowego, która pełnił w WKU Gryfice jako kierownik Kancelarii Tajnej gdzie pracował do chwili odejścia na emeryturę tj. do 1991 roku.
Za całokształt służby i pracy w wojsku był awansowany od stopnia plutonowego do st.sierż.szt. i uhonorowany odznaczenia państwowymi, resortowymi i regionalnymi. W swoim dorobku miał :

* Brązowy Krzyż Zasługi RP;
* Srebrny i brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju;
* Złoty, srebrny i brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
* Złotą odznakę "Gryf Pomorski";
* Medal za Walkę i Pracę.

                 Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, jako emerytowany podoficer podjął pracę w Wydziale Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Gryficach. Ze względu na stan zdrowia 31 grudnia 2011 roku zakończył pracę zawodową.
st.sierż.szt. Stanisław WRÓBEL od 09 stycznia 1992 roku był członkiem naszego koła gdzie aktywnie uczestniczył w pracy społecznej na rzecz naszego związku.
               W ostatniej drodze do miejsca wiecznego spoczynku na Starym Cmentarzu Komunalnym w asyście żołnierzy Wojska Polskiego z 36 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, towarzyszyła mu Najbliższa Rodzina, liczne grono członków koła nr 24 i 35 ZŻ WP, koledzy ze służby wojskowej i pracy cywilnej, znajomi i przyjaciele.
W imieniu Zarządu Koła nr 24 ZŻ WP kolegę pożegnał Prezes Koła płk /-/ Krzysztof Tokarczyk, który w swojej mowie pożegnalnej przypomniał drogę życiową śp. st.sierż.szt. Stanisława WRÓBLA, a w ostatnich słowach powiedział :"Żegnamy Cię w wielkim smutku... Pozostaniesz w naszej pamięci ... Spoczywaj w pokoju".

Rok 2011
************
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - ppłk Tadeusz RYBACKI.

Ostatnie pożegnanie.
               W dniu 9 maja 2011 roku po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną służbę długoletni członek koła nr 24 Związku Żołnierzy WP, wzorowy oficer służby rozpoznania byłej 26 BR OP, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Obrony Przeciwlotniczej i Akademii Sztabu Generalnego WP ppłk Tadeusz RYBACKI.
Urodził się 23 listopada 1954 roku w Połczynie Zdroju.
              Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął służbę wojskową w październiku 1973 roku jako podchorąży na kierunku rakietowym w Wyższej Szkole Oficerskiej Obrony Powietrznej w Koszalinie. Po ukończeniu studiów w WSOWOPL został promowany na stopień podporucznika i skierowany do służby w 26 BR OP do 38 dr OP w Stargardzie Szczecińskim na stanowisko dowódcy plutonu startowego 1980 roku został awansowany na stopień porucznika WP i wyznaczony na stanowisko dowódcy baterii startowej. W czasie pełnienia tych funkcji dał się poznać jako dobry dowódca i świetny specjalista. W dowód uznania i wykazanych predyspozycji dowódczych został doceniony przez przełożonych i skierowany w 1983 roku na studia w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Studia kontynuował na wydziale Rakietowym Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
               Po ukończeniu ASG WP w lipcu 1986 roku uzyskał tytuł oficera dyplomowanego, skierowany został do pełnienia dalszej służby wojskowej na stanowisko szefa rozpoznania w sztabie 26 BR OP oraz awansował do stopnia kapitana WP. W 1988 roku ukończył półroczne studia podyplomowe w ZSRR o kierunku obrony przeciwlotniczej. W 1992 roku został awansowany na stopień majora WP, a w 1998 na stopień podpułkownika WP. W październiku 2001 roku objął stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu 26 BR OP. W grudniu 2002 w związku z rozformowaniem 26 BR OP został zwolniony do rezerwy.
W dniu 20 października 2004 roku wstąpił do ZB ŻZ i OR WP, był aktywnym jego członkiem.
W uznaniu zasług w służbie wojskowej był wielokrotnie wyróżniany, odznaczany i nagradzany przez przełożonych. Posiadał następujące odznaczenia: brązowy, srebrny i złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Posiadał również szereg dyplomów uznania i odznaczeń pamiątkowych.
W dniu 17 maja 2011 w kaplicy cmentarnej NCK Gryfice została odprawiona msza święta w intencji zmarłego, a następnie w asyście żołnierzy 78 pr OP odprowadzono zwłoki do miejsca wiecznego spoczynku.
W ostatniej drodze towarzyszyli Tadeuszowi żona z córkami, najbliższa rodzina i liczni członkowie koła nr 24 ZŻ WP, oraz koledzy z wojska, przyjaciele i znajomi.
              W imieniu Zarządu i członków Koła nr 24 ZŻWP kolegę pożegnał Prezes Koła płk Krzysztof Tokarczyk, który w swoim przemówieniu nakreślił drogę życiową śp. ppłk Tadeusza RYBACKIEGO, a w ostatnich słowach powiedział „Żegnamy Ciebie w wielkim smutku, a pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach, spoczywaj w pokoju, niech Ziemia Gryficka lekką Ci będzie, Cześć Twojej pamięci!"

Rok 2008
************
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - chor. szt. Jan ROMAŃSKI.

Ostatnie pożegnanie.
                W dniu 30 października 2008 roku po długotrwałej i ciężkiej chorobie odszedł na wieczną służbę w wieku 74 lat długoletni zasłużony członek koła nr 24 ZŻWP, zasłużony działacz ZBŻZ i OR WP, wzorowy żołnierz zawodowy służby żywnościowej byłej 26 BR OP. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, chor. szt. Jan ROMAŃSKI.
Urodził się 17 Lipca 1934 roku w m. Borowa.
                Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej został 01 października 1951 roku powołany przez WKU do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po przeszkoleniu unitarnym został skierowany do pełnienia dalszej służby wojskowej w 129 sap plot w Szczecinie. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej i ukończeniu szkoły podoficerskiej został podoficerem zawodowym. Pełnił różne stanowiska służbowe w służbach kwatermistrzowskich 129 sap plot, a następnie w 26 BA OPK od pomocnika magazyniera, poprzez kierownika kuchni i stołówki żołnierskiej do szefa zaopatrzenia żywnościowego. Pełniąc obowiązki Szefa Zaopatrzenia żywnościowego wzorowo i bezproblemowo zabezpieczał pod względem zaopatrzenia prawie wszystkie zgrupowania poligonowe i strzelania rakietowe odbywające się w Kazachstańskim Aszałuku oraz Ustce.
W swojej ofiarnej i sumiennej służbie wykazał się pracowitością i rzetelnością wykonywanej pracy, a także umiejętnością współpracy z przełożonymi i kolegami. Przez przełożonych był postrzegany jako chorąży solidny, obowiązkowy i zdyscyplinowany. W uznaniu jego zasług w służbie wojskowej był awansowany od kaprala do chorążego sztabowego włącznie i wielokrotnie uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi.
Nadano Janowi między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, brązowy Krzyż Zasługi RP. Złoty, srebrny i brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, złoty i srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, oraz zasługi dla rozwoju województwa szczecińskiego – srebrna odznaka „Gryf Pomorski”.
Po 37 latach służby, ze względu na stan zdrowia 14 czerwca 1991 roku został zwolniony z zawodowej służby wojskowej.
W dniu 20 czerwca 1991 roku wstąpił do ZBŻZ i OR WP i włączył się do pracy społecznej w Kole nr 24. Za swoją długoletnią działalność społeczną i szczególne zasługi na rzecz Związku, Zarząd Główny ZBŻZ i OR WP uhonorował Go Dyplomem Uznania i medalem 25 lecia ZBŻZ i OR WP oraz odznaką honorową „Za zasługi dla ZBŻZ i OR WP”. W 2009 roku Zarząd Koła nr 24 uchwałą nr 1/09 nadał tytuł „Honorowy członek koła nr 24 ZBŻZ i OR WP. Jego odejście na wieczną służbę pogrążyło w smutku Rodzinę i członków związku.
                W dniu 03 listopada 2008 roku w kaplicy NCK został odprawiona msza święta w intencji zmarłego, a następnie w asyście żołnierzy 78 pr OP zwłoki odprowadzono do miejsca wiecznego spoczynku na NCK w Gryficach.W ostatniej drodze Janowi towarzyszyła Rodzina liczne grono członków Koła nr 24 ZŻWP, koledzy ze służby wojskowej, przyjaciele i znajomi.
               W imieniu Zarządu i członków Koła nr 24 ZŻWP kolegę pożegnał Prezes Koła płk Krzysztof Tokarczyk, który w swoim przemówieniu nakreślił drogę życiową śp. chor.szt. Jana ROMAŃSKIEGO, a w ostatnich słowach powiedział „Żegnamy Ciebie w wielkim smutku, a pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach, spoczywaj w pokoju, niech Ziemia Gryficka lekką Ci będzie, Cześć Jego pamięci!"

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - chor.szt. Ryszard CELMER

Ostatnie pożegnanie.
                   W dniu 22 października 2010 r zmarł nasz kolega chor.szt. rez. Ryszard Celmer.
Chor.sztab.Celmer urodził się 22.06.1928 r. we Włocławku.
Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, został powołany do służby wojskowej 5.10.1949 r. do Jednostki Wojskowej w Elblągu i pozostał w jej szeregach do 6.09.1983 r. W 1951r. został przeniesiony do batalionu remontowego stacjonującego w Gryficach do 1981r, a później w Kołobrzegu.
                 W międzyczasie w 1961 r. ukończył Szkołę Podoficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu.
O tym, że chor.sztab. Celmer był świetnym żołnierzem i specjalistą pancerniakiem niech świadczy fakt dwukrotnego wysłania Go do służby i pracy w składzie międzynarodowej jednostki na Bliskim Wschodzie, a mianowicie w 1970r.przez pół roku służył w Egipcie a w 1971r. przez 9 miesięcy w Iraku.
W owym czasie z Wojska Polskiego do służby w tym rejonie były delegowane pojedyncze osoby najlepsze w swoim fachu. Postawa i sylwetka Pana chorążego jako żołnierza zawodowego uchodziła za wzór elegancji, taktu, lojalności, dyscypliny i dyspozycyjności.
                 Po 34 latach nieprzerwanej służby w Wojsku Polskim przeszedł na emeryturę, ale kontaktu z pracą w wojsku nie stracił, gdyż podjął pracę w Wojskowej Administracji Koszar w dziale zasobów mieszkaniowych kadry.Duża część społeczności wojskowej pamięta bardzo dobrze Pana Celmera z tego okresu Jego pracy, którą wykonywał do 1990r.
Od 15.12.1983 r. był członkiem naszego koła wykazując się aktywnością w różnych komisjach koła.
Za całokształt służby i pracy w wojsku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, wieloma medalami resortowymi MON oraz Odznaką Gryfa Pomorskiego jako zasłużony dla województwa Szczecińskiego.
Pamięć o nim pozostanie w sercach kolegów i przyjaciół.
"Cześć jego pamięci!"


ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ. - st. sierż. szt. Józef GNAT

Ostatnie pożegnanie
                 W dniu 17 lipca 2008 roku odszedł od nas na wieczną wartę w wieku 77 lat zasłużony i długoletni członek naszego Koła i były członek LOK w Gryficach
st. sierż. szt. w st. spo. Józef GNAT.
                 Urodził się 15 stycznia 1931 roku w Woli Wrzosołęckiej. Po skończeniu ZSZ podjął pracę zawodową w Mostostalu w Katowicach. Katowicach listopadzie 1951 roku został powołany przez RKU Katowice do odbycia zasadniczej służby wojskowej i skierowany do POW Wojsk Pancernych w Elblągu. Po zakończeniu szkolenia w PS Wojsk Pancernych został skierowany do pełnienia dalszej służby wojskowej w bat. Rem. 8DZ w Gryficach. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej pozostał w wojsku jako żołnierz nadterminowy, a od 1 października 1953 roku został podoficerem zawodowym pełniącym obowiązki dowódcy drużyny remontowej, dowódcy plutonu, a następnie dowódcy samodzielnego plutonu ewakuacji przepraw wodnych sprzętu gąsienicowego. Zawodową służbę wojskową w Gryficach pełnił do 15 kwietnia 1980 roku, a następnie w Kołobrzegu do 1983 roku z kąt przeszedł na emeryturę. Podjął pracę w WAK jako pracownik cywilny. Ze względu na stan zdrowia w listopadzie 1987 roku zakończył pracę zawodową. W latach pełnienia służby wojskowej był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Został odznaczony brązowym "Krzyżem Zasługi RP", brązowym, srebrnym i złotym medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", brązowym i srebrnym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", odznaką "Honorwą 8 DZ". Za działalność społeczną odznaką Honorową "Za Zasługi dla ZBŻZ i OR WP". W ostatniej drodze do miejsca wiecznego spoczynku towarzyszyli Mu koledzy członkowie Koła ZBŻZ i OR WP. W imieniu naszego koła pożegnał kolegę mjr rez. Jan DZIERKOWSKI.
Rok 2006
***********
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - ppor. w st. sp. Stanisław KURPISZ

Ostatnie pożegnanie.
                   Po długoletniej i ciężkiej chorobie wieku 80 lat odszedł w dniu 09 sierpnia 2006 roku na wieczną wartę zasłużony członek Koła , członek Związku Kombatantów RP i BWP, weteran II wojny świtowej i uczestnik walk o wyzwolenie Polski z pod okupacji hitlerowskiej, oraz zasłużony działacz społeczny dla Ziemi Szczecińskiej.
                  Ppor. w st. sp. Stanisław KURPISZ s.Mikołaja i Marii.Urodził się 15 listopada 1925 roku w Słabota pow. Bozewców woj. Tarnopolskie.Swoją przygodę ze służbą wojskową rozpoczął mając 19 lat. W dniu 15 kwietnia 1944 roku został wcielony do Wojska Polskiego i po przeszkoleniu podstawowym w m. Sumy otrzymał przydział do batalionu zmotoryzowanego 1 BPanc WP w charakterze zwiadowcy. W sierpniu 1944 roku brał udział w forsowaniu Wisły pod Magnuszewem. Uczestniczył w walkach pod Studzienkami. Studzienkami styczniu 1945 roku walczył o Wał Pomorski gdzie został ranny, a następnie skierowany do szpitala polowego. Po wyjściu ze szpitala dostał przydział do JW3666 w Warszawie.Ze względu na stan zdrowia w dniu 25 października 1956 roku został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy jako inwalida II gr. Zdrowotnej w stopniu chorążego. Po zwolnieniu z wojska osiedlił się wraz z rodziną w Gryficach, gdzie pojął pracę jako inspektor w Powiatowej Radzie Narodowej, a następnie w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w latach 1961 - 1981. Na emeryturę przeszedł w 1981 roku. Do ZBŻZ i OR WP wstąpił 10 listopada 1981 roku i był jednym z założycieli Koła Nr 24 w Gryficach. Należał również do KOR LOK, ZBOWiD. Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Kombatantów RP i BWP. Przez wiele lat piastował z wyboru funkcję we władzach w/w organizacji społecznych na terenie Gryfic.Za ofiarną i wzorową służbę w WP, za udział w walkach na froncie II wojny światowej i wieloletnia nienaganną pracę zawodową oraz aktywną społeczną działalność był wielokrotnie wyróżniany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Otrzymał miedzy innymi Krzyż Oficerski Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, złoty Krzyż Zasługi RP. Krzyż Walecznych oraz medale "Zasłużony na Polu Chwały" , "Za Wolność i Zwycięstwo", "Za Wyzwolenie Warszawy", "Za Odrę , Nysę i Bałtyk", "Za Udział w Walkach o Berlin", srebrny i brązowy medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju". Był wyróżniany za działalność społeczną odznaką honorową "Za zasługi dla ZBŻZ i OR WP", złotą odznaką "Zasłużony Działacz LOK" oraz "Gryf Pomorski". Posiadał wiele innych wyróżnień honorowych dyplomów uznania, oraz listów pochwalnych. W ostatniej drodze do miejsca wiecznego spoczynku towarzyszyli ppor. Stanisławowi KURPISZOWI, oprócz najbliższej rodziny, Poczet sztandarowy 2 KRP i BWP, dawni koledzy, przyjaciele i znajomi a w śród nich członkowie Koła 24 ZBŻZ i OR WP oraz 2JWRP pożegnał Go Antoni Ludwiecki.
Po odegraniu przez trębacza hejnału zwłoki ppor. Stanisława KURPISZA spoczęły na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach.Z głębokim żalem i smutkiem pożegnano w dniu 11 sierpnia 2006 roku człowieka o dobrym sercu, weterana II wojny światowej. Pamięć o nim pozostanie w sercach kolegów i przyjaciół. "Cześć jego pamięci!"
Rok 2003
************
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ - ppłk dypl. w st. sp. Zygmunt KUNKEL

Ostatnie pożegnanie.
                       Ppłk dypl. w st. sp. Zygmunt KUNKEL ur. 12.09.1945 roku w m. Inowrocław - zm. 06.05.2003 Gryfice.
Szkołę podstawową i Technikum Mechaniczne ukończył w Inowrocławiu. Po Technikum jeden rok pracował w Zakładach Sodowych, w okresie 1965 - 1968 studiował w Oficerskiej Szkole Uzbrojenia w Olsztynie, po promocji do stopnia podporucznika dalszą służbę pełnił w 26 BA OPK. Kolejno w 37 do OPK, 41 do OPK i 40 do OPK, z którego ze stanowiska szefa sztabu dywizjonu odszedł na Akademię Sztabu Generalnego WP.
                      Po ukończeniu akademii i uzyskania tytułu oficera dyplomowanego wrócił do 26 BA OPK na stanowisko dowódcy 37 dywizjonu ogniowego w Nowogardzie. W 1984 roku w drodze wyróżnienia przechodzi na wyższe stanowisko służbowe zastępcy szefa sztabu - st.pomocnika szefa sztabu ds. operacyjnych operacyjnych dowództwie 26 BA OPK. Cały czas intensywnie pracuje nad podnoszeniem gotowości bojowej brygady, jest bardzo aktywny i zaangażowany. Organizm nie wytrzymuje wysiłku i napięcia, dopada Go zawał serca, rezultatem czego jest II grupa inwalidzka i nie zdolność do zawodowej służby wojskowej. W efekcie 24.07.1984 roku przechodzi w stan spoczynku po 20 latach pracy i służby.
W toku pełnionej służby wielokrotnie wyróżniany, m.in. w 1981 roku "Złotym Krzyżem Zasługi" a w 1984 "Medalem 40 - lecia PRL"
                     W cywilu nadal aktywny, 18.10.1984 roku zostaje przyjęty w szeregi Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, a w 1985 do LOK. W latach 1985 - 89 pełni obowiązki Prezesa Zarządu Koła nr 24, ponownie wybrany prezesem 15.11.2000 roku - funkcję pełni wzorowo do dnia śmierci. Był delegatem na II, III i V Zjazd Wojewódzki ZBŻZ.

                     W 1989 roku za aktywność społeczna wyróżniony odznaką "Za Zasługi dla ZBŻZ". Wzorowy małżonek małżonek ojciec córki Anny i syna Marka.
Zygmuncie - pozostaje po Tobie pustka "Cześć Twojej Pamięci"

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ. -  płk Stanisław ZYGOŃ 

Ostatnie pożegnanie .
                   W pierwszych dniach maja 2003 roku nasze koło doznało ogromnych strat. Z naszych szeregów na wieczną służbę odszedł płk w st. sp. Stanisław ZYGOŃ ur. 09.03.1920 w m. Chorzew, zm. 03.05.2003.
Po ukończeniu OSAPlot w Koszalinie 36 lat służby wojskowej ( 1950 - 1986 ) poświęcił Wojskom Obrony Plot OK., a potem WOPK:
- 129 sap plot w Szczecinie 1952 - 1967,
- 26 BA OPK Szczecin ( od 1967 - 1985 )
- WKU Gryfice 1985 - 1986.
                W toku służby zajmował różne stanowiska, od technika do dowódcy dywizjonu ogniowego rakiet Wołchow S-75 M. Był wielokrotnie wyróżniany, w tym "Złotym Krzyżem Zasługi, "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Po przejściu na emeryturę prowadził aktywne życie społeczne. Od stycznia 1987 roku aktywny członek naszego Koła nr 24 ZBŻZ, w latach 1989 - 1992 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Koła. Przez kilka lat, aż do śmierci był Pełnomocnikiem Wojewody ds. Poszkodowanych Przez III Rzeszę. Dwukrotnie wyróżniany Gryfem Pomorskim i odznaką "Za Zasługi dla ZBŻZ i OR WP

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ.- płk dypl. w st. sp. Henryk KAŹMIEROWSKI.


Ostatnie pożegnanie.
                        W dniu 10.11.2003 odszedł na wieczną wartę zasłużony członek Koła Nr 24, przewodniczący komisji socjalno - zdrowotnej Koła
płk dypl. w st. sp. Henryk KAŹMIEROWSKI.
Urodził się 01.07.1941 w Browiczkach koło Płocka. Po ukończeniu szkoły średniej został powołany przez WKU Płock do Oficerskiej Szkoły Przeciwlotniczej w Koszalinie, która ukończył w 1962 roku w stopniu podporucznika i został skierowany do 25 dr OPK na stanowisko dowódcy plutonu startowego. startowego latach 1966 - 1967 był słuchaczem WKDO w Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii OPK.
                    W latach 1967-1969 w stopniu kapitana pełnił obowiązki dowódcy baterii startowej w 25 dr OPK 4 BA OPK. 26.07.1969 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 41 dr OPK 26 BA OPK.
W 1970 roku w stopniu majora został wyznaczony na stanowisko dowódcy 40 dr OPK w Kołczewie. W 1973 został przeniesiony do sztabu 26 BA OPK gdzie pełnił kolejno obowiązki : POM. Szefa sztabu ds. szkolenia, szefa rozpoznania i st. POM. Szefa sztabu ds. operacyjnych.
W latach 1980 - 1983 studiuje zaocznie w Akademii Sztabu Generalnego, która kończy z wyróżnieniem. W 1984 rozkazem MON wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Brygady ds. Liniowych, a w 1987 zostaje awansowany do stopnia pułkownika.
W dniu 21.06.1990 roku został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
Przez przełożonych był postrzegany jako sumienny, solidny i obowiązkowy oficer, oddany pracy zawodowej i pracy społecznej. W uznaniu zasługą w długoletniej służbie wojskowej został odznaczony "Krzyżem Kawalerkim Orderu Odrodzenia Polski i "Złotym Krzyżem Zasługi" oraz wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi a także dyplomami uznania.
Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej wstępuje w szeregi ZBŻZ i OR WP. Aktywnie uczestniczy w działalności społecznej. W latach 1992 - 1997 był członkiem zarządu koła, delegatem na Zjazd Wojewódzki ZBŻZ i OR WP, a od 1997 roku przewodniczył Komisji socjalno-zdrowotnej koła.Był bardzo wrażliwy na sprawy ludzkie, na niedolę emerytów emerytów ręcistów wojskowych oraz wdów po zmarłych żołnierzach zawodowych. Koordynował współpracę ZBŻZ i OR WP z Organizacją Rodzin Wojskowych. Był inicjatorem spotkań koleżeńskich koleżeńskich okazji taradycyjnych świąt państwowych państwowych uroczystości Wigilii Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
                   W 1992 roku został uhonorowany dyplomem uznania Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ i OR WP, a w 2001 Odznaką Honorową ZBŻZ i OR WP. W ostatniej drodze do miejsca wiecznego spoczynku na Gryfickim nowym cmentarzu w śród ogromnej rzeszy byłych kolegów, przyjaciół społeczności ziemi gryfickiej.

Kolega płk dypl w st. sp. Henryk KAŹMIEROWSKI pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach na zawsze. Drogi Przyjacielu, spoczywaj w pokoju.

Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL