ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Koło Nr 24            
im. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO

 

"Zawsze  wierni ojczyźnie"

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządowym Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku.

Zasadniczymi celami działania Związku jest: obrona czci, honoru i godności byłych żołnierzy, ochrona nabytych praw i interesów, utrzymanie więzi pomiędzy żołnierzami , a macierzystymi jednostkami, propagowanie tradycji i historii oręża polskiego jak również umocnienie koleżeństwa oraz organizowanie pomocy dla potrzebujących emerytów i rencistów wojskowych i ich rodzin.
    Szukaj
    Stworzone przez STRONA24.PL