AKTUALNOŚCI

  08.03.2024
********
Dzień Kobiet w Kole nr 24 ZŻ WP

Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.
Jest to święto o stosunkowo długiej tradycji, ustanowione zostało w 1910 r.
Dzień ten jest oficjalnym świętem w kilkudziesięciu krajach świata i świętują go wszystkie Panie.
Zgodnie z tą miłą i bogatą tradycją, w dniu 8 marca 2023r. odbyło się w kawiarni GDK uroczyste integracyjne spotkanie z okazji

Dnia Kobiet. Spotkanie zorganizował Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP. W spotkaniu udział wzięły zaproszone wdowy
po zmarłych żołnierzach zawodowych z terenu dawnego Garnizonu Gryfic oraz członkowie Zarządu Koła w osobach:

Prezes Zarządu Koła : płk w st. spocz. Krzysztof Tokarczyk,

Członkowie Zarządu : st.chor.szt. w st. spocz. Romuald Podmokły, st.chor. w st. spocz. Jerzy Dabrowski , koleżanka  Maria Chyla oraz z Komisji Socjalno-zdrowotnej : st.chor. szt.w st. spocz. Paweł Wieczorek, był też kolega st. chor. w st. spocz. Tadeusz Klatka.
Prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk, jako gospodarz spotkania, serdecznie powitał przybyłe Panie i złożył im szczere najmilsze życzenia z okazji ich święta. Następnie, w sprawach organizacyjnych, przedstawił członków nowo wybranego Zarządu Koła, po czym omówił osiągnięcia i bieżącą integracyjną działalność członków Zarządu Koła.
W czasie spotkania można było konsumować pyszne wyroby cukiernicze oraz delektować się kawą lub herbat oraz zimnymi napojami, które były sponsorowane przez Zarząd Koła.
Spotkanie przebiegało w kameralnej i miłej atmosferze.
Pani Kazimiera Kaźmierowska, w imieniu wszystkich obecnych kobiet podziękowała organizatorom spotkania a szczególne prezesowi Zarządowi Koła, za pamięć o wdowach oraz za Ich zaproszenie na tak miłe uroczyste spotkanie .
Na zakończenie spotkania, prezes Zarządu Koła, podziękował wszystkim za liczne przybycie i udział w uroczystym spotkaniu.


16.12.2023
*****

"OPŁATEK WIGILIJNY 2023"
*********************
                        W restauracji „Polskie Smaki” odbyło się w dniu 15 grudnia 2023 roku Uroczyste Wigilijno Opłatkowe spotkanie członków Koła nr 24  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizatorem  spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno-Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP  W spotkaniu liczny udział wzięli członkowie Koła ZŻ WP, a uroczystości uświetnili swoją obecnością Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Agnieszka  Mackojć oraz Ks. Prałat dr Andrzej Steckiewicz i Ks. wikariusz mgr Marek Mnich. 

                   Uroczystość Wigilijną rozpoczął prezes Zarządu Koła ZŻ WP płk w st.spocz. Krzysztof Tokarczyk, który  jako gospodarz spotkania, serdecznie powitał zaproszonych gości i licznie przybyłych członków Koła oraz złożył im najmilsze  świąteczno-noworoczne życzenia. W krótkich słowach omówił osiągnięcia członków Koła w działalności organizacyjnej. Następnie  minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w bieżącym roku śp mjr Wiktora KANIGOWSKIEGO i śp sierż. Antoniego BIAŁEKA.
                   Po czym nastąpiła miła uroczystość wręczenia wyróżnień, które na wniosek Zarządu Koła, Kapituła Zarządu Głównego ZŻ WP, wyróżniła  najbardziej aktywnych i zasłużonych na rzecz Związku Żołnierzy WP. :   

  
KRZYŻEM Z GWIAZDĄ  "ZA ZASŁUGI DLA  ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP

 1.  płk                        TOKARCZYK                    Krzysztof 
 2.  ppłk                     WALCZAK                        Grzegorz 
3. st.chor.szt.         PODMOKŁY                    Romuald   

ZŁOTYM  KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP

  1. mjr                       ŻOŁNA                               Zbigniew
 2. mł. chor.            SZPAKOWSKI                  Zenon   

SREBRNYM  KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP

 1. ppłk                      SZAFONI                            Janusz           
 2. mł. chor.            OLECHNOWICZ               Zbigniew   

BRĄZOWYM KRZYŻEM  "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP

1. kpt.                        BROŹ                                 Stanisław           
2. st. chor.              WIECZOREK                    Paweł           
3. st.sierż.               ZIENTEK                           Andrzej 
4. Pani                     OBERMAJER                   Elżbieta   

ODZNAKĄ  HONOROWĄ "ZA  ZASŁUGI  DLA  ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY  WP

1. ppłk                     DRĄŻKOWIAK                 Stanisław           
2. mjr                      GARLACZ                           Jan           
3. kpt.                      KOZIOŁ                             Stanisław                
4. Pani                   ADAMSKA                        Halina   

                        Na wniosek Zarządu Koła Nr 24 Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w Warszawie wyróżniło :  

   BRĄZOWYM  MEDALEM  ZA  WYBITNE ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZ WP

 1.         Burmistrza Gryfic             Pan   SZCZYGIEŁ            Andrzej   

MEDALEM   „XXXX”- LECIA  ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO   niżej wymienionych :

 1. st. chor. szt.                                                                    WALKOWIAK               Jacek
 2. mł. chor.                                                                          WALENCKI                    Mirosław 
 3. mjr                                                                                     GARLACZ                       Jan 
 4. Przewodniczącą Rady Powiatu  Panią           MACKOJĆ                     Agnieszka  

ODZNAKĄ I  LEGITYMACJĄ KOŁA                       

1. mł. chor.               WALENCKI                       Mirosław                     
2. st. chor. szt.       WALKOWIAK                   Jacek   

                     Po czym wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia oraz zasiedli do stołu  aby w typowo rodzinnej atmosferze przystąpić do spożywania  podawanych   wigilijnych potraw. Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych posiłków, charakterystycznych dla świąt Bożego Narodzenia, jak barszcz z uszkami, smażone ryby , pierogi z grzybami i kapustą oraz zimne i ciepłe napoje a także  owoce.     
                 Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Koła, było czasem przyjaźni i świątecznego nastroju a członkowie koła spędzili je tak, jak w rodzinnym gronie.  Przebiegło ono w koleżeńskiej, miłej i  świątecznej atmosferze. Wszyscy zebrani byli zadowoleni, że mogli się spotkać w koleżeńskim gremium i powspominać dawne czasy służby wojskowej,  które spędzili w gryfickich jednostkach oraz porozmawiać o planach na następne lata.

07.10.2023
****
SPOTKANIE INTEGRACYJNO-HISTORYCZNE

            W dniu 07 października 2023 r. minęły kolejne lata, gdy żołnierze I Dywizji im. Generała Tadeusza Kościuszki Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim stoczyli bohaterską bitwę pod Lenino z wojskami hitlerowskiej III Rzeszy Niemiec. Mimo heroicznej i zwycięskiej walki I Dywizja PSZ poniosła duże osobowe straty. Poległo 510 żołnierzy, 1776 odniosło rany a 776 żołnierzy uznano za zaginionych.
             Dla uczczenia tych wydarzeń w dniu 7 października 2023r. odbyło się na strzelnicy LOK spotkanie integracyjno - historyczne członków Koła nr 24 ZŻ WP. Organizatorem spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno – zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP. Prezes Zarządu Koła, Krzysztof Tokarczyk rozpoczynając uroczyste spotkanie serdecznie powitał gości między innymi Posła na Sejm RP Artura Łąckiego oraz  Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Gryficach Panią Annę Tchorowską a także licznie przybyłych członków Koła. 
              Po krótkim okolicznościowym wystąpieniu prezesa Koła odbyły się zawody strzeleckie z pistoletu sportowego Oczywiście zawody wygrał Prezes Związku, drugie miejsce Mirosław Wójciak, III miejsce Zbigniew Żołna i tu też świetny wynik miała Pani Anna Tchorowska z Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów –  miejsce IV ale wśród kobiet pierwsze. 
Po zawodach strzeleckich i wręczeniu dyplomów rozpoczęła się część biesiadna, którą przygotowała komisja Socjalno-zdrowotna Koła. Serwowano w niej pyszną wojskową grochówkę, kiełbasę i kaszankę z grilla oraz zimne i ciepłe napoje. Spotkanie przebiegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Spotkaniu towarzyszyła ogólna dyskusja i wspomnienia z czasów służby w wojsku.
Uroczyste spotkanie członków Koła przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

08.03.2023
****
Dzień Kobiet w Kole nr 24 ZŻ WP

              Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.
Jest to święto o stosunkowo długiej tradycji, ustanowione zostało w 1910 r.
Dzień ten jest oficjalnym świętem w kilkudziesięciu krajach świata i świętują go wszystkie Panie.
            Zgodnie z tą miłą i bogatą tradycją, w dniu 8 marca 2023r. odbyło się w kawiarni GDK uroczyste integracyjne spotkanie z okazji
Dnia Kobiet. Spotkanie zorganizował Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP. W spotkaniu udział wzięły zaproszone wdowy
po zmarłych żołnierzach zawodowych z terenu dawnego Garnizonu Gryfic oraz członkowie Zarządu Koła w osobach:
Prezes Zarządu Koła  : płk w st. spocz. Krzysztof Tokarczyk,
Członkowie Zarządu : st.chor.szt. w st. spocz. Romuald Podmokły, Maria Chyla  oraz z Komisji Socjalno-zdrowotnej :
st.chor. szt.w st. spocz. Paweł Wieczorek i mł. chor. w st. spocz. Mirosław Wójciak.
         Prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk, jako gospodarz spotkania, serdecznie powitał przybyłe Panie i złożył im szczere najmilsze życzenia z okazji ich święta. Następnie, w sprawach organizacyjnych, przedstawił członków nowo wybranego Zarządu Koła, po czym omówił osiągnięcia i bieżącą integracyjną działalność członków Zarządu Koła.
            Następnie Mirosław Wójciak, członek Komisji Socjalno Zdrowotnej, zapoznał z przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalno-rentowych i pomocy materialnej udzielanej przez Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie. Omówił procedurę składania wniosków o udzielenie zapomóg pieniężnych w przypadkach trudnych sytuacjach materialnych, długoterminowej choroby, w klęskach żywiołowych i przy zakupie niektórych urządzeń wyposażenia domowego. Zadeklarował osobistą pomoc w wypełnianiu składanych dokumentów, dla osób które będą ubiegać się o pomoc materialną z WBE.
          W czasie spotkania można było konsumować pyszne wyroby cukiernicze oraz delektować się kawą lub herbat oraz zimnymi napojami, które były sponsorowane przez Zarząd Koła.
             Spotkanie przebiegało w kameralnej i miłej atmosferze.
Pani Kazimiera Kaźmierowska, w imieniu wszystkich obecnych kobiet podziękowała organizatorom spotkania a szczególne prezesowi Zarządowi Koła, za pamięć o wdowach oraz za Ich zaproszenie na tak miłe uroczyste spotkanie .
            Na zakończenie spotkania, prezes Zarządu Koła, podziękował wszystkim za liczne przybycie i udział w uroczystym spotkaniu.


06.01.2023
****
                                                                                                                                      I N F O R M A C J A
                                                                       o posiedzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

               W dniu 4 stycznia 2023 r. z inicjatywy Nowej Lewicy, w Sejmie odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

                  W spotkaniu wzięli udział przywódcy nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, Adam Zandberg, Robert Biedroń, a także znani aktywiści: Wanda Nowicka, Magdalena Blejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Tomasz Trela. W skład Komitetu i weszli przedstawiciele ponad 20 stowarzyszeń reprezentujących środowiska seniorów. Służby mundurowe reprezentowali:

 - Henryk Budzyński  - Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych,
 - Marek Bielec i Stanisław Kalski – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,
 - Ryszard Grosset – Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 - Antoni Duda – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.   

                 Celem projektu jest umożliwienie wdowie (wdowcowi) całkowite lub częściowe wykorzystanie świadczenia emerytalno-rentowego po zmarłym małżonku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Zasada ta nie dotyczy wyjątków, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. W przypadku zbiegu prawa do emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego  wpłaca się jedno świadczenie w całości, a drugie w połowie. Prawo do dwóch świadczeń emerytalnych mają także żołnierze (funkcjonariusze), którzy wstąpili do służby po dniu 2 stycznia 1999 r.

              Obecnie osoba uprawniona do kilku świadczeń musi dokonać wyboru, które świadczenie chce otrzymywać, a jeśli samodzielnie nie podejmie decyzji, właściwy organ emerytalno-rentowy będzie wypłacał jej świadczenie wyższe.
                Projekt ustawy o rencie wdowiej przewiduje wprowadzenie nowej zasady zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową (wdowcem) renty  rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi. Zgodnie z projektem, w razie zbiegu przysługującego z tytułu bycia wdową lub wdowcem prawa do renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej,  a także renty z ubezpieczenia społecznego rolników z prawem do emerytury, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, wojskowej renty inwalidzkiej, policyjnej renty inwalidzkiej emerytury rolniczej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego  świadczenia kompensacyjnego, renty z tytuł niezdolności do pracy, renty rolniczej tytułu  niezdolności do pracy, osobie uprawnionej wypłaca się rentę wdowią w jednym z poniższych wariantów, w zależności od wyboru dokonanego przez osobą uprawnioną. 

           Wariant pierwszy zakłada, że osobie uprawnionej przysługuje renta rodzinna po zmarłym małżonku powiększona o 50 % przysługującej jej emerytury, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, wojskowej renty inwalidzkiej, policyjnej renty inwalidzkiej,  emerytury  rolniczej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, albo renty z tytułu niezdolności do pracy.
             Wariant drugi zakłada, że osobie uprawnionej wypłacać się będzie przysługującą jej emeryturę, emeryturę wojskową, emeryturę policyjną, wojskową rentę inwalidzką, policyjną rentę inwalidzką, emeryturę rolniczą, świadczenie przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne powiększone o 50 % renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

            Zasada ta nie będzie obejmować osób pobierających najwyższe świadczenia emerytalno-rentowe. Z tego powodu wysokość renty wdowiej, bez względu na wysokość własnego świadczenia emerytalno-rentowego, które przysługuje wdowie (wdowcowi) oraz renty rodzinnej przysługującej wdowie (wdowcowi) po zmarłym małżonku, renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury  wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszonej przez Prezesa ZUS. W chwili wniesienia projektu wysokość renty wdowiej nie mogłaby przekroczyć   kwoty 7 625,85 zł.

               Projekt zakłada, że świadczeniobiorca musi dokonać wyboru, które świadczenie ma otrzymywać w całości, a które w wysokości 50 %. Z tego powodu organy emerytalno-rentowe będą zmuszone do poinformowania świadczeniobiorców o nowych przepisach oraz wynikających z niej możliwościach.

          Mając na uwadze stan finansów publicznych projektodawca proponuje osiągnięcie docelowego wskaźnika 50 % e kilku etapach przyjmując w pierwszym półroczu obowiązywania ustawy wskaźnik 15 % i zwiększenie go w drugim półroczu do 20 %.  Model docelowy zostałby osiągnięty w drugim roku obowiązywania ustawy.

             Po zakończeniu spotkania Komitet złożył do Marszałkini Sejmu zawiadomienie o utworzeniu Komitetu wraz z niezbędnymi załącznikami. Jeśli zawiadomienie jest prawidłowe Marszałkini Sejmu w ciągu 14 dni wyda postanowienie o przyjęciu zawiadomienia. Po otrzymaniu takiego postanowienia Marszałkini Sejmu pełnomocnik Komitetu ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim: fakt nabycia osobowości prawnej, adres Komitetu, miejsce udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Od tego dnia można rozpocząć zbieranie podpisu pod projektem ustawy. Pod projektem ustawy pochodzącej z inicjatywy obywatelskiej musi się podpisać, co najmniej 100 000 obywateli, którzy mają prawo wybierania do Sejmu.

           Wzór listy do zbierania podpisów wraz z krótką instrukcją wypełnienia zostanie rozesłany w najbliższych dniach.

        Prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało wszystkim osobom, które nabyły prawo do renty rodzinnej (wojskowej renty rodzinnej , policyjnej renty rodzinnej) i prawa świadczeń emerytalno-rentowych przed wejściem ustawy oraz osobom, które nabędą je po wejściu ustawy w życie. W związku z tym w proces zbierania podpisów należy włączyć jak najwięcej osób, bowiem liczba zebranych podpisów świadczyć będzie o społecznym poparciu projektu.

         W trakcie nieoficjalnych rozmów mundurowi wysunęli pod adresem polityków propozycję podjęcia podobnej inicjatywy dotyczącej prawa do pobierania drugiej emerytury. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane.                                                                                                      Henryk Budzyński              


16.12.2022
****
         W restauracji „Polskie Smaki” odbyło się w dniu 16 grudnia 2022 roku Uroczyste Wigilijno Opłatkowe spotkanie członków Koła nr 24  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizatorem  spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno-Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP  W spotkaniu liczny udział wzięli członkowie Koła ZŻ WP, a uroczystości uświetnili swoją obecnością Ks. wikariusz mgr Marek Mnich. 
        Uroczystość Wigilijną rozpoczął prezes Zarządu Koła ZŻ WP płk w st.spocz. Krzysztof Tokarczyk, który  jako gospodarz spotkania, serdecznie powitał zaproszonego gościa i licznie przybyłych członków Koła oraz złożył im najmilsze  świąteczno-noworoczne życzenia. W krótkich słowach omówił osiągnięcia członków Koła w działalności organizacyjnej. Następnie  minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w bieżącym roku śp st. chor. szt. Grzegorza Falkowskiego. Po czym wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Po życzeniach nastąpiła miła uroczystość wręczenia wyróżnień, które na wniosek Zarządu Koła, Kapituła Zarządu Głównego ZŻ WP, wyróżniła  najbardziej aktywnych i zasłużonych na rzecz Związku Żołnierzy WP. :   
  
ZŁOTYM  KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"  
 •                  st. chor. szt. KLATKA                     Tadeusz
 •                  st. chor. szt. KARACZYN               Ryszard  

SREBRNYM  KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"
 •                  ppłk    LUBCZYŃSKI                      Janusz
 •                  st. chor. szt. SUTENIEC               Eugeniusz
 •                  Pani CHYLA                                     Maria     

 BRĄZOWYM KRZYŻEM  "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"
 •                   płk      BREJWO                            Andrzej                    
 •                   ppłk    SOKÓŁ                              Tadeusz                   

 ODZNAKĄ HONOROWĄ "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"
 •                 płk      SITAREK                            Leszek
 •                 st. chor. szt. STEFAŃSKI         Marek
 •                 st. chor. WIECZOREK               Paweł  

MEDALEM  XXXX  LECIA  ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
 •               mjr  DYNAKOWSKI                     Henryk
 •               ppłk DRĄŻKOWIAK                    Stanisław                              
 •               mł. chor. MAZUREK                   Zbigniew
 •               chor. WÓJCIK                                Jan

            Prezes Zarządu Koła zaprezentował odznaczenie które otrzymał w Zarządzie Wojewódzkim sekretarz koła :
                              st. chor. szt. DĄBROWSKI Jerzy   --  KRZYŻ  Z GWIAZDĄ  ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO.

          Po wyróżnieniach uczestnicy spotkania zasiedli do stołu  aby w typowo rodzinnej atmosferze przystąpić do spożywania  podawanych   wigilijnych potraw. Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych posiłków, charakterystycznych dla świąt Bożego Narodzenia, jak barszcz z uszkami, smażone ryby , pierogi z grzybami i kapustą oraz zimne i ciepłe napoje a także  owoce.        Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Koła, było czasem przyjaźni i świątecznego nastroju a członkowie koła spędzili je tak, jak w rodzinnym gronie.  Przebiegło ono w koleżeńskiej, miłej i  świątecznej atmosferze. Wszyscy zebrani byli zadowoleni, że mogli się spotkać w koleżeńskim gremium i powspominać dawne czasy służby wojskowej,  które spędzili w gryfickich jednostkach oraz porozmawiać o planach na następne lata.


09.10.2022
****
PIKNIK STRZELECKO-INTEGRACYJY .
W dniu 8 października 2022r. odbyło się na strzelnicy LOK spotkanie integracyjne połączone z zawodami strzeleckimi o puchar Prezesa Zarządu Koła Nr 24 ZŻWP. - Prezes Zarządu Koła, Krzysztof Tokarczyk rozpoczynając uroczyste spotkanie serdecznie powitał licznie przybyłych członków Koła i zapoznał ich z jego przebiegiem i organizacją pikniku. Po zawodach strzeleckich odbyła się część biesiadna, którą przygotowali członkowie Komisji S-Z Koła. Serwowano w niej pyszną wojskową grochówkę, kiełbasę i kaszankę z grilla oraz zimne i ciepłe napoje. Spotkanie przebiegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Była ogólna dyskusja i wspomnienia z czasów służby w wojsku. Uroczyste spotkanie członków Koła pod względem organizacyjnym przebiegało sprawnie a jego uczestnicy byli super zadowoleni.08.05.2022
***
Udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa i 77 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie.

           Dnia 8 maja 2022r przy Pomniku Wdzięczności na Pl. Zwycięstwa odbyły się patriotyczno rocznicowe obchody upamiętniające 77 rocznicę Narodowego Dnia Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej w Europie. W II wojnie światowej uczestniczyły 72 kraje, a walczyło w niej ponad 110 milionów żołnierzy, nie licząc osób w konspiracji.
Działania wojenne toczyły się na terytorium 40 państw, a zginęło w nich od 60 do 70 milionów ludzi. II wojna światowa rozpoczęła się atakiem III Rzeszy hitlerowskich Niemiec na Polskę w dniu 1 września 1939 roku. Na terenie Europy konflikt zakończył się bezwarunkową kapitulacją Niemiec, która weszła w życie 8 maja 1945 roku. II wojna światowa była największym kryzysem humanitarnym w dziejach ludzkości.
              Organizatorem uroczystości był Zarząd Gryfickiego Koła Związku Kombatantów RP i BWP. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, służb mundurowych, kombatantów, policji, straży pożarnej oraz kół Związku Żołnierzy WP, mieszkańcy Gryfic i młodzież. Koło nr 24 ZŻ WP na obchodach reprezentowali : Maria Chyla, Romuald Podmokły, Mieczysław Marcinkowski, Zenon Szpakowski, Tadeusz Klatka, Paweł Wieczorek i Mirosław Wójciak. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością; Przewodnicząca Rady Powiatu Agnieszka Mackojć, wicestarosta Waldemar Wawrzyniak i Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł. Poczty sztandarowe nadały uroczystości niezwykły ceremonialny charakter.
            Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Po czym w okolicznościowych wystąpieniach zabrali głos: Romuald Podmokły, Andrzej Szczygieł i Waldemar Wawrzyniak. Następnie Henryk Chmiel odczytał Apel Poległych Żołnierzy w walkach o wyzwolenie Ziemi Gryfickiej w 1945r. Po Apelu Poległych nastąpiło wyróżnienie osób Dyplomami Podziękowania za współpracę i okazałą pomoc dla Gryfickiego Koła Związku Kombatantów RP i BWP. Z Koła nr 24 ZŻ WP zostali wyróżnieni: Marię Chyla, Zenon Szpakowski, Tadeusz Klatka, Paweł Wieczorek i Mieczysław Marcinkowski.
         Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiło złożenie przez uczestniczące delegacje wiązanek pięknych biało czerwonych kwiatów i zapalenie zniczy na płycie Pomnika Wdzięczności, pod Tablicą Pamięci Narodowej na Gryfickim Domu Kultury oraz przy Pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego na Starym Cmentarzu Komunalnym. W ten uroczysty i niepowtarzalny sposób, uczestnicy uroczystości upamiętnili i oddali hołd polskim żołnierzom i obywatelom którzy walczyli w obronie Ojczyzny i stracili życie podczas największego konfliktu zbrojnego w historii świata.
             Wieczna chwała polskim żołnierzom walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej.  (MIECZMAR)

21.09.2021
***
NOWE WŁADZE KOŁA NR 24 ZŻ WP

                      W dniu 15.09.2021r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP. Organizatorem zebrania był Zarząd Koła. Zebranie zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł.
Prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk powitał liczne przybyłych uczestników zebrania i dokonał wyboru Janusza Lubczyńskiego na przewodniczącego obrad.
                        Minutą ciszy uczczono pamięć byłych członków Koła, którzy w minionej kadencji
odeszli na wieczną wartę.
Po tym przewodniczący zebrania zapoznał uczestników z procedurą wyboru nowych władz Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła i Komisji Socjalno zdrowotnej oraz z przebiegiem obrad, Zebranie dokonało wyboru komisji: wyborczej, mandatowej oraz uchwał i wniosków. Następnie, ustępujący prezes Krzysztof Tokarczyk złożył sprawozdanie z prac Zarządu Koła w mijającej kadencji. Stwierdził, że działalność Koła koncentrowała się na założeniach działalności społecznej, patriotyczno obronnej, socjalno bytowej i organizacyjnej. Założenia ujęte w planach przedsięwzięć zostały w zasadzie zrealizowane, chociaż w różnym stopniu ze względu panującej pandemii.
              Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący Ryszard Karaczyn, w którym nie było poważniejszych uwag pod adresem pracy Zarządu Koła. Na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej członkowie zebrania udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
W dyskusji wystąpił Burmistrz Andrzej Szczygieł, który poza złożeniem życzeń pomyślnych obrad i owocnej działalności nowego Zarządu oraz satysfakcji na rzecz członków Koła, zapewnił o dalszej współpracy, deklarując nadal, w miarę możliwości, swoją pomoc dla Koła.
                     Uroczystym akcentem zebrania była dekoracja członków Koła, Związkowymi Odznaczeniami Pamiątkowymi „XL- LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO” nadanymi przez Zarząd Główny ZŻ WP. Odznaczono 19 uczestników zebrania. W śród uhonorowanych odznaczeniem „XL- LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP” był Burmistrz Andrzej Szczygieł. Akcji dekoracji uhonorowanych Odznaczeniami dokonał Prezes Koła Krzysztof Tokarczyk, przy współudziale sekretarza Jerzego Dąbrowskiego.
                     Wyróżniono także Dyplomami Uznania i Podziękowania członków Koła, za społeczną i szczególnie aktywną pracę na rzecz Związku oraz Jubileuszowymi Dyplomami Gratulacyjnymi. Dyplomy otrzymało 21członków Koła.
Po odznaczeniach i wyróżnieniach członków Związku, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wyborów nowych władz Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Socjalno zdrowotnej Koła. Po procedurze głosowań ogłoszono wyniki wyborów. Prezesem Zarządu Koła został ponownie wybrany Krzysztof Tokarczyk, wiceprezesami zostali ponownie wybrani Grzegorz Walczak i Zbigniew Żołna, sekretarzem Jerzy Dąbrowski, a skarbnikiem Roman Podmokły, członkami Zarządu Koła zostali: Maria Chyla i Zenon Szpakowski.
                     Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ponownie wybrano Ryszarda Karaczyna, na sekretarza wybrano Leszka Mazura a na członka Komisji Andrzeja Zientka.
Zebranie dokonało również zmian personalnych w Komisji Socjalno zdrowotnej. Do nowej Komisji wybrano: Elżbietę Obermajer, Mirosława Wójciaka, Pawła Wieczorka, Stanisława Razmusa i Leonarda Niwińskiego. Ustępującym członkom Komisji, Prezes Krzysztof Tokarczyk złożył serdeczne podziękowanie za społeczną, sumienną i aktywną pracę na rzecz członków Koła.
                Na Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy WP. wybrano jednogłośnie: Krzysztofa Tokarczyka,Jerzego Dąbrowskiego i Romualda Podmokłego.
Na zakończenie obrad przyjęto Uchwałę w której postawiono konkretne zadania dla władz Zarządu Koła do realizacji w nowej kadencji. Na tym zebranie sprawozdawczo wyborcze zakończono. (MIECZMAR)


29.06.2020
***
                    W dniu 27 czerwca 2020 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na zebraniu prezesów kół z okazji 39 rocznicy powstania związku zostały wręczone wyróżnienia. Prezes Zarządu naszego koła płk w st. spocz. Krzysztof Tokarczyk wyróżniony został Brązowym Medalem "Za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,, oraz otrzymał Dyplom dla naszego Koła z życzeniami z okazji 39 rocznicy powstania naszego Związku.
Rada Polskiego Czarnego Krzyża -Stowarzyszenia Pamięci Historii Kultury i Rozwoju odznaczyły kolegę st. chor. szt. w st. spocz. Jerzego Dąbrowskiego Krzyżem za Zasługi.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy zebrania i wyróżnieni wzięli udział w Wystawie w Święto 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.


26.03.2020
****
                    W dniu 5 marca 2020 r. w kawiarence Gryfickiego Domu Kultury odbyło się integracyjno okolicznościowe spotkanie członków Zarządu i Komisji socjalnej Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP z kobietami, z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem spotkania był Zarząd Koła przy współudziale członków Komisji Socjalnej.
W spotkaniu udział wzięło 14 kobiet, wdów po zmarłych żołnierzach zawodowych oraz członkowie Zarządu i Komisji Socjalno zdrowotnej Koła w osobach: Krzysztof Tokarczyk, Romuald Podmokły, Jerzy Dąbrowski, Mieczysław Marcinkowski, Mirosław Wójciak, Eugeniusz Suteniec, Władysław Siemaszko i Stanisław Razmus.
               Prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk powitał uczestników spotkania a szczególnie Kobiety i złożył im najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, sukcesów, dobrego samopoczucia i wszelkiej pomyślności oraz wielu powodów do uśmiechu nie tylko od święta ale każdego dnia. W swoim wystąpieniu poruszył aktualne sprawy organizacyjne Koła i omówił osiągnięcia członków Koła w zakresie integracji środowiska rodzin wojskowych. Po czym Prezes z członkami Zarządu Koła wręczyli kobietom piękne okolicznościowe czerwone tulipany z tradycyjną czekoladą.
Następnym mówcą był Mirosław Wójciak, który zapoznał uczestników spotkania z nowymi przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalnych i udzielanej pomocy materialnej przez Biuro Emerytalne emerytom i rencistom. Omówił szczegółowo problematykę składania wniosków o udzielenie zapomóg pieniężnych w przypadkach trudnej sytuacji materialnej i klęsk losowych. Następnie omówił planowane wycieczki, patriotyczną do Siekierek i Gozdowic w miesiącu maj, oraz krajoznawczą do Bornego Sulimowa we wrześniu.
                  Następnie głos zabrała Pani Kazimiera Każmierowska, która w imieniu uczestniczek spotkania, bardzo serdecznie podziękowała członkom Koła za szczególną pamięć o wdowach i coroczne zapraszanie na tak uroczyste i miłe spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
                   Po tych interesujących wystąpieniach nastąpiła miła dyskusja oraz degustacja pyszności cukierniczych z ciepłą kawą i herbatą i tradycyjną lampką wina, a przy tym tradycyjnie okazją do wspomnień z przeżytych lat i planach na przyszłość.
Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej i kameralnej atmosferze.
W dniu 6.03.2019r delegacje Koła w składzie p. Elżbieta Obermajer, Mieczysław Marcinkowski i Romuald Podmokły odwiedziły schorowane starsze panie, które ze względu na stan zdrowia nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, Barbarę Celmer i Reginę Fic. Delegacje złożyły i przekazały im od członków Koła ZŻ WP okolicznościowe najmilsze życzenia z załączoną piękną laurką i czekoladą.
                   W przeddzień Święta Kobiet, delegacja członków Koła w osobach Romuald Podmokły, Mieczysław Marcinkowski i Tadeusz Klatka udała się na Stary Cmentarz Komunalny, zapaliła znicze i złożyła piękną czerwoną różę na płycie mogiły ŚP Krystyny JUSZCZYK, byłej członkini Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP. (Mieczmar)


21.12.2019
***

"OPŁATEK 2019” w Kole nr 24 ZŻ WP

                W restauracji „Polskie Smaki” odbyło się w dniu 20 grudnia 2019 roku Uroczyste Wigilijno Opłatkowe spotkanie członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizatorem spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno-Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP W spotkaniu liczny udział wzięli członkowie Koła ZŻ WP, a uroczystości uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: burmistrz Gryfic Andrzej SZCZYGIEŁ, starosta Gryfic Ryszard CHMIELOWICZ dyr. SP-3 i jednocześnie przewodnicząca rady powiatu Pani Agnieszka MACKOJĆ, Wice prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Wojciecha Gągora Pan st.chor. w st. spocz. Mirosław BOROWSKI.
Uroczystość Wigilijną rozpoczął prezes Zarządu Koła ZŻ WP płk w st.spocz. Krzysztof TOKARCZYK, który jako gospodarz spotkania, serdecznie powitał zaproszonych gości i licznie przybyłych członków Koła oraz złożył im najmilsze świąteczno-noworoczne życzenia. W krótkich słowach omówił osiągnięcia członków Koła w działalności organizacyjnej. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w bieżącym roku członka Koła: śp ppłk Andrzeja JARMUŻEWSKIEGO .Po czym nastąpiła miła uroczystość wręczenia wyróżnień, które na wniosek Zarządu Koła, Kapituła Zarządu Głównego ZŻ WP, wyróżniła najbardziej aktywnych i zasłużonych na rzecz Związku Żołnierzy WP. :

ZŁOTYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

1. SZCZYGIEŁ Andrzej
2. ppłk WALCZAK Grzegorz

Za okazywaną pomoc i wsparcie oraz owocną współpracę na rzecz Koła Nr 24 Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnił :

- Wice prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Wojciecha Gągora Pana

1. st. chor. BOROWSKIEGO Mirosława

SREBRNYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

1. st. chor. szt. KARACZYN Ryszard
2. st. chor. szt. MATUSIAK Aleksander
3. mł. chor. WÓJCIAK Mirosław

BRĄZOWYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

1. st. chor. szt. DĄBROWSKI Jerzy
2. st. chor. szt. RAZMUS Stanisław
3. st. chor. szt. SUTENIEC Eugeniusz
4. mł. chor. OLECHNOWICZ Zbigniew

ODZNAKĄ HONOROWĄ "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

1. płk BREJWO Andrzej
2. mjr DYCZKOWSKI Włodzimierz
3. mjr KANIGOWSKI Wiktor
4. Pani CHYLA Maria

Na wniosek Zarządu Koła Nr 24 Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie wyróżniło :

MEDALEM XXXV LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
niżej wymienionych :

1. płk SITAREK Leszek
2. st. chor. szt. GOJLIK Michał
3. st. chor. szt. STEFAŃSKI Marek
MEDALEM ZA WYBITNE ZSŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

ppłk MARCINKOWSK Mieczysław

Za okazywaną pomoc i wsparcie oraz owocną współpracę na rzecz Koła Nr 24 Zarząd wyróżnił :
MEDALEM PAMIATKOWYM "ZWIAZKU ZOLNIERZY WOJSKA POLSKIEGO"

- Pana Ryszarda CHMIELOWICZA

Wice prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan Romuald PODMOKŁY wyróżnił podziękowaniem za oddaną pracę, zrozumienie, otwartość i bezinteresowną pomoc dla środowiska Kombatanckiego.

1. płk Krzysztofa TOKARCZYKA
2. ppłk Mieczysława MARCINKOWSKIEGO
3. Panią Marię CHYLĘ
4.st. chor.szt. Tadeusza KLATKĘ
5. mł.chor. Zenona SZPAKOWSKIEGO

Wice prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Wojciecha Gągora Pan st.chor. w st. spocz. Mirosław BOROWSKI wyróżnił w uznaniu zasług dla Wojska Polskiego, za działalność na rzecz środowiska lokalnego i emerytów ,za krzewienie tradycji, patriotyzmu i historii dzieląc się przy tym swoją pasją kolekcjonerską.

KRZYŻEM KOMANDORII ,,Weteranom WOP, Rezerwistom SG i Sympatykom,,.

st.chor.szt. Jerzego DĄBROWSKIEGO

Za działalność w Kole ZŻWP Nr 24,zaangażowanie i bezinteresowność w działalności na rzecz Środowiska Kombatantów ,emerytów i pracy ze społecznością lokalną.

1.st.chor.szt.Tadeusza KLATKĘ
2.st.chor.szt.Romualda PODMOKŁEGO
3.mł.chor.Zenona SZPAKOWSKIEGO
4.mł.chor.Mirosława WÓJCIAKA.

Po wyróżnieniach uczestnicy spotkania tradycyjnie dzielili się opłatkami i składali sobie wzajemnie najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie zasiedli do stołu aby w typowo rodzinnej atmosferze przystąpić do spożywania podawanych wigilijnych potraw. Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych posiłków, charakterystycznych dla świąt Bożego Narodzenia, jak barszcz z uszkami, smażone ryby , pierogi z grzybami i kapustą oraz zimne i ciepłe napoje a także owoce.
Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Koła, było czasem przyjaźni i świątecznego nastroju a członkowie koła spędzili je tak, jak w rodzinnym gronie. Przebiegło ono w koleżeńskiej, miłej i świątecznej atmosferze. Wszyscy zebrani byli zadowoleni, że mogli się spotkać w koleżeńskim gremium i powspominać dawne czasy służby wojskowej, które spędzili w gryfickich jednostkach oraz porozmawiać o planach na następne lata.


23.11.2019
***

UDZIAŁ W OBCHODACH NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W 2019 R

                       Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada to jedno z najważniejszych świąt narodowych Polski. W bieżącym roku obchodzona jest 101 Rocznica odzyskania niepodległości. Upamiętnia ona wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska odzyskała wolność po 123 latach niewoli. Polska zniknęła z mapy świata w 1795 roku, kiedy to Prusy, Austria i Rosja dokonały trzeciego rozbioru Polski.
                     Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Walka o niepodległość Polski trwała długo, aż w końcu, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość.
Dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości w 1918r odbyły się w dniu 10.11.2019r. patriotyczno rocznicowe uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorem uroczystości były powiatowo gminne władze samorządowe Gryfic przy współudziale Zarządu Miejsko Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP. Uczestnikami uroczystości byli przedstawiciele samorządów, przedstawiciele lokalnych związków i organizacji społecznych, placówek szkolnych oraz służb mundurowych w tym członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP.
Uroczystości zaszczycili swoją obecnością: Dowódca 36 dr OP ppłk Paweł Grabowiec, starosta Gryfic Ryszard Chmielowicz i Przewodnicząca Rady Powiatu Agnieszka Mackojć, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł i Przewodniczący Rady Miejsko Gminnej Krzysztof Tokarczyk oraz wicemarszałek sejmiku wojewódzkiego woj. Zachodniopomorskiego Zygmunt Dziewguć. Rangę uroczystości nadała obecność Kompanii Honorowej ze sztandarem 36 dr OP pod dowództwem por. Mariusza Skóry, poczty sztandarowe służb mundurowych, związków zawodowych i
organizacji społecznych, oraz szkół, Orkiestra Dęta „Red Swing Low” i Zespół „CANTABILE” z GDK.
Dowódcą uroczystości był mjr Andrzej Kraśniewicz.
                            Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. WNMP. którą celebrował i homilię wygłosił Proboszcz ks. Prałat Kazimierz Półtorak w intencji Ojczyzny i wszystkich bohaterów oraz ofiar walczących o wolność i niepodległość
Polski. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Plac Zwycięstwa pod Pomnik Wdzięczności gdzie odbyła się oficjalna część obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Przemarsz na Plac odbył się w asyście Młodzieżowej
Orkiestry Dętej "Red Swing Low". Oficjalne uroczystości na Pl. Zwycięstwa, rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem Hymnu państwowego. Następnie okolicznościowe wystąpienia wygłosili: dowódca 36 dr OP ppłk Paweł Grabowiec, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł i starosta gryficki Ryszard
Chmielowiec. Mówcy w swych wystąpieniach odnosili się do wydarzeń historycznych. Następnie kpt. Marta Karcz przeprowadziła Apel Pamięci oddający hołd wszystkim bohaterom i ofiarom walczącym o niepodległość Rzeczpospolitej Polski który zakończył się Salwą Honorową.
Po tym delegacje uczestniczące w uroczystościach złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Jana Pawła II, na płycie Pomnika Wdzięczności, pod Pomnikiem Żołnierza Wojska Polskiego na SCK i pod Tablicą Pamięci Narodowej znajdującej się na GDK. W imieniu członków Koła nr 24 ZŻ WP wiązankę pięknych kwiatów o barwach narodowych złożyła delegacja w osobach: Maria Chyla, Grzegorz Walczak, Romuald Podmokły, Mieczysław Marcinkowski, Jerzy Dąbrowski, Zenon Szpakowski, Tadeusz Klatka i Mirosław Wójciak.
                        W ten bardzo uroczysty sposób mieszkańcy Gryfic w tym członkowie Koła nr 24 ZŻ WP uczcili pamięć i oddali hołd tym wszystkim którzy walczy o odzyskanie wolności i niepodległości Rzeczpospolitej Polski. (Mieczmar)

10.11.2019
***

Żołnierskie „Światełko Pamięci” dla Tych co odeszli do wieczności.

                  Dzień 1 listopad Kościół obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień Wszystkich Świętych celebrowany jest w Kościele przez odprawienie mszy świętej. Odbywa się ponadto uroczysta procesja na cmentarz i wspólna modlitwa nad grobami. W Polsce uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z ważniejszych świąt i ma wyjątkowy charakter. Tego dnia ludzie odwiedzają groby bliskich, Na znak pamięci o zmarłych na płytach nagrobnych zapalają znicze oraz składają okolicznościowe wieńce i wiązanki kwiatów. Jest to dzień zadumy i refleksji nad przemijaniem. to czas kiedy przywołują w myślach Tych wszystkich którzy odeszli do wieczności.
                 Dla uczczenia tego dnia w roku, Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP zorganizowała realizację zamierzeń "Światełko Pamięci”, poprzez kultywowanie i pielęgnowanie pamięci o byłych żołnierzach zawodowych, członkach Koła Związku Żołnierzy WP, którzy odeszli do wieczności. W bieżącym roku, w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych, delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP w osobach: p. Maria Chyla, Romuald Podmokły, Mieczysław Marcinkowski, Andrzej Zientek i Stanisław Razmus, realizując zamierzenia „Światełko Pamięci”, odwiedziła na Gryfickich Cmentarzach Komunalnych, miejsca wiecznego spoczynku byłych członków Koła, którzy odeszli do „wieczności”. Na każdej mogile zostało zapalone „Światełka Pamięci” jako symbol hołdu i pamięci o Nich i o Ich dokonaniach.
„Światełka Pamięci” zapalono również na płycie mogiły śp. ppor. Kazimierza Kiełbasińkiego, Żołnierza Polskiego, poległego w czasie wyzwalania Gryfic w marcu 1945r oraz pod Pomnikiem Żołnierza Wojska Polskiego na SCK i pod Krzyżem na NCK.
                      Członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zawsze pamiętają o koleżankach i kolegach, którzy przez wiele lat swojego życia byli związani z żołnierską oraz związkową społecznością.
W 2019 roku z szeregów członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP odszedł na wieczną wartę w wieku 71 lat po długotrwałej chorobie ppłk Andrzej Jarmurzewski. długoletni członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej WOPL w Koszalinie, wzorowy oficer Służb Technicznych 26 Brygady Rakietowej OP, odznaczony m.in. „Srebrnym Krzyżem Zasługi”. W dniu 30lipca 2019r został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. Niech spoczywa w pokoju. Cześć Jego pamięci.
  W ten uroczysty sposób członkowie Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oddali hołd i uczcili pamięć byłych członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, spoczywających na Cmentarzach Komunalnych. Gryfic, Nowogardu, Kamienia Pomorskiego, Warszawy Torunia i Koszalina.
Niech wiecznie spoczywają w pokoju. Cześć Ich pamięci. (Mieczmar)


24.10.2019
***

UROCZYSTE UPAMIĘTNIENIE CZYNU BOJOWEGO
POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA FRONCIE WSCHODNIM.


                Dzień 12 października jest symboliczną datą pamięci o czynie bojowym Polskich Sił Zbrojnych na froncie wschodnim. 76 lat temu, 12 października 1943 r. pod Lenino, rozpoczęła się krwawa bitwa pomiędzy polską 1 Dywizją Piechoty im.
                Tadeusza Kościuszki w składzie sowieckiej 33 Armii a jednostkami nazistowskimi Wehrmachtu. Bitwa ta była pierwszym bojem Polskich Sił Zbrojnych utworzonych w
ZSRR z inicjatywy Związku Patriotów Polskich. W czasie dwudniowych walk zginęło około 1500 żołnierzy niemieckich, 326 wzięto do niewoli, zdobyto m.in. 58 dział i
moździerzy, oraz stracono 5 samolotów. Straty wśród Polaków wyniosły 512 zabitych lub zmarłych z powodu ran, 1776 rannych i 663 zaginionych.
                    Związek Żołnierzy Wojska Polskiego odnosząc się z należną powagą do poszanowania tradycji, szacunku do symboli państwowych i wojskowych oraz kontynuując chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego zorganizował w dniu
12.10.2019r. uroczyste upamiętnienie czynu bojowego Polskich Sił Zbrojnych na froncie wschodnim. Dla uczczenia 76. rocznicy Chrztu Bojowego żołnierzy 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino, z inicjatywy członków Kół nr 24 i 35 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, odbyła się w dniu 12 października 2019r. o godz. 12:oo uroczystość upamiętniająca żołnierzy biorących udział w bitwie pod Leno.
Delegacje członków Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożyły wiązanki z biało czerwonych kwiatów na płycie Pomnika Wdzięczności na Placu Zwycięstwa, które były wyrazem pamięci o ludziach, którym przyszło dzielnie walczyli z myślą o Polsce w czasie II wojny światowej. Koło nr 24 ZŻ WP reprezentowali: Grzegorz. Walczak, Mieczysław Marcinkowski, Tadeusz Klatka i Jerzy Dąbrowski. W ten skromny ale uroczysty sposób członkowie Związku Żołnierzy Wojska
                   Polskiego z Gryfic, uczcili pamięć i oddali hołd tym wszystkim, którzy bohatersko walczyli o Polskę oraz weteranom II Wojny Światowej.
„WIECZNA PAMIĘĆ I CHWAŁA BOHATEROM Z POD LENINO ORAZ WETERANOM II WOJNY ŚWIATOWEJ!” ( Mieczmar)

11.10.2019
***
VIII Rocznica sformowania 36 Dywizjonu Rakietowego OP.

                    W dniu 20 września 2019 r. odbyły się uroczyste obchody VIII rocznicy sformowania 36 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z pododdziałów rozformowanego 78 Pułku Rakietowego OP w strukturach 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Na pierwszego dowódcę 36 dr OP został wyznaczony ppłk mgr inż. Mariusz Zagdański, były szef szkolenia 78 PR OP. W uroczystości udział wzięli żołnierze i pracownicy cywilni dywizjonu oraz zaproszeni goście. Uroczystości zaszczycili swoją obecnością Dowódca 3 WBR OP gen. bryg. Andrzej Dąbrowski, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, radny Województwa Zachodniopomorskiego Artur Łącki, Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz, Przewodnicząca Rady Powiatu Gryfickiego Agnieszka Mackojć oraz burmistrz Trzebiatowa Józef Domański, dowódcy dywizjonów rakietowych 3 WBR OP oraz byli dowódcy i żołnierze 78 PR OP a także przedstawiciele władz partyjnych i samorządowych z Gryfic, Trzebiatowa i Mrzeżyna. W śród zaproszonych gości była również delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP. Uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa ze Szczecina oraz grupa GRH „NAŁĘCZ'' z Trzebiatowa. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Piotra i Pawła w intencji stanu osobowego dywizjonu. Mszę Św. celebrował i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Kan. Wojciech Helak. Po nabożeństwie na placu apelowym dywizjonu odbył się uroczysty apel z udziałem kompanii honorowej ze sztandarem i pododdziałami żołnierzy dywizjonu. Dowódca uroczystości mjr Andrzej Tuński złożył meldunek Dowódcy 3 WBR OP gen. bryg. Andrzejowi Dąbrowskiemu o gotowości pododdziałów dywizjonu do rozpoczęcia uroczystego apelu. Wciągnięto Flagę na maszt i odegrano Hymn Państwowy oraz odczytano rozkaz kolicznościowy o wyróżnieniach. Podczas uroczystego apelu gen. bryg. Andrzej Dąbrowski udekorował odznaczeniami państwowymi i resortowymi wyróżnionych żołnierzy dywizjonu.
Natomiast ppłk Paweł Grabowiec uhonorował liczne grono gości i pracowników cywilnych wojska okolicznościowymi statuetkami i odznakami pamiątkowymi 36 dr OP. Wśród wyróżnionych byli członkowie Koła nr 24 ZŻ WP: Krzysztof Tokarczyk,Grzegorz Walczak, Leszek Sitarek, Romuald Podmokły, Jan Garlacz i Jerzy Dąbrowski. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów dywizjonu prowadzona przez Wojskową Orkiestrę z Koszalina. Oficjalną część obchodów zakończyło wspólne zdjęcie kadry dywizjonu i zaproszonych gości na tle sprzętu wojskowego dywizjonu. Następnie w Sali Tradycji dywizjonu odbyło się koleżeńskie spotkanie pokoleń „rakietowców” służących w pododdziałach 78 PR OP i zaproszonych gości z kadrą
36 dr OP. ( Mieczmar )

13.09.2019
***

Udział w obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

W dniu 1 września 2019r. odbyły się patriotyczno rocznicowe uroczystości poświęcone Weteranom Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczczenia pamięci 80 rocznicy Kampanii Obronnej Polskich Sił Zbrojnych II Rzeczpospolitej Polskiej we wrześniu 1939 roku. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli bohatersko na polach bitewnych.
Organizatorem uroczystości był Zarząd Miejski Związku Kombatantów RP i BWP przy współudziale władz samorządowych Gminy Gryfice.W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe, członkowie Związku Kombatantów RP i BWP, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji społecznych i pozarządowych, harcerze oraz licznie przybyli mieszkańcy Gryfic i młodzież szkolna, W śród uczestników uroczystości byli członkowie Koła nr 24 ZŻ WP. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością wicemarszałek Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Zygmund Dziewguć, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł i wicestarosta powiatu gryfickiego Waldemar Wawrzyniak. Natomiast przebieg uroczystości uświetniły poczty sztandarowe Związku Kombatantów, służb mundurowych, organizacji pozarządowych i szkół oraz orkiestra MOD "Red Swing Low Gryfice".
             Uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w kościele pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w intencji obrońców Ojczyzny i ofiar II wojny światowej, którą celebrował i homilię wygłosił ksiądz Piotr Śliżowski przy współudziale ks. rezydenta kanonika Józefa Pindela. Następnie uczestnicy obchodów w towarzystwie orkiestry MOD „Red Swing Low” i pocztów sztandarowych, przemaszerowali na Plac Zwycięstwa, gdzie przy Pomniku Wdzięczności, po odegraniu Hymnu Państwowego, odbyła się główna część uroczystości.
Krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosili: burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, wicestarosta Waldemar Wawrzyniak oraz wiceprezes Zarządu Miejskiego ZKRP i BWP Romuald Podmokły a następnie Henryk Chmiel odczytał Apel Pamięci, wymieniając z imienia i nazwiska żołnierzy WP, którzy polegli na Ziemi Gryfickiej w 1945r.
Po czym nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przy Pomniku Wdzięczności, Pomniku Żołnierza WP na SCK i tablicy Pamięci Narodowej na GDK oraz postawiono zapalone znicze na mogiłach Weteranów II Wojny Światowej i Członków Związku Kombatantów RP i BWP.
W imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wiązankę pięknych biało czerwonych kwiatów i zapalone znicze jako „Żołnierskie światełka pamięci” złożyła delegacja Koła w składzie: Maria Chyla Romuald Podmokły, Mieczysław Marcinkowski, Zenon Szpakowski, Tadeusz Klatka i Mirosław Wójciak.
W ten szczególne uroczysty sposób społeczność Gryfic, w tym członkowie Związku Kombatantów RP i Koła nr 24 ZŻ WP uczcili pamięć i oddali hołd tym wszystkich, którzy bohatersko walczyli w obronie Ojczyzny oraz weteranom II Wojny Światowej.
„CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM” „WIECZNA PAMIĘĆ I CHWAŁA POLEGŁYM” (MIECZMAR)


18.04.2019
***

XII Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów ZŻ WP

Dnia 17.03.2019r w Klubie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej odbył się XII Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w związku z koniecznością wyboru nowego Prezesa i uzupełnieniem władz Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP.
W Zjeździe uczestniczyło 28 delegatów z 16 Kół ZŻ WP. Koło nr 24 ZŻ WP reprezentowali delegaci wybrani na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Koła, które odbyło się w dniu 15.02.2017r. w osobach: prezes Koła – Krzysztof TOKARCZYK, wiceprezes Koła - Grzegorz WALCZAK i skarbnik Koła - Romuald PODMOKŁY. Oraz zaproszeni goście w tym płk Zdzisław Jordanek – delegat z Zarządu Głównego ZŻ WP.
Obrady zjazdu rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP na salę obrad przez poczet sztandarowy w składzie: Witold Morawski, Romuald Podmokły i Zdzisław Emilianowicz oraz odegraniu Pieśni Związku.
Obrady Zjazdu otworzył wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ppłk Bogusław Machowicz, który serdecznie powitał delegatów i zaproszonych gości. Po krótkim oficjalnym przemówieniu życzył delegatom owocnych obrad, Następnie minutą ciszy uczczono pamięć członków Związku, którzy w ostatnim okresie odeszli na wieczną wartę, głównie śp. ppłk Tadeusza Kosińskiego – byłego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Szczecinie.
Następnie delegaci Zjazdu wybrali prezydium Zjazdu w składzie Witold Morawski, Romuald Podmokły i Bernard Kalka, które poprowadziło dalszą część Zjazdu. Zgodnie z procedurą dokonano wyboru Komisji zjazdowych: mandatowej, wyborczej i skrutacyjnej, protokolanta oraz przyjęto porządek obrad i regulaminu Zjazdu. Po czym przystąpiono do realizacji punktów przyjętego programu Zjazdu.
Delegaci Zjazdu zdecydowali jednomyślnie o wyborze kandydatów na Prezesa i członka Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP. Na Prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP został wybrany płk Bogusław Machowicz a na członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP. Edmund Jabłonecki.
Następnie ppłk Bogusław Machowicz został uhonorowany przez Zarząd Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora w Szczecinie, Złotym Krzyżem „Weteranom WOP, Rezerwistom SG i Sympatykom” za szczególne zasługi w działalności społecznej i popularyzatorskiej na rzecz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Wyróżnienie to w imieniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Weteranów i Rezerwistów WOP Wojska Polskiego wręczył odznaczonym Mirosław Borowski, członek Kapituły Odznaczeń Zarządu Wojewódzkiego Związku W i R WOP i złożył Mu serdeczne żołnierskie gratulacje z najlepszymi życzeniami dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz życzył dalszych sukcesów w działalności społeczno popularyzatorskiej na rzecz Związku.
Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes, ppłk Bogusław Machowicz, podziękował dotychczasowym władzom Związku i delegatom na XII Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy W P za efektywną pracę i ogromne zaangażowanie na rzecz Związku oraz przedstawił swój plan działania do końca kadencji.
Przekazał pozdrowienia wszystkim członkom Związku i życzył im satysfakcji z pracy społecznej.
Po czym nastąpiło wyprowadzenie Sztandaru Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP i zakończenie XII Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. (Mieczmar i Podrom)

14.03.2019
***

UROCZYSTE SPOTKANIE W „DNIU KOBIET”.

               W dniu 8 marca 2019r w kawiarni Gryfickiego Domu Kultury, odbyło się uroczyste, okolicznościowo integracyjne spotkanie członków Zarządu i Komisji Socjalno Zdrowotnej Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z kobietami z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizatorem uroczystego spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotna Koła nr 24 Związku Żołnierz WP. W spotkaniu, wzięło udział 18 Pań, wdów, po zmarłych żołnierzach zawodowych z terenu dawnego Garnizonu Gryfic oraz członkowie Zarządu i Komisji Socjalno Zdrowotnej Koła w osobach: Maria Chyla, Krzysztof Tokarczyk, Romuald Podmokły, Jerzy Dąbrowski, Mieczysław Marcinkowski, Eugeniusz Suteniec i Mirosław Wójciak. Honorowym gościem spotkania była pani Jadwiga Konkowska, wdowa po zmarłym, byłym długoletnim dowódcy 26 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Kraju, płk Michale Konkowskim. Prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk jako gospodarz spotkania, mile powitał uczestników spotkania a szczególnie Panie i złożył im najlepsze serdeczne życzenia zdrowia dużo zadowolenia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym I zawodowym. W swoim wystąpieniu poruszył również sprawy organizacyjne w Kole Związku Żołnierzy WP , oraz przedstawił członków Zarządu i Komisji Socjalno zdrowotnej. Omówił osiągnięcia członków w zakresie integracji środowiska rodzin wojskowych a w szczególności wdów po zmarłych żołnierzach zawodowych na terenie Gryfice. Po czym prezes z członkami Zarządu Koła wręczyli paniom piękne okolicznościowe różyczki. Następnym mówcą był Mirosław Wójciak, który zapoznał zebranych z nowymi przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalno rentowych i udzielaniu pomocy materialnej przez Wojskowe Biuro Emerytalne. Omówił problematykę składania wniosków o udzielenie zapomóg pieniężnych w przypadkach trudnej sytuacji materialnej , klęsk losowych i długoletniej choroby. Następnie omówił szczegółowo przebieg planowanej, w miesiącu maju, wycieczki krajoznawczej w rejon Świnoujścia i Kamienia Pomorskiego. W imieniu zebranych kobiet głos zabrała pani Kazimiera Kaźmierowska, która podziękowała członkom Koła za pamięć o wdowach i coroczne zapraszania na tak miłe uroczyste spotkania z okazji Dniu Święta Kobiet. Po tych bardzo interesujących i atrakcyjnych informacjach nastąpiła ogólnie miła dyskusja oraz degustacja pyszności cukierniczych z ciepłą herbatą, kawą i tradycyjną lampką wina. a przy tym okazja do wspomnień z przeżytych lat i planach na przyszłość.(Mieczmar).

22.12.2018
***

"OPŁATEK 2018” w Kole nr 24 ZŻ WP

              W restauracji „Polskie Smaki” odbyło się w dniu 21 grudnia 2018 roku Uroczyste Wigilijno Opłatkowe spotkanie członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizatorem spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno-Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP W spotkaniu liczny udział wzięli członkowie Koła ZŻ WP, a uroczystości uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, Starosta Gryfic Ryszard Chmielowicz dyr. SP-3 i jednocześnie Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Agnieszka Mackojć, Dowódca 36 dr OP ppłk Paweł Grabowiec.

                Uroczystość Wigilijną rozpoczął prezes Zarządu Koła ZŻ WP płk w st.spocz. Krzysztof Tokarczyk, który jako gospodarz spotkania, serdecznie powitał zaproszonych gości i licznie przybyłych członków Koła oraz złożył im najmilsze świąteczno-noworoczne życzenia. W krótkich słowach omówił osiągnięcia członków Koła w działalności organizacyjnej. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w bieżącym roku członków Koła: śp mł. chor. Ryszarda Olejniczaka, mł. chor. Ryszarda Pawlaka i st. chor. szt. Mariana Radeckiego. Po czym nastąpiła miła uroczystość wręczenia wyróżnień, które na wniosek Zarządu Koła, Kapituła Zarządu Głównego ZŻ WP, wyróżniła najbardziej aktywnych i zasłużonych na rzecz Związku Żołnierzy WP. :

ZŁOTYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

płk TOKARCZYK Krzysztof
ppłk MARCINKOWSKI Mieczysław

SREBRNYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

st. chor. szt. PODMOKŁY Romuald

BRĄZOWYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

ppłk LUBCZŃSKI Janusz
mjr ŻOŁNA Zbigniew
st. chor. szt. KLATKA Tadeusz
mł. chor. SZPAKOWSKI Zenon

ODZNAKĄ HONOROWĄ "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

kpt. BROŻ Stanisław
st. chor. szt. SUTENIEC Stanisław

MEDALEM XXXV LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

kpt. KOZIOŁ Stanisław
st. sierż. ZIENTEK Andrzej
mjr EJSMONT Jarosław
kpt. MAZUR Leszek
mjr WAWRZYCKI Krzysztof
mjr MUCHA Władysław
Pani OBERMAJER Elżbieta

W imieniu Zarządu Głównego ZŻ WP, prezes Zarządu Koła płk w st.spocz. Krzysztof Tokarczyk uhonorował wyróżnionych członków Koła. Złoty krzyż zasługi dla Prezesa Zarządu Koła wręczył Dowódca 36 dr OP ppłk Paweł Grabowiec.
Po wyróżnieniach uczestnicy spotkania tradycyjnie dzielili się opłatkami i składali sobie wzajemnie najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie zasiedli do stołu aby w typowo rodzinnej atmosferze przystąpić do spożywania podawanych wigilijnych potraw. Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych posiłków, charakterystycznych dla świąt Bożego Narodzenia, jak barszcz z uszkami, smażone ryby , pierogi z grzybami i kapustą oraz zimne i ciepłe napoje a także owoce.

Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Koła, było czasem przyjaźni i świątecznego nastroju a członkowie koła spędzili je tak, jak w rodzinnym gronie. Przebiegło ono w koleżeńskiej, miłej i świątecznej atmosferze. Wszyscy zebrani byli zadowoleni, że mogli się spotkać w koleżeńskim gremium i powspominać dawne czasy służby wojskowej, które spędzili w gryfickich jednostkach oraz porozmawiać o planach na następne lata.


15.12.2018
***
Krzysztof TOKARCZYK - Przewodniczącym Rady Miejskiej
VI kadencji na lata 2018-2023.

W dniu 21 października 2018 roku odbyły się ogólnopolskie wybory samorządowe. W wyborach tych z ugrupowania KWW Ziemia Gryficka – Powiat Gryficki został wybrany do Rady Miejskiej Krzysztof Tokarczyk – Prezes Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego .
W dniu 20 listopada 2018 roku odbyła się inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej VI kadencji. Po uroczystym otwarciu obrad Rady, burmistrz Gryfic i radni złożyli ślubowanie oraz odebrali zaświadczenia o wyborze ich na członków Rady Miejskiej. Następnie w głosowaniu tajnym wybrano Krzysztofa TOKARCZYKA na Przewodniczącego Rady Miejskiej VI kadencji na lata 2018-2023, co stanowi podjęta Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 20 list0pada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach zgodnie z art.19 ust.1 Ustawy z dnia 5 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się co następuje: §1. Stwierdza się wybór radnego Krzysztofa Tokarczyka na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wielkie gratulacje z najlepszymi życzeniami składają Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gryfic Krzysztofowi Tokarczykowi, koledzy członkowie Koła nr 24 ZŻ WP. (Mieczmar)

10.12.2018
***
UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH JUBILEUSZU ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Rok 2018 jest rokiem jubileuszu 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 r. Państwo Polskie narodziło się na nowo po 3 rozbiorach i 123 latach niewoli, po wielkich powstaniach, plebiscytach oraz wojnie polsko – rosyjskiej. Wolna Polska powróciła na mapy świata. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach polskich rodzin o zachowanie polskości w codziennym życiu.
Dla uczczenia 100 Rocznicy, tych historycznych wydarzeń, odbyły się w dniu 11.11.2018r. na Placu Zwycięstwa i pod głazem marsz. Józefa Piłsudskiego uroczyste patriotyczno historyczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorem obchodów były władze samorządowe Urzędu Miasta przy współudziale Zarządu Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP.
W uroczystościach udział wzięli m.in. burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tokarczyk, szef Sztabu 36 dr OP mjr Andrzej Tuński, proboszcz parafii WNPM ks. Prałat Kazimierz Półtorak, wicemarszałek sejmiku Zygmunt Dziewguć oraz delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, związków zawodowych i organizacji społecznych oraz przybyła społeczność gryficka w tym liczna grupa członków Koła nr 24 ZŻ WP. Rangę uroczystości nadały poczty sztandarowe i kompania honorowa 36 dr OP ze sztandarem dywizjonu pod dowództwem kpt. Jarosława Drożdziela. oraz młodzieżowa Orkiestra dęta RED SWING LOW z GDK i Grupa Rekonstrukcyjna Nałęcz z Trzebiatowa.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele WNPM w intencji Obrońców Ojczyzny którą celebrował Prałat ks. Kazimierz Półtoraka, po której uczestnicy uroczystości byli przeprowadzeni przez werblistów z Red Swing Low i Kompanię Honorowej z 36 dr O P pod Pomnik Wdzięczności na Placu Zwycięstwa.
Po odśpiewaniu Hymnu, przyjęciu meldunku przez mjr Andrzeja Tuńskiego o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, okolicznościowych przemówieniach wygłoszonych przez Andrzeja Szczygła i mjr Andrzeja Tuńskiego odbył się Apel Pamięci przeprowadzony przez por. Martę Karcz z 36 dr OP, zakończony oddaniem salwy honorowej.
Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów na płycie Pomnika Wdzięczności oraz pod Tablicą Pamięci Narodowej znajdującej się na GKO. W imieniu członków Koła nr 24 ZŻ WP wiązankę pięknych biało czerwonych kwiatów złożyła i zapaliła znicze delegacja w składzie: Maria Chyla, Mieczysław Marcinkowski, Zenon Szpakowski, Jerzy Dąbrowski, Tadeusz Klatka i Mirosław Wójciak.
Obchody uroczystości na Placu Zwycięstwa zakończył pokaz historyczny pt. „Koleje Wolności” - Powstania Wielkopolskiego mającego ogromne znaczenie dla kształtu granic odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej.
W godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie mieszkańców Gryfic pod Głazem Józefa Piłsudskiego zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfic. W spotkaniu wzięły udział poczty sztandarowe Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie i gryfickich Sybiraków, a także przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Po krótkich przemówieniach i złożeniu wiązanek kwiatów pod Głazem odbył się IX „Bieg Niepodległościowy” w którym wzięło udział ponad 200 biegaczy.
Zwycięzcami biegu zostali:
- I miejsce w biegu OPEN: pan Łukasz Uldynowicz - I miejsce w biegu dla dzieci do lat 6: Zuzia Krzyżanowska - Najstarszy biegacz: pan Zbigniew Nowak - Najmłodszy biegacz: Basia Antonowicz - Najliczniejsza rodzina: rodzina państwa Antonowicz.
W dniu 12.11.2018r delegacja członków Związku Żołnierzy WP w składzie: Henryk Chmiel, Romuald Podmokły i Mieczysław Marcinkowski złożyła pod Pomnikiem Żołnierza WP na SCK wiązanki pięknych biało czerwonych kwiatów i zapaliła biało czerwone znicze, Światełka Pamięci.
W ten uroczysty sposób społeczeństwo Gryfic w tym członkowie Koła nr 24 ZŻ WP, uczciło pamięć tych wszystkich, którzy na przestrzeni dziesiątków lat bohatersko walczyli o odzyskanie wolności i niepodległości Rzeczpospolitej Polski. (Mieczmar)

29.11.2018
***
Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie nr 1780/18 z dnia 28.IX.2018r. w sprawie wyróżnień, został uhonorowany st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Dąbrowski - sekretarz Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Srebrną Odznaka „GRYF ZACHODNIOPOMORSKI” za szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.
W dniu 8.11.2018r. wyróżnienie to, w imieniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego wręczył odznaczonemu, Jarosław Rzepa, wicemarszałek Sejmiku Zachodniopomorskiego i złożył mu serdeczne gratulacje z najlepszymi życzeniami dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i kolekcjonerskim oraz życzył dalszych sukcesów w działalności społecznej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego. (Mieczmar)


17.11.2018
***

Uhonorowani przez Zarząd Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów WOP Wojska Polskiego.

Uchwałą Kapituły Odznaczeń Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska im. gen. Franciszka Gągora w Szczecinie nr 28/2018 z dnia 29.X.2018r. w sprawie wyróżnień Krzyżem, zostali uhonorowani n/w. członkowie Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za szczególne zasługi w działalności społecznej i popularyzatorskiej na rzecz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego:

- Krzysztof Tokarczyk - złotą odznaką „Weteranom WOP,
Rezerwistom SG i Sympatykom”

- Mieczysław Marcinkowski - złotą odznaką „Weteranom WOP,
Rezerwistom SG i Sympatykom"

- Ryszard Karaczyn – srebrną odznaką „Weteranom WOP,
Rezerwistom SG i Sympatykom:"

W dniu 8.11.2018r. wyróżnienie to w imieniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Weteranów i Rezerwistów WOP Wojska Polskiego wręczył odznaczonym Mirosław Borowski, członek Kapituły Odznaczeń Zarządu Wojewódzkiego Związku W i R WOP i złożył im serdeczne żołnierskie gratulacje z najlepszymi życzeniami dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz życzył dalszych sukcesów w działalności społeczno popularyzatorskiej na rzecz Związku. (Mieczmar)

10.11.2018
***
„ Światełko Pamięci dla Tych co Odeszli” w Dniu Wszystkich Świętych 2018r.

               Dzień Wszystkich Świętych to chrześcijańska uroczystość ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych obchodzona w Polsce 1 listopada. W założeniu i tradycji Kościoła jest to święto radosne, jednak w Polsce, podczas tego dnia panuje nastrój refleksyjny i modlitewny. Wspominamy wówczas swoich bliskich którzy odeszli z naszego ziemskiego świata a pozostała po nich tylko pamięć, Odwiedzamy cmentarze, składamy kwiaty na mogiłach a przede wszystkim zapalamy znicze.
            Dla uczczenia tego święta, Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotna Koła zorganizowała realizację zamierzenia "Światełko Pamięci dla tych co odeszli” poprzez kultywowanie i pielęgnowanie pamięci o byłych żołnierzach zawodowych, członkach Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP, którzy odeszli do wieczności.
W dniu 31.10.2018 r. w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych, delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP w składzie: p. Maria Chyla, Romuald Podmokły, Mieczysław Marcinkowski, Jerzy Dąbrowski i Andrzej Zientek realizując zamierzenia „Światełko Pamięci dla tych co odeszli” odwiedziła na Gryfickich Cmentarzach Komunalnych, miejsca wiecznego spoczynku byłych żołnierzy zawodowych, członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP, którzy odeszli by pełnić w spokoju wieczną wartę i zapalała na Ich mogiłach z wielką powaga „Światełka Pamięci dla tych co odeszli” jako symbol kultu i pamięci o nich i o Ich dokonaniach. Na gryfickich nekropoliach spoczywa 45 byłych członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. „Światełka Pamięci” zapalono również na płycie mogiły śp. ppor. Kazimierza Kiełbasińkiego, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych, poległego w czasie wyzwalania Gryfic w marcu 1945r oraz pod Pomnikiem Żołnierza Wojska Polskiego.
W bieżącym roku z szeregów członków Koła nr 24 ZŻ WP odeszli i udali się na wieczną wartę:
W dniu 25 stycznia 2018r. w wieku 63 lat odszedł śp. st. chor. sztab. w st. spocz. Marian Radecki, długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, były żołnierz zawodowy Służby Uzbrojenia 82 dd 26 BR OP, absolwent PSZ w C. O. Sz. Służby Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie, Prezes MKS LOK Baszta Gryfice, sędzia I klasy strzelectwa sportowego, odznaczony m.in. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz LOK”, Medalem „XXX-Lecia ZŻ WP”.W dniu 8 maja 2018 roku w wieku 69 lat odszedł mł. chor. w st. spocz. Ryszard Stanisław PAWLAK, Członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, były żołnierz zawodowy 28 brt, 2 BRt OP, odznaczony m.in. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
                 W ten uroczysty sposób, członkowie Koła nr 24 ZŻ WP, godnie uczcili pamięć o byłych członkach Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy opuścili nas i odeszli do wieczności.
Niech spoczywają w pokoju. Cześć Ich pamięci. (Mieczmar)


12.10.2018
***
Udział w uroczystości upamiętniającej Czyn Bojowy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
W dniu 12 października 2018 roku, przy Pomniku Wdzięczności na Placu Zwycięstwa odbyły się uroczystości patriotyczno historyczne, poświęcone 75 Rocznicy Bohaterskiej Bitwy pod Lenino, stoczonej w dniach 12 i 13 października 1943 przez Siły Zbrojne I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Walka polskiego żołnierza pod Lenino odbiła się głośnym echem w okupowanym kraju i w świecie. To ci żołnierze, którzy walczyli pod Lenino później wyzwalali Polskę i uczestniczyli w zdobyciu Berlina. Pamięć o Polskich Żołnierzach bohaterach spod Lenino i z innych pól bitewnych, podobnie jak ofiary na innych frontach walki z niemieckim faszyzmem, nigdy u nas nie zaginie.
Uroczystości zorganizowali byli żołnierze zawodowi, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W uroczystościach wzięły udział delegacje z Kół nr 24 nr 35 ZŻ WP. W składzie delegacji z Koła nr 24 ZŻ WP uczestniczyli: Mieczysław Marcinkowski, Włodzimierz Siemaszko, Mirosław Wójciak i Tadeusz Klatka. Obie delegacje złożyły na płycie Pomnika Wdzięczności wiązanki pięknych biało-czerwonych kwiatów z napisem na szarfach „Bohaterom Bitwy pod Lenino w 75 Rocznicę –Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
W ten skromny ale uroczysty sposób, byli żołnierze zawodowi, członkowie Kół nr 24 i nr 35 ZŻ WP oddali hołd i uczcili pamięć bohaterskiego czynu bojowego Polskich Sił Zbrojnych I Dywizji Piechoty im Tadeusza Kościuszki walczących z hitlerowskimi wojskami pod Lenino. Cześć i chwała Bohaterom. (Mieczmar)

***

Członkowie ZŻ WP na VII rocznicy powstania 36 dr OP.

           Dnia 5 10.2018r. na terenie garnizonu Mrzeżyno odbyły się historyczno rocznicowe uroczystości VII rocznicy utworzenia 36 dr OP. Dywizjon powstał na bazie restrukturyzacji pododdziałów 78 PR OP im. gen. broni Władysława Andersa w 2011roku, zgodnie z r-zem Dowódcy SP nr pf 211 z 8.09.2010r w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.
            Organizatorem uroczystości było dowództwo dywizjonu. W uroczystości wzięli udział stany osobowe dywizjonu i zaproszeni goście. W śród zaproszonych gości byli m.in. Przewodniczący Komisji Sejmowej ON Michał Jach, Zastępca Dowódcy 3 WBR OP płk Grzegorz Zaręba, byli dowódcy 78 pr OP, dowódcy dywizjonów 3 WBR OP, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych z burmistrzem Gryfic Andrzejem Szczygłem i burmistrzem Trzebiatowa Józefem Domańskim oraz delegacja Koła nr 24 ZŻ WP w składzie Krzysztof Tokarczyk, Maria Chyla, Grzegorz Walczak, Romuald Podmokły i Jan Garlacz. Uroczystości uświetniła orkiestra Wojskowa z Koszalina i grupa rekonstrukcyjno historyczna NAŁĘCZ z Trzebiatowa oraz członkowie Stowarzyszenia TWARDY z Koszalina.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła, którą poprowadził i homilię wygłosił kapelan mjr ks. Zbigniew Krzesiński.
Po nabożeństwie wszyscy udali się na plac apelowy, gdzie odbył się uroczysty Apel pododdziałów Dywizjonu. Po wciągnięciu Flagi na maszt, odegraniu Hymnu Państwowego i przyjęciu meldunku, Dowódca ppłk Paweł Grabowiec powitał wszystkich uczestników uroczystości a po odczytaniu rozkazu okolicznościowego, wręczył uhonorowanym medale i nagrody a gościom pamiątkowe grawertony i odznaki pamiątkowe dywizjonu. W śród wyróżnionych byli członkowie z Koła nr 24 ZŻ WP, Krzysztof Tokarczyk i Romuald Podmokły.
Po defiladzie pododdziałów dywizjonu, odbyły się pokazy musztry paradnej zaprezentowane przez uczniów szkoły im. Macieja Rataja z Gościna i szkoły im. Zbigniewa Herberta z Trzebiatowa oraz Orkiestry Wojskowej z Koszalina. Oficjalną część obchodów zakończyło wspólne zdjęcie kadry dywizjonu, zaproszonych gości i uczestników uroczystości na tle sprzętu wojskowego dywizjonu.
              Następnie dowódca dywizjonu zaprosił uczestników uroczystości do zwiedzenia Sali Tradycji 36 dr OP oraz na pokaz broni strzelecko kolekcjonerskiej Stowarzyszenia TWARDY z Koszalina i grupy GRH „NAŁĘCZ”. Uroczyste spotkanie pokoleń przeciwlotników zakończyło uroczystości VII rocznicy powstania 36 dr OP. (Mieczmar)

21.09.2018
***

Uhonorowany przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

             Na wniosek członków Zarządu Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Kapituła Odznaczeń „Za Zasługi dla Związku żołnierzy WP” Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podjęła Uchwałę Nr 5/2017 w dniu 23.05.2018rr. w sprawie uhonorowania mjr w st. spocz. Jana Dzierkowskiego - członka Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻ WP”, za jego szczególne zasługi w działalności społecznej i popularyzatorskiej na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
            W czasie walnego zebrania członków Koła nr 24 ZŻ WP, odbytego w dniu 19.09.2018r. aktu dekoracji w imieniu prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, gen. dyw. dr Franciszka Puchały dokonał prezes Zarządu Koła płk w st. spocz. Krzysztof Tokarczyk i złożył Mu serdeczne żołnierskie gratulacje z najlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym oraz dalszych sukcesów w działalności społeczno popularyzatorskiej na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.(Mieczmar)

28.05.2018
***
Udział Członków Koła nr 24 ZŻ WP w obchodach 73 Rocznicy Narodowego Dnia Zwycięstwa .

            W maju bieżącego roku upłynęło 73 lata od dnia podpisania Aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec III Rzeszy hitlerowskiej , którą reprezentował feldmarszałek Wilhelm Keitel. Akt bezwarunkowej kapitulacji obejmował zaprzestanie działań zbrojnych przez wszystkie siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne będące pod dowództwem niemieckim w dniu 8.05 1945r. Kapitulacja III Rzeszy hitlerowskiej zakończyła działania wojenne w Europie. Nadal jednak toczyły się walki z Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero 2 września 1945 r. przyniósł ostateczny koniec II wojny światowej.
Polska w czasie II wojny światowej straciła ponad 6 mln swych obywateli. Straty te (procentowo w stosunku do liczby ludności) były najwyższe na świecie. Około 80% polskich ofiar wojny to ludność miejska - był to głównie wynik eksterminacji skupionej w miastach ludności żydowskiej, prawie całkowicie wymordowanej przez Niemców.
Polskie siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew II Wojny Światowej: w zachodniej i południowej Europie, w Afryce Północnej, a od końca 1943 roku również na froncie wschodnim. Tuż przed zakończeniem wojny, w maju 1945 roku Polskie Siły Zbrojne na zachodzie liczyły ok. 194,5 tys. żołnierzy, a armie Wojska Polskiego na wschodzie - ok. 400 tys. żołnierzy.
                 Dzięki zakończeniu działań wojennych miliony osób mogło powrócić do swoich rodzin z pracy przymusowej, z obozów zagłady, z frontu. Rzesze ludzi cieszyło się, że przeżyło tę największą wojnę w historii ludzkości. Każda rocznica zakończenia II Wojny Światowej to czas refleksji nad tragedią, jaka dotknęła narody świata, to czas zadumy nad losem żołnierzy, którzy oddali życie na różnych frontach II Wojny Światowej za wyzwolenie Polski
W dniu 8 maja 2018r w 73 rocznicę tych wydążeń, odbyły się przy „Pomniku Wdzięczności” na Pl. Zwycięstwa, patriotyczno historyczne uroczystości Narodowego Dnia Zwycięstwa, upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej. Organizatorem tych uroczystości były władze Urzędu Miejskiego w Gryficach
              W uroczystości udział wzięli Kombatanci i Seniorzy, przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Andrzejem Szczygłem i przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Tokarczykiem oraz przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych i społecznych, mieszkańcy Gryfic oraz licznie przybyła młodzież szkolna. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe Związku Kombatantów i BWP oraz służb mundurowych i szkół gryfickich. W śród uczestników uroczystości byli członkowie Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP.
Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem Polskiego Hymnu Narodowego. Następnie krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Andrzej Szczygieł, po czym Henryk Chmiel odczytał Apel Pamięci, wyszczególniając z imienia i nazwiska poległych żołnierzy z I Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii, którzy poświęcili największą swoją wartość – swoje życie, którzy pod koniec II wojny światowej zginęli wyzwalając w marcu 1945 roku Ziemię Gryficką.
Następnie „Chór Viola” wykonał koncert pieśni patriotyczno wojskowych.
Dalszy przebieg uroczystości to złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, Związku Kombatantów RP i BWP, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji oświatowych i kulturalnych oraz Harcerzy i młodzieży szkolnej pod pomnikami : „Wdzięczności” na Pl. Zwycięstwa i „Żołnierza WP” na Starym Cmentarzu Komunalnym oraz pod „Tablicą Pamięci Narodowej” na GDK. Biało-czerwoną wiązankę kwiatów w imieniu członków Koła nr 24 ZŻ WP złożyła delegacja w składzie: Maria Chyla, Zenon Szpakowski, Tadeusz Klatka, Mieczysław Marcinkowski i Mirosław Wójciak. Natomiast Romuald Podmokły uczestniczył w delegacji Związku Kombatantów RP i BWP.
               W ten uroczysty sposób Społeczeństwo Gryfic oddało hołd tym wszystkim, którzy walczyli przeciwko nazistowskiej agresji, wszystkim żołnierzom antyhitlerowskiej koalicji, którzy przyczynili się do zwycięstwa w maju 1945 roku i przynieśli narodom wolność i pokój. (Mieczmar)

***
CZŁONKOWIE KOŁA W UROCZYSTOŚCIACH DNIA KOBIET

            Jak co roku, tak i 2018 roku, Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotnych Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowały w Dniu Święta Kobiet uroczyste spotkanie integracyjne. W spotkaniu, które odbyło się w kawiarni Gryfickiego Domu Kultury, udział wzięły Panie, wdowy, po zmarłych żołnierzach zawodowych z terenu Gryfic oraz członkowie Zarządu i Komisji Socjalno Zdrowotnej Koła w osobach: Krzysztof Tokarczyk, Grzegorz Walczak, Romuald Podmokły, Mieczysław Marcinkowski, Eugeniusz Suteniec i Mirosław Wójciak.
Otwierając spotkanie, prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk powitał serdecznie Panie, przybyłe na spotkanie i złożył im życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym I zawodowym. W swoim wystąpieniu poruszył sprawy organizacyjne w Kole Związku Żołnierzy WP , oraz przedstawił członków Zarządu i Komisji Socjalno zdrowotnej. Omówił osiągnięcia członków w zakresie integracji rodzin środowiska wojskowego a w szczególności wdów po zmarłych żołnierzach zawodowych na terenie Gryfice.
           Następnie głos zabrał kol. Mirosław Wójciak, który zapoznał z nowymi przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalno rentowych i udzielaniu pomocy materialnej przez Wojskowe Biuro Emerytalne. Omówił szczegółowo problematykę składania wniosków o udzielenie zapomóg pieniężnych w przypadkach trudnej sytuacji materialnej , klęsk losowych i długoletniej choroby oraz pobierania zaświadczeń od lekarza rodzinnego o chorobach nabytych.
Po tych interesujących informacjach nastąpiła ogólna dyskusja oraz degustacja pyszności cukierniczych z ciepłą herbatą, kawą i lampką wina. a przy tym była okazja do wspomnień z przeżytych lat i planach na przyszłość. Spotkaniu towarzyszyła miła, serdeczna i kameralna atmosfera.
       W imieniu pań obecnych na spotkaniu oraz własnym, Pani Kazimiera Kaźmierowska, podziękowała Zarządowi Koła, za pamięć o wdowach i za zaproszeniu na tak miłe i uroczyste spotkanie.
Na zakończenie spotkania każda z pań otrzymała symbolicznie różyczkę i czekoladę. (Mieczmar)

***

UDZIAŁ CZŁONKÓW ZŻ WP W UROCZYSTOSCIACH „73 LATA POLSKICH GRYFIC”

W dniu 6 marca 2018 roku, odbyły się w Sali Konferencyjnej Urzędu M i G
patriotyczno rocznicowe obchody 73 rocznicy wyzwolenia Ziemi Gryfickiej z pod
nazizmu hitlerowskiego i włączenia jej do Rzeczpospolitej Polski. Organizatorem
uroczystości upamiętniającej te historyczne wydarzenia był Zarząd Gryfickiego Koła
Związku Kombatantów RP i BWP.
W uroczystości udział wzięli Kombatanci i zaproszeni goście, Uroczystości
uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem
Gryfic Andrzejem Szczygłem i wicestarostą Ireneuszem Wojciechowiczem. W śród
zaproszonych gości była delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów przez delegacje
Kombatantów i Kół nr 24 i 35 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na płycie Pomnika
Wdzięczności na PL. Zwycięstwa i pod Tablicą Pamięci Narodowej znajdującej się na
Gryfickim Domu Kultury. W imieniu członków Koła nr 24 ZŻ WP, wiązankę kwiatów o
barwach narodowych złożyła delegacja w składzie p. Maria Chyla, Mieczysław
Marcinkowski, Zenon Szpakowski, Tadeusz Klatka i Mirosław Wójciak oraz Romuald
Podmokły w delegacji Związku Kombatantów i BWP.
Następnie uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek
kombatancki do Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta, gdzie oficjalnego otwarcia
spotkania dokonała przewodnicząca Zarządu Gryfickiego Koła Kombatantów RP i
BWP p. Krystyna Górska, która serdecznie powitała przybyłych Kombatantów i
zaproszonych gości a szczególnie Burmistrza Andrzeja Szczygła i wicestarostę
Ireneusza Wojciechowicza oraz poinformowała ze celem uroczystego spotkania jest
uczczenie pamięci tych wszystkich którzy przyczynili się do zwycięstwa, wyzwolenia i
przyłączenia Ziemi Gryfickiej do Polski.
W wystąpieniach okolicznościowych głos zabrali: Andrzej Szczygieł, Ireneusz
Wojciechowicz, Mirosław Wójciak i Waldemar Wawrzyniak.
W ten skromny ale uroczysty sposób, uczczono w 2018r. pamięć tych wszystkich
którzy przyczynili się do wyzwolenia i polskości Ziemi Gryfickiej, (Mieczmar)


16.12.2017
***

"OPŁATEK 2017” w Kole nr 24 ZŻ WP

W restauracji „Polskie Smaki” odbyło się w dniu 15 grudnia 2017 roku Uroczyste Wigilijno Opłatkowe spotkanie członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizatorem spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno-Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP W spotkaniu liczny udział wzięli członkowie Koła ZŻ WP, a uroczystości uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, dyr. SP-3 p. Agnieszka Mackojć, dowódca 36 dr OP ppłk Paweł Grabowiec oraz wice prezesa Zarządu Wojewódzkiego Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Gągora w Szczecinie Pan Mirosław Borowski.
Uroczystość Wigilijną rozpoczął prezes Zarządu Koła ZŻ WP płk w st.spocz. Krzysztof Tokarczyk, który jako gospodarz spotkania, serdecznie powitał zaproszonych gości i licznie przybyłych członków Koła oraz złożył im najmilsze świąteczno-noworoczne życzenia. W krótkich słowach omówił osiągnięcia członków Koła w działalności organizacyjnej, socjalno zdrowotnej i w zawodach strzelecko-obronnych. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w bieżącym roku członków Koła: śp st. chor. szt. Stanisława Zubko, ppłk Stanisława Mrozika. Po czym nastąpiła miła uroczystość wręczenia wyróżnień, które na wniosek Zarządu Koła, Kapituła Zarządu Głównego ZŻ WP, Uchwałą nr 4/2017 z dnia 15.04.2017r wyróżniła najbardziej aktywnych i zasłużonych na rzecz Związku Żołnierzy WP. :

SREBRNYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

ppłk WALCZAK Grzegorz

BRĄZOWYM KRZYŻEM "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

st. chor. szt. KARACZYN Ryszard

ODZNAKĄ HONOROWĄ "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP"

ppłk SZAFONI Janusz
mjr DZIERKOWSKI Jan
st. chor. szt. DĄBROWSKI Jerzy
st. chor. szt. KLATKA Tadeusz
st. chor. szt. RAZMUS Stanisław

MEDALEM XXXV LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

mjr ŻOŁNA Zbigniew
st. chor. szt. PODMOKŁY Romuald
st. chor. szt. CHRUŚCIEL Jan
mł. chor. WISŁAWSKI Krzysztof
Pan BOROWSKI Mirosław

ODZNAKA I LEGITYMACJA KOŁA

ppłk KORNICKI Edward
Pani ADAMSKA Halina

W imieniu Zarządu Głównego ZŻ WP, prezes Zarządu Koła płk w st.spocz. Krzysztof Tokarczyk uhonorował wyróżnionych członków Koła.
Wice prezes Zarządu Wojewódzkiego Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Gągora w Szczecinie Pan Mirosław Borowski wręczył przyznane Uchwałą Kapituły Związku Weteranów I rezerwistów Wojska Polskiego w Szczecinie nr 27 /2017 z dnia 14.08.2017.

KRZYŻ - ODZNAKĘ W STOPNIU ZŁOTYM "WETERANOM WOP,
REZERWISTOM SG I SYMPATYKOM.

st. chor.szt. DĄBROWSKI Jerzy

KRZYŻ - ODZNAKĘ W STOPNIU SREBRNYM "WETERANOM WOP, REZERWISTOM SG I SYMPATYKOM.


płk TOKARCZYK Krzysztof
ppłk WALCZAK Grzegorz

Po wyróżnieniach uczestnicy spotkania tradycyjnie dzielili się opłatkami i składali sobie wzajemnie najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie zasiedli do stołu aby w typowo rodzinnej atmosferze przystąpić do spożywania podawanych wigilijnych potraw. Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych posiłków, charakterystycznych dla świąt Bożego Narodzenia, jak barszcz z uszkami, smażone ryby , pierogi z grzybami i kapustą oraz zimne i ciepłe napoje a także owoce.
Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Koła, było czasem przyjaźni i świątecznego nastroju a członkowie koła spędzili je tak, jak w rodzinnym gronie. Przebiegło ono w koleżeńskiej, miłej i świątecznej atmosferze. Wszyscy zebrani byli zadowoleni, że mogli się spotkać w koleżeńskim gremium i powspominać dawne czasy służby wojskowej, które spędzili w gryfickich jednostkach oraz porozmawiać o planach na następne lata.


20.11.2017
***

Członkowie Związku Żołnierzy WP w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości 2017
Dzień 11 listopada to data czysto umowna, wybrana arbitralnie w ramach politycznego gestu, który później został uświęcony przez tradycję. Dzień 11 listopada 1918 r. jest niewątpliwie jedną z najważniejszych symbolicznych dat w polskiej historii. Tego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita Polska znów pojawiła się na mapach Europy. W dniu 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Marzenia kilku pokoleń polskich Patriotów spełniły się 11. Listopada 1918 roku. Na pamiątkę tych wydarzeń obchodzimy dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości.
Z tej okazji , w 99 rocznicę tego wydarzenia w dniu 11 listopada 2017r. odbył się Uroczysty Apel zorganizowany przez władze samorządowe Starostwa i Gminy Gryfice. Udział w nim wzięli starosta Kazimierz Sać i burmistrz Andrzej Szczygieł oraz przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych, służb mundurowych, placówek oświatowych, ugrupowań politycznych, Kombatanci, młodzież i mieszkańcy Gryfic w tym członkowie Związku Żołnierzy WP, którzy świętowali to jakże ważne wydarzenie w polskiej historii. Uroczystości uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe i Młodzieżowa Orkiestra Red Swing Low.
Uroczystości zainaugurowała Msza Święta w kościele WNMP odprawiona w intencji Obrońców Ojczyzn, którą celebrował i homilię wygłosił ks. prałat Kazimierz Półtorak. Po zakończeniu mszy, przemarszowi spod kościoła na Plac Zwycięstwa towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Red Swing Low. Uczestników uroczystości powitał Henryk Chmiel, który poprowadził całą część oficjalną Przemówienia okolicznościowe wygłosili: starosta Kazimierz Sać i burmistrz Andrzej Szczygieł. Po czym nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje grup społecznych Powiatu Gryfickiego na płycie Pomnika Wdzięczności oraz pod tablicą Pamięci Narodowej na GDK. W imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP wiązankę pięknych kwiatów o barwach narodowych złożyła delegacja w składzie: Mieczysław Marcinkowski, Romuald Podmokły i Zenon Szpakowski.
W godzinach przedpołudniowych odbył się VIII Gryficki Bieg Niepodległości, którego organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfic. Udział w nim wzięło ponad 160 uczestników, zarówno najmłodsi, dorośli, jak i całe rodziny. Najmłodszym zawodnikiem biegów był Piotruś Skiba, a najstarszym pan Albin Kułeczko. W biegu do lat 6 zwyciężył Michał Rogiński a w kategorii seniorów Adrian Zawadzki. Należy nadmienić, że w biegu uczestniczył członek ZŻ WP Mirosław Wójciak, który zajął jedno z czołowych miejsc. Każdy z uczestników VIII Gryfickiego Biegu Niepodległości otrzymał specjalnie przygotowany na tę okazję pamiątkowy medal oraz dyplom.
Na zakończenie uroczystości odbył się w Gryfickim Domu Kultury „Koncert Niepodległościowy”, którego wykonawcami byli Soliści Scen Poznańskich : Anna Bajerska-Witczak, Agnieszka Wawrzyniak, Bartosz Kuczyk oraz Jarosław Patycki.
W ten uroczysty sposób społeczeństwo Gryfic uczciło pamięć tych wszystkich, którzy bohatersko walczyli na przestrzeni wielu lat o odzyskanie wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej. (Mieczmar)

05.11.2017
***

Dzień Wszystkich Świętych „Żołnierska Pamięć-2017”

Dzień Wszystkich Świętych, to głównie święto katolickie, obchodzone 1 listopada. Natomiast narody o innych tradycjach kulturowych, zwłaszcza religijnych, w różny sposób czczą pamięć zmarłych.
Dzień Wszystkich Świętych to jedyne święto w roku, które skupia wszystkich bliskich przy mogiłach. Pozwala na spotkanie z ludźmi, z którymi dawno straciło się kontakt. Katolicy europejscy w dniu tym odwiedzają groby swych bliskich przyjaciół, rodziców, krewnych i znajomych, stawiają na Ich mogiłach kwiaty i wieńce oraz zapalają znicze „Światełka Pamięci”. Dzień Wszystkich Świętych jest przede wszystkim dniem zadumy i refleksji nad śmiercią i sensem życia ludzkiego na Ziemi. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na Ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina również prawdę o wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają żyjących swą opieką.
Jak co roku w przededniu Święta w dniu 30.10.2017r. członkowie Koła nr 24 ZŻ WP w osobach, Maria Chyla, Grzegorz Walczak, Romuald Podmokły, Mieczysław Marcinkowski, Tadeusz Sokół. Zenon Szpakowski i Andrzej Zientek, realizując zaplanowane zamierzenia „Żołnierska Pamięć” nawiedziła na Gryfickich Cmentarzach Komunalnych, mogiły byłych członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP, którzy odeszli do wieczności, by pełnić tam wieczną wartę i zapalała z wielką powagą znicze, „Światełka Pamięci” na Ich mogiłach jako symbol uczczenia Ich pamięci i oddania hołdu za Ich dokonania w czasie ziemskiego żywota. „Światełko Pamięci” zapalono również na płycie mogiły śp. ppor. Kazimierza Kiełbasińkiego, Żołnierza Polskich Sił Zbrojnych, poległego w czasie wyzwalania Gryfic w marcu 1945r oraz pod Pomnikiem Żołnierza Wojska Polskiego na SCK i pod Krzyżem na NCK.
W bieżącym roku z szeregów członków Koła nr 24 ZŻ WP odeszli i udali się na wieczny spoczynek:

W dniu 10 stycznia 2017 roku w wieku 67 lat po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę st. chor. sztab. w st. spocz. Stanisław ZUBKO, długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, były żołnierz zawodowy służby samochodowej 82 dywizjonu dowodzenia 26 BR OP, absolwent Podoficerskiej Szkoły Zawodowej przy 9 psam ŚOW. odznaczony m.in. brązowym Krzyżem Zasługi RP,

W dniu 6 lipca 2017r. w wieku 85 lat po ciężkiej i długotrwałej chorobie odszedł na wieczną wartę ppłk w st. spocz. Władysław MROZIK. długoletni członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty w Jeleniej Górze, wzorowy oficer administracji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gryficach, odznaczony m.in. Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi RP oraz złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego,
W ten sposób członków Koła nr 24 ZŻ WP oddali hołd i uczcili pamięć zmarłych byłych członków Koła nr 24 ZŻ WP im I Armii Wojska Polskiego w miejscach Ich wiecznego spoczynku na Gryfickich Cmentarzach Komunalnych.

Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Cześć Ich pamięci. (Mieczmar)


25.10.2017
***
SPOTKANIE INTEGRACYJNO-HISTORYCZNE

W dniu 12 października 2017 r. minęły 74 lata, gdy żołnierze I Dywizji im. Generała Tadeusza Kościuszki Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim stoczyli bohaterską bitwę pod Lenino z wojskami hitlerowskiej III Rzeszy Niemiec. Mimo heroicznej i zwycięskiej walki I Dywizja PSZ poniosła duże osobowe straty. Poległo 510 żołnierzy, 1776 odniosło rany a 776 żołnierzy uznano za zaginionych
Dla uczczenia tych wydarzeń w dniu 7 października 2017r. odbyło się na strzelnicy LOK spotkanie integracyjno - historyczne członków Koła nr 24 ZŻ WP. Organizatorem spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno – zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP.
Prezes Zarządu Koła, Krzysztof Tokarczyk rozpoczynając uroczyste spotkanie serdecznie powitał licznie przybyłych członków Koła i zapoznał ich z jego przebiegiem i organizacją. Bardzo miłym elementem było wyróżnienie dyplomami uznania członków Koła: Marię Chyla, Zenona Szpakowskiego, Tadeusza Klatkę, Mieczysława Marcinkowskiego, Romualda Podmokły, Stanisława Razmusa, Mirosława Wójciaka, Pawła Wieczorka i Roberta Rogulskiego, nadanymi przez Zarząd Gryfickiego Koła Kombatantów RP i BWP za ich szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz Związku Kombatantów RP i BWP, oraz kultywowania wartości patriotycznych i
Po krótkim okolicznościowym wystąpieniu prezesa Koła odbyła się część biesiadna, którą po mistrzowsku przygotowali członkowie Komisji S-Z Koła w osobach Eugeniusz Suteniec, Władysław Siemaszko i Michał Gojlik. Serwowano w niej pyszną wojskową grochówkę, kiełbasę i kaszankę z grilla oraz zimne i ciepłe napoje. Spotkanie przebiegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Była ogólna dyskusja i wspomnienia z czasów służby w wojsku.
Uroczyste spotkanie członków Koła pod względem organizacyjnym przebiegało sprawnie a jego uczestnicy byli super zadowoleni.
Natomiast w dniu 12 października 2017r, delegacja Koła w składzie: Mieczysław Marcinkowski, Romuald Podmokły, Tadeusz Klatka, Zenon Szpakowski i Mirosław Wójciak złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze na płycie Pomnika Wdzięczności na Pl. Zwycięstwa.
W ten uroczysty sposób członkowie Koła godnie uczcili pamięć ofiar tej bohaterskiej walki żołnierzy I Dywizji im. Generała Tadeusza Kościuszki Polskich Sił Zbrojnych walczących pod Lenino. (Mieczmar)

21.09.2017
***

CZŁONKOWIE KOŁA ZŻ WP W UROCZYSTOŚCIACH 78 ROCZNICY KAMPANII OBRONNEJ WP II RP I DNIA KOMBATANTA RP I BWP

Dnia 1 września 1939r. rozpoczął się rozpętany przez nazizm hitlerowskich Niemiec koszmar II Wojny Światowej , który na całym świecie pochłonął kilkadziesiąt milionów istnień ludzkich a Polska na sześć lat trafiła pod okrutną okupację. Rozpoczęła się 6- letnia gehenna Polaków. Morderstwa na ulicach, obozy koncentracyjne, łapanki, wcielanie do nazistowskiej armii, likwidacja inteligencji polskiej i kultury narodowej. Tego dnia żołnierze II Rzeczpospolitej Polskiej stanęli do nierównej bohaterskiej walki z armią hitlerowskich Niemiec.
W dniu 1 września 2017 roku, z tej okazji odbyły się w kawiarni Gryfickiego Domu Kultury rocznicowe patriotyczno-historyczne uroczystości 78 rocznicy Kampanii Obronnej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. i Dnia Kombatanta Walk o Niepodległość RP.
Celem uroczystości było oddanie hołdu żołnierzom obronnej kampanii wrześniowej za ich heroizm i bohaterstwo w walkach w obronie Ojczyzny, którzy ginęli, walcząc o to, by ojczyzna wróciła, by znów istniała i była wolna i suwerenna RP.
Głównym organizatorem uroczystości był Zarząd Gryfickiego Koła Związku Kombatantów RP i BWP przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Gryfice.
W uroczystościach wzięli udział Kombatanci i weterani II Wojny Światowej oraz przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych oraz delegacje organizacji pozarządowych i zaproszeni goście. Uroczystości uświetnili swoją obecnością burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, przewodniczącym Rady Gminy Krzysztof Tokarczyk oraz wicestarosta Ireneusz Wojciechowicz. W śród zaproszonych gości byli również członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów na płycie Pomnika Wdzięczności na Pl. Zwycięstwa i pod Tablicą Pamięci Narodowej na GDK przez delegacje biorące udział w obchodach, wśród których była delegacja Koła nr 24 ZŻ WP. w osobach Mieczysław Marcinkowski, Romuald Podmokły i Tadeusz Klatka.
Następnie odbyło się Spotkanie Kombatanckie w którym wzięli udział Kombatanci i zaproszeni goście. Rozpoczęło się ono od odśpiewania Roty „Nie rzucim ziemi….” a następnie przemówień okolicznościowych wygłoszonych przez burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła i wicestarosty Ireneusza Wojciechowicza, po czym wyemitowano film Polskiej Kroniki Filmowej, który przedstawiał działania zbrojne w pierwszych dniach wojny.
W części artystycznej wystąpił chór VIOLA z repertuarem pieśni patriotycznych i wojskowych. Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem zorganizowanym przez Gryficki Zarząd Związku Kombatantów RP i BWP na którym można było skonsumować kawę lub herbatę oraz pyszne wyroby cukiernicze.
W ten uroczysty sposób społeczeństwo Gryfic uczciło pamięć ofiar tej największej w historii wojny i oddało hołd wszystkim Polakom walczącym o wolność i niepodległość RP. (Mieczmar)


23.07.2017
***

XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W dach 27-28.06.2017r. odbył się we Włocławku XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻ WP. Celem Zjazdu było podsumowanie działalności Związku w kadencji 2013-2017r, wybór nowych władz naczelnych na następna kadencję oraz przyjęcie programu działania na lata 2017-2921. Organizatorem Zjazdu był Zarząd Główny ZŻ WP. W Zjeździe uczestniczyło 46 delegatów z 51 wybranych na zjazdach wojewódzkich i rejonowych a w śród nich był delegat z Koła nr 24 ZŻ WP Romuald Podmokły. Zjazd był prawomocny.
Krajowy Zjazd związku zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście m.in. Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisław Czarnecki, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich p. Tomasz Oklejak, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Tomasz Oklejak, Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, płk. Zdzisław Przeszłowski.
Zjazd otworzył Prezes Związku gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała który serdecznie powitał uczestników Zjazdu i zaproszonych gości. Zaproponował, aby Zjazdowi przewodniczyło jednoosobowe prezydium w osobie kol Józefa Móla. Propozycja została przyjęta przez delegatów.
Minut ciszy uczczono pamięć ubyłych członków Związku, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną wartę.
Sprawozdanie z działalności Związku w ubiegającej kadencji przedstawił Prezes Związku gen. dyw. w st. spocz. dr. Franciszek Puchała.
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Domański, który złożył wniosek o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił przewodniczący Jan Gazarkiewicz.
Po merytorycznej dyskusji, w której zabrało głos 18 delegatów, Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu jednomyślnie.
Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad Zjazdu, dokonano wyboru Prezesa Związku, 30-osobowego Zarządu Głównego, 7-osobową Główną Komisję Rewizyjną i 8-osobowy Główny Sąd Koleżeński.
Prezesem Związku na X Kadencję został wybrany płk w st. spocz. Marek BIELEC.
Zarząd Główny dokonał wyboru prezydium w składzie:
-wiceprezes ds. socjalno zdrowotnych – Miłosz Biały;
-wiceprezes ds. społecznych – Henryk Budzyński;
- wiceprezes ds. obronnych i bezpieczeństwa – Stanisław Kalski;
-wiceprezes ds. ekonomicznych (skarbnik) – Adam Spychalski;
-sekretarz generalny – Jan Kacprzak;
-członkowie ZG: Romuald Detmer, Józef Mól, Józef Mroczka, Lech Pietrzak i Andrzej Sawicki.
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Eugeniusz Konarski, a Głównego Sądu Koleżeńskiego Grzegorz Niski.
Z kolei nastąpiła bardzo miła uroczystość uhonorowania i wręczenia wysokich odznaczeń związkowych, najbardziej aktywnym członkom Związku , za szczególne zasługi w działalności społecznej i popularyzatorskiej na rzecz Związku.
Następnie projekt Uchwały Programowej XI Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawił przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Stanisław Kalski. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, bez zmian.
Zjazd przyjął „Apel XI Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP” do władz państwowych oraz innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawienie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego.
Zjazd podjął Uchwałę o nadaniu tytułu „Honorowego Prezesa Związku” gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszkowi Puchale. Certyfikat nadania wręczył Marek Bielec. Ponadto na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz w uznaniu zasług w realizacji zadań na rzecz ZŻ WP wyróżniono płk. Bogdana Millera tytułem „Człowiek Roku Związku 2016”
Na zakończenie obrad Zjazdu głos zabrał nowo wybrany Prezes, Marek Bielec, który podziękował dotychczasowym władzom Związku i delegatom na XI Krajowy za efektywną pracę i ogromne zaangażowanie na rzecz Związku oraz przekazał pozdrowienia wszystkim członkom i życzył im satysfakcji z pracy społecznej. (Mieczmar)

21.06.2017
***

SPOTKANIE INTEGRACYJNO-ROCZNICOWE KOŁA NR 24 ZŻ WP

W bieżącym roku minęło 36 lat od historycznego zebrania inaugurującego powołanie do życia organizacji związkowej, Koła nr 24 ZBŻZ, która skupiała byłych żołnierzy zawodowych zamieszkujących na terenie garnizonu wojskowego w Gryficach. Głównym celem powołanego Koła była obrona interesów socjalno-zdrowotnych i społecznych oraz integrowanie środowiska byłych żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin a tak że wspieranie, po przez społeczne działania wokół spraw obronnych państwa.
Dla uczczenia Jubileuszu 36 lecia Koła nr 24 ZŻ WP, im. I Armii Wojska Polskiego, Zarząd Koła zorganizował w dniu 10.06.2017r. na strzelnicy LOK integracyjno-rocznicowe spotkanie członków Koła.
Prezes Zarządu Koła, Krzysztof Tokarczyk jako jego gospodarz serdecznie powitał licznie przybyłych uczestników i zapoznał ich z jego przebiegiem oraz organizacją. Miłym akcentem w czasie powitania było wręczenie przez prezesa Koła legitymacji członkowskiej i odznaki organizacyjnej Eugeniuszowi Janczowi, nowemu członkowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Spotkanie rozpoczęło się od zawodów strzeleckich. Kierownikiem zawodów, a zarazem Sędzią Głównym był Marian Radecki, któremu w organizacji zawodów strzeleckich pomagali członkowie Klubu Strzeleckiego LOK Gryfice. W zawodach udział wzięli uczestnicy spotkania, członkowie Koła, w 2 grupach: I –członkowie z Gryfice, II –członkowie z Nowogardu. Zawody rozgrywane były z 5,6mm pistoletu sportowego.
W wyniku ostrej rywalizacji strzeleckiej w grupie I – Gryfice zwyciężył Ryszard Karaczyn z wynikiem 43 pkt. przed Grzegorzem Walczakiem który uzyskał 43 pkt. i Zbigniewem Mazurkiem który uzyskał 42 pkt. Natomiast w grupie II – Nowogard zwyciężył Zbigniew Żołna z wynikiem 40 pkt. przed Zbigniewem Olechnowiczem który uzyskał 38 pkt. i Edwardem Kornickim, który uzyskał 37 pkt.
Zwycięzcy w zawodach strzeleckich zostali uhonorowani medalami oraz wyróżnieni dyplomami a najlepszy strzelec Ryszard Karaczyn dodatkowo pucharem ufundowanym przez Prezesa Koła. Dekoracji medalami i wręczenia dyplomów oraz pucharu dokonał Prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk. Zawody były przeprowadzone zgodnie z regulaminem organizacji strzelań LOK.
Po zawodach strzeleckich odbyła się część biesiadna, którą przygotowali po mistrzowsku, członkowie Komisji S-Z Koła, Eugeniusz Suteniec i Władysław Siemaszko. Serwowano w niej pyszną wojskową grochówkę, kiełbaski i kaszankę z grilla oraz napoje.
Spotkanie przebiegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Była ogólna dyskusja, wspomnienia i plany na przyszłość. Uroczyste spotkanie członków Koła pod względem organizacyjnym przebiegało sprawnie a jego uczestnicy byli super zadowoleni. (Mieczmar)

31.05.2017
***
XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Klub Remedium w Szczecinie był miejscem gdzie w dniu 08.04.2017r. odbył się XI Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w którym uczestniczyło 33 delegatów z 17 Kół ZŻ WP. Podstawą prawną do odbycia Zjazdu Wojewódzkiego jest statut oraz uchwała nr.14/IX/2016 Zarządu Głównego ZŻWP. Koło nr 24 ZŻ WP reprezentowali delegaci wybrani na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym Koła odbytym w dnia 15.02.2017r. : Krzysztof TOKARCZYK, Grzegorz WALCZAK oraz Romuald PODMOKŁY.

Obrady zjazdu rozpoczęły się uroczyście od wprowadzenia sztandaru Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP. W skład pocztu sztandarowego wchodzili; Witold MORAWSKI – dowódca pocztu, Romuald PODMOKŁY – sztandarowy , Bernard KALKA – asysta, a następnie została odegrana pieśni ZŻWP.

Serdecznie wszystkich delegatów przywitał prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz KOSIŃSKI życząc owocnych obrad i zgodnie z regulaminem obrady prowadził kol. Ryszard MELLER.
Po stwierdzeniu kworum, zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu przystąpiono do wyboru komisji mandatowej, wyborczej i komisji wniosków i uchwał.
Następnie prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres kadencji. Swoje sprawozdania przedstawiły Komisja Rewizyjna oraz Sądu Koleżeńskiego. Po dyskusji nad sprawozdaniami ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.

Następnie wybrana komisja skrutacyjną w której uczestniczył Grzegorz Walczak delegat z Koła nr 24 ZŻ WP przystąpiła do realizacji wyborów . Z czwórki zgłoszonych kandydatów na prezesa ZW ZŻ WP w nowej kadencji został wybrany ponownie Tadeusz KOSIŃSKI. Następnie zostali wybrani członkowie do nowych władz Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP. Nowo wybrani członkowie do ZW na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowały się a poszczególne funkcje objęli:

- wiceprezesa ds. organizacyjnych Bogusław MACHOWICZ,
- wiceprezesa ds. obronnych Stanisław KUBACKI,
- wiceprezesa ds. socjalnych Józef GUZ,
- sekretarza Jan NIZOWICZ,
- skarbnika Marek DZIABASZEWSKI,
- członkami prezydium zostali:
Zdzisław EMILIANOWICZ, Marek ROMANOWSKI, Witold MORAWSKI, Henryk KOPIJ, Marian MAZUREK i Zdzisław ŁUCKI.

Komisję rewizyjną ZW wybrano w składzie: przewodniczący komisji rewizyjnej Ryszard MELLER, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Władysław KACZKA, sekretarz Henryk KWOCZ.

Sąd Honorowego ZW wybrano w składzie: przewodniczący Sądu Honorowego Artur KRÓL, wiceprzewodniczący Sądu Honorowego Romuald PODMOKŁY z Koła nr 24 ZŻ WP, sekretarz Tadeusz KIEŁTYKA.

Na Zjazd Krajowy zostali wybrani delegaci ; Tadeusz KOSIŃSKI, Romuald PODMOKŁY delegat z Koła nr 24 ZŻ WP, Artur KRÓL z Koła nr 19 ZŻ WP Stargard i Witold MORAWSKI z Koła nr 25 Goleniów.

Komisja wniosków i uchwał przedstawiła - uchwałę programową na okres XI kadencji oraz dodatkowe wnioski;
-coroczne składanie sprawozdań z działalności Kół do Zarządu Wojewódzkiego; -uchwały i protokoły ze Zjazdu delegatów przesłać do Kół
- zobowiązanie Zarządu Wojewódzkiego o wystąpienie do Zarządu Głównego celem wprowadzenie jednolitej składki członkowskiej - dwa złote miesięcznie od członka Związku jako wpłata do Zarządu Wojewódzkiego.

Na zakończenie , nowo wybrany prezes Tadeusz Kłosiński podziękował za liczne przybycie delegatów oraz za owocne obrady . Wybranym do zarządu , komisji i zjazdu krajowego życzył wytrwałości i zaangażowania w ich działalność społeczną na rzecz Kół ZW w tak trudnych czasach dla organizacji. Zebranie zakończyło się wyprowadzeniem z sali sztandaru Zarządu Wojewódzkiego. (Mieczmar)


20.05.2017
***

Członkowie Koła nr 24 ZŻ WP w uroczystościach Narodowego Dnia Zwycięstwa

Dzień 8 maja 1945r to dzień historyczny w dziejach Europy, w dniu tym podpisano bezwarunkową kapitulację narodowo socjalistycznej III Rzeszy, państwa nazistowskiego Niemiec, kapitulację wszystkich jednostek niemieckich biorących udział w walkach na lądzie, morzu i w powietrzu, jak również wszystkich pozostałych sił zbrojnych, które do tej pory znajdowały się pod hitlerowskimi rozkazami, to dzień który kończył trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. W wojnie tej, według danych IPN, zginęło od 5,6 do 5,8 mln obywateli polskich.
Dokument podpisali: niemiecki feldmarszałek Wilhelm Keitel, admirał Hans-Georg von Friedeburg i generał lotnictwa Hans-Juergen Stumpff. Jako przedstawiciel naczelnego dowództwa radzieckich sił zbrojnych, w roli sygnatariusza wystąpił marszałek Gieorgij Żukow. Alianci zachodni powierzyli to zadanie brytyjskiemu generałowi lotnictwa Arthurowi Tedderowi. Dokument jako świadkowie podpisali również, naczelny dowódca amerykańskiego lotnictwa strategicznego gen. Carl Spaatz i dowódca 1 Armii Francuskiej gen. Jean de Lattre de Tassigny.
W dniu 8 maja 2017r w 72 rocznicę tych wydążeń, odbyły się na Pl. Zwycięstwa, patriotyczno historyczne uroczystości Narodowego Dnia Zwycięstwa, zorganizowane przez władze Urzędu Miejskiego przy współudziale Zarządu Koła Kombatantów RP i BWP w Gryficach.
W uroczystości wzięli udział Kombatanci i przedstawiciele władz samorządowych ze Starostą Kazimierzem Saciem, Burmistrzem Andrzejem Szczygłem i przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Tokarczykiem oraz przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych społecznych i związków zawodowych oraz mieszkańcy i młodzież Gryfic. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe Związków Kombatantów z Gryfic i Płotów oraz służb mundurowych i szkół gryfickich. W śród uczestników uroczystości byli członkowie Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP.
Uroczystości rozpoczęły się na Pl. Zwycięstwa od powitania jej uczestników przez Henryka Chmiela i wysłuchania Hymnu Narodowego. Następnie krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili: Starosta Kazimierz Sać i Burmistrz Andrzej Szczygieł, po czym Henryk Chmiel odczytał Apel Pamięci, wyszczególniając nazwiska poległych żołnierzy I Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii, którzy poświęcili największą swoją wartość – swoje życie, którzy pod koniec II wojny światowej zginęli wyzwalając w marcu 1945 roku Ziemię Gryficką.
Następnie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów na płycie Pomnika Wdzięczności i tablicy Pamięci Narodowej przy GDK. W imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP wiązankę pięknych kwiatów o barwach narodowych, biało czerwonych, złożyła delegacja w składzie: Mieczysław Marcinkowski, Zenon Szpakowski, Tadeusz Klatka i Władysław Siemaszko.
Po części oficjalnej odbyło się w kawiarni GDK spotkanie kombatanckie przy kawie, herbacie i słodyczach oraz muzyce i pieśniach patriotyczno wojskowych w wykonaniu Chóru Viola.
W ten skromny ale uroczysty sposób społeczeństwo Gryfic uczciło pamięć tych wszystkich , którzy przyczynili się do zwycięstwa i rozgromienia nazizmu hitlerowskiego w II Wojnie Światowej i przynieśli narodowi polskiemu i narodom całej Europy takie wartości jak wolność, niepodległość i pokój. (Mieczmar)


10.03.2017
***
Dzień Kobiet w Kole nr 24 ZŻ WP
Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Jest to święto o stosunkowo długiej tradycji, ustanowione zostało w 1910 r. Dzień ten jest oficjalnym świętem w kilkudziesięciu krajach świata i świętują go wszystkie Panie.
Zgodnie z tą miłą i bogatą tradycją, w dniu 8 marca 2017r. odbyło się w kawiarni GDK uroczyste integracyjne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie zorganizował Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP. W spotkaniu udział wzięły zaproszone wdowy po zmarłych żołnierzach zawodowych z terenu dawnego Garnizonu Gryfic oraz członkowie Zarządu Koła w osobach: Krzysztof Tokarczyk, Grzegorz Walczak, Romuald Podmokły, Jerzy Dąbrowski, Maria Chyla i Zenon Szpakowski oraz z Komisji S-Z: Mieczysław Marcinkowski i Mirosław Wójciak.
Prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk, jako gospodarz spotkania, serdecznie powitał przybyłe Panie i złożył im szczere najmilsze życzenia z okazji ich święta. Następnie, w sprawach organizacyjnych, przedstawił członków nowo wybranego Zarządu Koła, po czym omówił osiągnięcia i bieżącą integracyjną działalność członków Zarządu Koła.
Następnie Mirosław Wójciak, członek Komisji Socjalno Zdrowotnej, zapoznał z przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalno rentowych i pomocy materialnej udzielanej przez Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie. Omówił procedurę składania wniosków o udzielenie zapomóg pieniężnych w przypadkach trudnych sytuacjach materialnych, długoterminowej choroby, w klęskach żywiołowych i przy zakupie niektórych urządzeń wyposażenia domowego. Zadeklarował osobistą pomoc w wypełnianiu składanych dokumentów, dla osób które będą ubiegać się o pomoc materialną z WBE.
W czasie spotkania można było konsumować pyszne wyroby cukiernicze oraz delektować się kawą lub herbat oraz zimnymi napojami, które były sponsorowane przez Zarząd Koła.
. Spotkanie przebiegało w kameralnej i miłej atmosferze. Można było obejrzeć Kronikę Koła nr 24 ZŻ WP. Wszystkie panie zostały obdarowane słodkimi upominkami.
Pani Kazimiera Kaźmierowska, w imieniu wszystkich obecnych kobiet podziękowała organizatorom spotkania a szczególne prezesowi Zarządowi Koła, za pamięć o wdowach oraz za Ich zaproszenie na tak miłe uroczyste spotkanie
Na zakończenie spotkania, prezes Zarządu Koła, podziękował wszystkim za liczne przybycie i udział w uroczystym spotkaniu. (Mieczmar)


23.02.2017
***

15 lutego 2017 roku w Gryfickim Domu Kultury, po czteroletniej kadencji, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. I Armii Wojska Polskiego.

Porządek zebrania przewidywał miedzy innymi :

1. Otwarcie obrad (Prezes Koła).
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór komisji.
5. Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. Wybory władz Koła na kolejną kadencję,
7. Wybory delegatów na zebranie ZW ZŻWP,
8. Wystąpienia zaproszonych gości,
9. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków,
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Koła.

Zebranie otworzył prezes Zarządu Koła, który serdecznie powitał zaproszonych gości w osobach: Andrzeja Szczygła - Burmistrza miasta i gminy Gryfice, mjr Andrzeja Tuńskiego dowódcę zespołu 36 dywizjonu rakietowego OP z Mrzeżyna oraz licznie przybyłych członków Koła. Po zatwierdzeniu przedstawionego porządku zebrania sprawozdawczo-wyborczego i przywitaniu zaproszonych gości dokonano jednogłośnego wyboru:

Przewodniczącego zebrania - ppłk w st. spocz. Janusza SZAFONIEGO; Sekretarza - st.chor.szt. w st. spocz. Mariana TANDECKIEGO.

Do komisji uchwał i wniosków powołano jednomyślnie kolegów :

ppłk w st. spocz.Tadeusza SOKOŁA, mł.chor. w st. spocz. Jana KOSKA, mł.chor. w st. spocz. Władysława SIEMASZKO.

Następnie głos zabrał Prezes ustępującego Zarządu Koła nr 24 płk w st. spocz. Krzysztof TOKARCZYK który w swoim sprawozdaniu z działalności Koła z mijającej kadencji w pierwszych słowach swojego wystąpienia przypomniał o kolegach którzy w minionej kadencji odeszli w na wieczną "wartę" :

• Józef CHYLA,
• Szczepan SILECKI,
• Marek WALENCZAK,
• Krystyna JUSZCZYK,
• Wiesław HANDZLIK,
• Piotr BUCZEK,
• Tadeusz OZGA,
• Bernard BYCZKIEWICZ,
• Hubert JANKOWSKI,
• Stanisław ZUBKO.

Pamięć o nich na wniosek Prezesa walne zebranie uczciło minutą ciszy.
Mówiąc o tych trudnych chwilach gorąco podziękował Dowódcy 36 dywizjonu rakietowego OP w Mrzeżynie Panu ppłk Mariuszowi ZAGDAŃSKIEMU i jego podwładnym żołnierzom za pomoc jaką otrzymaliśmy w godnym żołnierskim pochówku naszych zmarłych kolegów, oraz możliwość uczestniczenia w zamierzeniach realizowanych przez dywizjon.
W kolejnych słowach Prezes podziękował Burmistrzowi za okazywane wsparcie na rzecz działalności Koła oraz z jaką serdecznością spotykamy się ze strony Dyrektora Szkoły podstawowej Nr 3 Pani Agnieszki MACKOJĆ , Dowódcy 36 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z Mrzeżyna Pana ppłk Mariusza ZAGDAŃSKIEGO, a także kierownictwa LOK regionu Gryfickiego. Dzięki temu mamy większą atrakcyjność działań, a tym samym zainteresowanie ze strony innych instytucji i co najważniejsze wzmożone zainteresowanie byłych żołnierzy zawodowych z naszego środowiska powodując utrzymanie dużej liczebności członków naszego Koła. Świadczą o tym następujące dane liczbowe, a mianowicie w latach 2013 - 2016 liczba członów naszego Koła oscylowała na poziomie 70 członków. W okresie kadencji Zarządu Koła przyjęto 13 nowych członków. Jest to duży sukces w obliczu małej ilości wojska i wzrastającej średniej wieku członków. Do stałej tradycji naszego koła należy coroczne zapalanie zniczy przez członków Zarządu i Komisji Socjalno – Zdrowotnej na grobach naszych śp. Kolegów w przeddzień święta zmarłych. Działania Komisji Socjalno – Zdrowotnej były wyjątkowo skuteczne i obejmowały one zarówno wymagających szczególnej opieki członków naszego Koła, jak również wdowy po byłych żołnierzach zawodowych. Nikt z potrzebujących nie pozostał sam, w każdym przypadku koledzy z komisji pospieszali z pomocą. Utrzymujemy ścisłą więź z wdowami po żołnierzach zawodowych organizując systematycznie coroczne spotkania w Dniu Kobiet, gdzie omawiano nurtujące sprawy w czym pomaga nam nasza koleżanka Elżbieta OBERMAJER. Bardzo dużym osiągnięciem jest kontynuowanie ubezpieczenia grupowego PZU, które prowadzi kol. Mirek WÓJCIAK. Słowa uznania należą się członkom Komisji Socjalno – Zdrowotnej z jej przewodniczącym Mieczysławem MARCINKOWSKIM na czele. Należy tu podkreślić, że kol. MARCINKOWSKI od 2014 roku posiada Tytuł "Honorowego Członka" Naszego Koła i obok piastowania funkcji przewodniczącego komisji Socjalno-bytowej prowadzi na bieżąco kronikę Koła, oraz systematycznie opracowuje materiały sprawozdawczo-informacyjne z uroczystości i przedsięwzięć publikowane na stronie internetowej naszego Koła oraz stronie internetowej organizacji pozarządowych UM i G Gryfice, co pozwala w bardzo szerokim aspekcie promować nasze Koło i jego działalność na forum społeczności. Tradycją w naszym Kole są organizowane co roku spotkania integracyjne, zawody strzeleckie upamiętniające rocznicę bitwy pod Lenino czy uroczystości rocznicowe powstania naszego Koła. Cóż to byłyby za spotkania, gdyby nie nasi operatywni koledzy Jan DZIERKOWSKI i Janusz SZAFONI stanowiący zabezpieczenie logistyczne naszego Koła z zarządzaniem i obsługą włącznie. Podstawowym źródłem finansowania naszych imprez są statutowe składki członkowskie oraz dodatkowe zbiórki pieniężne zgodnie z decyzjami zebrania ogólnego. Nad tym wszystkim przez całą kadencję czuwał nasz znakomity skarbnik kol. Romuald PODMOKŁY. Jego cierpliwość, wyjątkowa konsekwencja i gospodarność powodowały, że praktycznie zawsze mieliśmy w zanadrzu odpowiednie środki do działania. Należy tu wspomnieć, że kol. PODMOKŁY dodatkowo udziela się na rzecz Gryfickich Kombatantów, którzy w 2015 roku docenili jego działalność i 19.12.2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP nadało mu Odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”. Ponadto kol. Podmokły systematycznie wraz kol. MARCINKOWSKIM i SZPAKOWSKIM pełnią co piątek dyżury w UMiG Gryfice służąc zainteresowanym fachową pomocą.
Przez całą kadencję Zarząd starał się pamiętać o naszych jubilatach wręczając im okolicznościowe życzenia i gratulacje, a na zasłużonych członków wnioskował do Zarządu Głównego ZŻWP o nadanie medali i wyróżnień związkowych. W minionej kadencji nadano :

Ø 3 Srebrne Krzyże Za Zasługi dla ZŻWP,
Ø 6 Brązowych Krzyży Za Zasługi dla ZŻWP,
Ø 9 Brązowych Odznak Honorowych Za zasługi dla ZŻWP,
Ø 9 Medali XXX Lecia ZŻWP,
Ø 11 Medali XXXV Lecia ZŻWP,
Ø 7 Medali Pamiątkowych ZŻWP,
Ø 13 Medali Pamiątkowych XXXV Lecia ZŻWP.

Koło uczestniczy w imprezach o charakterze patriotyczno-obronnym, obchodach świąt państwowych, regionalnych i rocznic wydarzeń historycznych organizowanych przez władze samorządowe Gryfic, w których składano wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności na Placu Zwycięstwa i przy obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Imprezy i spotkania integracyjne organizujemy przeważnie na strzelnicy LOK w Gryficach. Obecnie czołowymi działaczami LOK są członkowie naszego Koła. Ostatnim przedsięwzięciem jakie organizujemy pod koniec każdego roku jest uroczyste spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości. Spotkanie które w istocie rzeczy jest bardzo doniosłym oraz najsympatyczniejszym wydarzeniem roku. Corocznie korzystamy z gościnności właściciela Restauracji „Polskie Smaki” kol. Stanisława KOZIOŁA i jego żony Ireny. Dzięki Nim organizowane spotkania są bardzo atrakcyjne i uroczyste. Tego typu aktywność w znacznym stopniu wpłynęła, na zwiększające się zainteresowanie działaniami naszego Koła mieszkańców oraz władz samorządowych.
Prezes podziękował ustępującemu Zarządowi Koła za dotychczasową pracę i zaangażowanie włożone na rzecz Koła. Kończąc swoje sprawozdanie ustępujący Prezes wręczył okolicznościowe podziękowania dla:

Ø Burmistrza miasta i gminy Gryfice Andrzeja STRZYGŁA
Ø Dowódcy 36 dr OP Mrzeżyno ppłk Mariuszowi ZAGDAŃSKIEMU

dla najbardziej zaangażowanych w pracy na rzecz koła w minionej kadencji, podziękowania otrzymali:

Ø ppłk w st. spocz. Mieczysław MARCINKOWSKI
Ø ppłk w st. spocz. Janusz SZAFONI
Ø mjr w st. spocz. Jan DZIERKOWSKI
Ø st.chor.szt. w st. spocz. Jerzy DĄBROWSKI
Ø st.chor.szt. w st. spocz. Ryszard KARACZYN
Ø st.chor.szt. w st. spocz. Romuald PODMOKŁY
Ø st.chor.szt. w st. spocz. Tadeusz KLATKA
Ø mł.chor. w st. spocz. Mirosław WÓJCIAK
Ø mł.chor. w st. spocz. Zenon SZPAKOWSKI
Ø Pani Elżbieta OBERMAJER

Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował Prezesowi, Zarządowi Koła oraz wszystkim członkom za koła dotychczasową współpracę z władzami miasta w zakresie propagowania wartości patriotycznych w naszej gminie, życzył również sukcesów w dalszej działalności Koła na ziemi gryfickiej.

Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej koła kol. Ryszard KARACZYN przedstawił sprawozdanie z działalności komisji minionej kadencji. Na wniosek przewodniczącego zebrania walne zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła i przystąpiło do wyboru nowych władz koła.
Zebranie jednomyślnie zdecydowało o wyborze nowych władz koła w głosowaniu jawnym. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego w skład nowego zarządu weszli :

Ø płk w st. spocz. Krzysztof TOKARCZYK ,
Ø ppłk rez. Grzegorz WALCZAK,
Ø mjr rez. Zbigniew ŻOŁNA,
Ø st.chor.szt. w st. spocz. Romuald PODMOKŁY,
Ø mł.chor. w st. spocz. Zenon SZPAKOWSKI,
Ø st.chor.szt. w st. spocz. Jerzy DĄBROWSKI,
Ø Pani Maria CHYLA.

Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu powołał prezesa - płk w st. spocz. Krzysztofa TOKARCZYKA, wice prezesa - ppłk rez. Grzegorza WALCZAKA, sekretarza - st.chor.szt. w st. spocz. Jerzego DĄBROWKIEGO, skarbnika - st.chor.szt. w st. spocz. Romualda PODMOKŁEGO, członków Zarządu - mł.chor. w st. spocz. Zenona SZPAKOWSKIEGO, mjr rez. Zbigniewa ŻOŁNĘ i Panią Marię CHYLĘ

Natomiast w skład trzyosobowej komisji rewizyjnej koła wybrano:
przewodniczącego: st.chor.szt w st. spocz. Ryszarda KARACZYNA,
członków :

Ø mł.chor. w st. spocz. Krzysztofa WISŁAWSKIEGO,
Ø kpt. w st. spocz. Leszeka MAZURA


Na delegatów na Zjazd Wojewódzki wybrani zostali :

Ø płk w st. spocz. Krzysztof TOKARCZYK,
Ø ppłk rez. Grzegorz WALCZAK,
Ø st.chor.szt. w st. spocz. Romuald PODMOKŁY.


Po ukonstytuowaniu się władz i wyborze delegatów zebranie przyjęło jednomyślnie uchwałę programową na XI kadencję działalności Koła Nr 24 ŻŻWP. Na zakończenie zebrania nowo wybrany prezes Zarządu podziękował za wybór nowo wybranych władz Koła i obdarowanie wszystkich nowowybranych dużym zaufaniem. Na tym zebranie zakończono.


16.01.2017
***
Członkowie Koła ZŻ WP na opłatku u Kombatantów
Dnia 29.grudnia 2016r w GDK odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Związku Kombatantów RP i BWB. Uczestniczyli w nim weterani, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością starosta Powiatu Gryfickiego Kazimierz Sać, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarczyk, a uroczystości wigilijne uświetnił artystyczny chór gryficki VIOLA. W śród zaproszonych gości byli m.in. członkowie Koła nr 24 ZŻ WP w osobach Maria Chyla, Romuald Podmokły i Mieczysław Marcinkowski. Organizatorem spotkania był Zarząd Koła Kombatantów RP i BWP w Gryficach.
Po krótkich przemówieniach okolicznościowych i złożeniu życzeń przez włodarzy miasta, Kazimierza Sacia, Andrzeja Szczygła, Krzysztofa Tokarczyka oraz wiceprzewodniczącej Koła Kombatantów RP i BWP Krystyny Górskiej, uczestnicy uroczystego opłatkowego spotkania przystąpili do łamania się Opłatkiem i składania sobie wzajemnych, świąteczno noworocznych życzeń a następnie zasiedli do zastawionych stołów z ciepłymi napojami, słodyczami i owocami.
Uroczyste spotkanie umilił wspaniały chór Viola, który w swoim repertuarze zaprezentował szereg pięknych kolęd, które zostały nagrodzone gromkimi owacjami.
Uroczyste spotkanie wigilijne odbyło się w miłej jakby rodzinnej atmosferze i było okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju świątecznego i przemyśleń oraz rozmów i wspomnień a także przyszłych zamierzeń związanych z nadchodzącym Nowym 2017 Rokiem. Szczęśliwego Nowego Roku 2017. (Mieczmar)

***
Wieczerza Wigilijna OPŁATEK-2016 w Kole nr 24 ZŻ WP
Tradycją chrześcijańską jest, że Wieczerza Wigilijna Bożego Narodzenia należy do szczególnie uroczyście obchodzonych świąt, kończący okres Adwentu przed Świętem Bożego Narodzenia. W związku z tą okolicznością w dniu 15 grudnia 2016 roku odbyło się w restauracji „Polskie Smaki” uroczyste Wigilijno Opłatkowe spotkanie członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zorganizowane przez Zarząd i Komisja Socjalno-Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Andrzej Szczygieł - burmistrz Gryfic, Agnieszka Mackojć – dyrektor SP-3, ppłk Mariusz Zagdański - dowódca 36 dr OP oraz - wikary ks. Wojciech Pluskot z parafii NSPJ
Uroczystość Wigilijną rozpoczął prezes Zarządu Koła ZŻ WP Krzysztof Tokarczyk, który serdecznie powitał zaproszonych gości i licznie przybyłych członków Koła oraz złożył Im świąteczno-noworoczne życzenia. W krótkich słowach omówił osiągnięcia członków i Zarządu Koła w działalności organizacyjnej, socjalno zdrowotnej, pro obronnej i w zawodach strzeleckich w 2016 roku. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć byłych członków Koła: Bernarda Byczkiewicza, Tadeusza Ożgi i Huberta Jankowskiego, którzy odeszli na wieczną wartę w bieżącym roku.
Po krótkich okolicznościowych przemówieniach i złożeniu świąteczno noworocznych życzeń przez gości, Andrzeja Szczygła, Agnieszki Mackojć i ppłk Mariusza Zagdańskiego, wikary ks. Wojciech Pluskot rozpoczął duszpasterską posługę, wygłaszając Słowo Boże, które nawiązywało do Narodzenia Pańskiego oraz poświęcił opłatki i dzielił nimi uczestników spotkania. Następnie uczestnicy spotkania tradycyjnie składali sobie wzajemnie życzenia świąteczno-noworoczne i dzielili się opłatkami. Po tej miłej uroczystości zasiedli wszyscy do stołu ażeby w typowo rodzinnej atmosferze przystąpić do spożywania przygotowanych wigilijnych potraw. Na świątecznym stole były tradycyjne posiłki, charakterystyczne dla świąt Bożego Narodzenia, takie jak pyszna kapusta postna z grochem, paszteciki z kapustą i pieczarkami, smażone ryby, pierogi z kapustą i grzybami,filety śledziowe oraz zimne i ciepłe napoje a także ciastka. W czasie spożywania posiłków wznoszono toasty za zdrowie i pomyślność w Święta i w nadchodzącym Nowym 2017 Roku.
Uroczyste spotkanie „Opłatek-2016” było czasem świątecznego nastroju a członkowie koła spędzili je w miłej i koleżeńskiej atmosferze tak, jak w rodzinnym domu. Wszyscy uczestnicy Wigilijnej Wieczerzy byli zadowoleni, że mogli się znowu spotkać i powspominać dawne czasy służby wojskowej, w jednostkach wojskowych Garnizonu Gryfice. (Mieczmar)

29.11.2016
***
Udział członków Związku Żołnierzy WP w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości, które obchodzone jest w dniu 11 listopada, nawiązuje do odzyskania niepodległości w 1918 roku, kiedy to po ponad stu dwudziestu trzech latach niewoli i zaborów, Polacy odzyskali utraconą wolność i niepodległość, mogli samodzielnie stanowić o swojej przyszłości państwowej i narodowej.
Dla uczczenia 98 rocznicy, tego najważniejszego święta państwowego, odbyły się w dniu 11 listopada 2016r. uroczyste, patriotyczno historyczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorom obchodów były władze samorządowe starostwa i gminy. W uroczystościach wzięli udział m. in. Kazimierz Sać - starosta pow. gryfickiego, Andrzej Szczygieł- burmistrz Gryfic, ppłk Mariusz Zagdański - d-ca 36 dr. OP, Krzysztof Tokarczyk - przewodniczący Rady Gminy. ks. prałat Kazimierz Półtorak-proboszcz parafii WNPM, oraz delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji społecznych i liczne przybyła młodzież oraz mieszkańcy Gryfic. W śród uczestników uroczystości byli członkowie Koła nr 24 ZŻ WP. Uroczystości uświetniły: kompania honorowa 36 dr OP ze sztandarem dywizjonu i poczty sztandarowe służb mundurowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz szkół gryfickich i Młodzieżowa Orkiestra Dęta RED SWING LOW
Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od spotkania społeczności gryfickiej pod głazem Marszałka Józefa Piłsudskiego, złożeniem u jego stóp wiązanek kwiatów oraz okolicznościowym przemówieniem Grzegorza Burczy prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Gryfic.
Następnie odbyła się uroczysta msza święta w Kościele WNMP, celebrowana przez ks. prałata Kazimierza Półtoraka w intencji Ojczyzny oraz poległych i zmarłych osób, które walczyły na przestrzeni lat o wolność, niepodległość i suwerenność Polski.
Po mszy i złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Jana Pawła II, uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Wdzięczności na Placu Zwycięstwa, gdzie po przyjęciu meldunku przez dowódcę 36 dr OP o gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości i odegraniu Hymnu Państwowego odbyły się okolicznościowe przemówienia starosty pow. Gryfickiego Kazimierza Saća i burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła, którzy wzajemnie zobowiązali się do wzniesienia Pomnika Niepodległości w centrum Gryfic na 100 lecie Narodowego Święta Niepodległości w 2018r. Po czym delegacje złożyły wiązanki kwiatów na płycie Pomnika Wdzięczności i pod Tablicami Pamięci Narodowej. W imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP wiązankę pięknych biało czerwonych kwiatów złożyli: Grzegorz Walczak, Mieczysław Marcinkowski i Romuald Podmokły,
W godzinach popołudniowych odbył się VII Gryficki Bieg Niepodległościowy, którego organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfic. Wzięło w nim udział 156 osób. Uczestników biegu nagrodzono medalami i nagrodami w śród których był Mirosław Wójciak, członek Koła nr 24 ZŻ WP jako najstarszy uczestnik biegów.
W godzinach wieczornych w Sali widowiskowej GDK odbył się Koncert niepodległościowy w wykonaniu zespołu Trio La Rocha
W dni 10.11.2016r. delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP w składzie p. Maria Chyla, Romuald Podmokły i Zenon Szpakowski uczestniczyła w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Brojcach, zorganizowanych przez władze samorządowe Brojc i złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem „Wyzwolicieli Ziemi Brojeckiej”
W ten sposób członkowie Koła nr 24 ZŻ WP wraz z mieszkańcami Gryfic uczcili uroczyście pamięć tych wszystkich, którzy walczyli na przestrzeni lat o wolną, niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą Polskę. (Mieczmar)

05.11.2016
***
„Żołnierska Pamięć” w Dzień Wszystkich Świętych 2016
Dzień 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Dzień zadumy i refleksji. Dzień płonących zniczy i dzień chryzantem, oraz dzień w przeróżnych odcieniach jesieni. Ten jeden dzień w roku, kiedy najbardziej myślimy o tych Wszystkich, którzy odeszli z naszego ziemskiego świata a pozostała po Nich tylko pamięć, wspomnienia, zdjęcia i osobiste pamiątki.
Dla uczczenia tego jedynego dnia w roku, Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP zorganizowała realizację zamierzeń "Żołnierka Pamięć”, poprzez kultywowanie i pielęgnowanie pamięci o byłych żołnierzach zawodowych, członkach Związku Żołnierzy WP którzy odeszli do wieczności.
W dniu 31.10.2016 r. w przeddzień Wszystkich Świętych, delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP w składzie: p. Maria Chyla, Mieczysław Marcinkowski, Tadeusz Sokół, Mirosław Wójciak, Stanisław Broś, Aleksander Matusiak, Jerzy Dąbrowski, Zenon Szpakowski i Stanisław Razmus, realizując zamierzenia „Żołnierska Pamięć” odwiedziła na Gryfickich Cmentarzach Komunalnych, mogiły byłych żołnierzy zawodowych, członków Związku Żołnierzy WP, którzy odeszli do wieczności, by pełnić tam w spokoju wieczną wartę i zapalała na Ich mogiłach w skupieniu z wielką powaga „Światełka Pamięci” jako symbol hołdu i pamięci o Nich i o Ich dokonaniach. „Światełka Pamięci” zapalono również na płycie mogiły śp. ppor. Kazimierza Kiełbasińkiego, żołnierza Polskiego, poległego w czasie wyzwalania Gryfic w marcu 1945r oraz pod Pomnikiem Żołnierza Wojska Polskiego na SCK i pod Krzyżem na NCK.
W bieżącym roku odeszli z szeregów członków Koła nr 24 ZŻ WP i udali się na wieczną wartę:
W dniu 6 stycznia 2016r, w wieku 63 lat odszedł, mł. chor. rez. Tadeusz OŻGA członek Koła nr 24 ZŻ WP, były żołnierz zawodowy służby administracyjnej 28 brt, absolwent Szkoły Podoficerskiej w Jeleniej Górze, odznaczony m. in. srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi RP. Został pochowany w dniu 8.01.2016r. na SCK w Gryficach.
W dniu 3 kwietnia 2016r w wieku 90 lat odszedł, płk w stanie spoczynku Bernard Byczkiewicz, wieloletni członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i KOR LOK, bezgraniczny popularyzator tradycji historyczno wojskowej działalności żołnierzy WP w walkach z hitlerowskim okupantem, weteran walk o Niepodległą Polskę w II wojnie światowej, przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady Związku Kombatantów RP i BWP w Gryficach, współzałożyciel Koła nr 24 ZBŻZ przy 26 BA OPK, oraz zasłużony działacz społeczny dla województwa Zachodniopomorskiego, odznaczony m. in. Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, złotym, srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi RP, medalami: Zasługi na Polu Chwały, Zwycięstwa i Wolności oraz złotą i srebrną Odznaką Gryfa Pomorskiego. W dniu 7.04.2016r. został pochowany na SCK w Gryficach;
W dniu 22.08.2016r. w wieku 80 lat odszedł st. sierż. sztab. rez. Hubert Jankowski, długoletni członek związku Żołnierzy Wojaka Polskiego, były żołnierz zawodowy … brt w Choszcznie, absolwent Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, odznaczony m.in. brązowym Krzyżem Zasługi RP. W dniu 26.08.2016r został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim.
Niech spoczywają w pokoju. Cześć Ich pamięci.
W ten uroczysty sposób w Dniu Święta Zmarłych oddano hołd i uczczono pamięć byłych żołnierzy zawodowych, członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, spoczywających na Gryfickich Cmentarzach Komunalnych. (Mieczmar)

18.10.2016
***
Członkowie Koła ZŻ WP w uroczystościach Dnia Weterana i 77 rocznicy napaści Niemiec nazistowskich na Polskę.
W dniu 1.092016r. w ramach obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP oraz 77 rocznicy napaści Niemiec nazistowskich na Polskę odbyło się w Gryfickim Domu Kultury uroczyste patriotyczno-historyczne spotkanie zorganizowane przez Zarząd Związku Kombatantów RP i BWP, dla uczczenia tych wszystkich Polaków którzy wówczas mężnie stanęli do walki w obrony Ojczyzny. W spotkaniu wzięli udział kombatanci i weterani II wojny światowej oraz zaproszeni goście w śród których była delegacja z Koła nr 24 ZŻ WP w składzie: Mieczysław Marcinkowski, Romuald Podmokły i Zenon Szpakowski. Spotkanie uświetnili swoją obecnością burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarczyk.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem przez Zarząd Kombatantów RP i BWP wiązanek kwiatów na płycie Pomnika Wdzięczności na Placu Zwycięstwa i pod Tablicą Pamięci Narodowej na GDK a następnie w kawiarni GDK wspólnym odśpiewaniem patriotycznej pieśni „ROTA” (Nie rzucim ziemi skąd nasz ród). Po czym prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i BWP Krystyna Górska jako organizator i gospodarz spotkania serdecznie powitała wszystkich uczestników uroczystego spotkania i zapoznała ich z jego przebiegiem.
Następnie głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarczyk, którzy w swoich krótkich przemówieniach okolicznościowych przekazali kombatantom i weteranom II wojny światowej serdeczne pozdrowienia i podziękowania za włożony trud w walkach wyzwoleńczych II Wojny Światowej oraz złożyli im najlepsze życzenia dalszych lat życia w dobrym zdrowiu.
Po zakończeniu części oficjalnej, wystąpił pod kierownictwem Michała Bierwiaczonko, chór VIOLA z repertuarem pięknych pieśni patriotycznych i wojskowych. Uroczystości zakończyły się wspólnym poczęstunkiem na którym można było skonsumować gorącą kawę lub herbatę i pyszne wyroby cukiernicze oraz owoce.
W ten sposób uczczono uroczyście pamięć tych, którzy przyczynili się do obrony Ojczyzny i zwycięstwa w walkach II Wojny Światowej, walcząc o niepodległość i wolność Rzeczpospolitej Polskiej. (Mieczmar)

14.10.2016
***
Spotkanie patriotyczno-historyczne członków Koła nr 24 ZŻ WP
W dniu 12 października 2016r. mija 73 rocznica od wielkiej bohaterskiej bitwy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych pod Lenino. W bitwie tej zginęło 510 żołnierzy, rannych było 1776 a 625 zaginęło bez wieści. Dla uczczenia tych wydarzeń do których wówczas stanęli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych by walczyć o wyzwolenie Ojczyzny oraz którzy tam złożyli swoje życie dla pokojowej przyszłości Rzeczypospolitej Polski , odbyło się w dniu 8 października 2016r na strzelnicy LOK patriotyczno-historyczne spotkanie członków Koła nr 24 ZŻ WP. natomiast w dniu 12 października 2016r. delegacja Koła w składzie: Mieczysław Marcinkowski, Romuald Podmokły, Tadeusz Klatka i Mirosław Wójciak złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz na płycie Pomnika Wdzięczności na Pl. Zwycięstwa .
Organizatorem spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP.
Prezes Zarządu Koła, Krzysztof Tokarczyk rozpoczynając uroczyste spotkanie, jako jego gospodarz, powitał serdecznie przybyłych uczestników, członków Koła i zapoznał ich z jego przebiegiem i organizacją.
Spotkanie rozpoczęło się od zawodów strzeleckich. Kierownikiem zawodów, a zarazem Sędzią Głównym był Marian Radecki, któremu w organizacji zawodów strzeleckich pomagali członkowie Klubu Strzeleckiego LOK BASZTA Gryfice. W zawodach udział wzięli członkowie Koła – uczestnicy spotkania, Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach, 4,5 mm karabinek pneumatyczny oraz 5,6mm pistolet sportowy.
W konkurencji karabinek pneumatyczny, zwyciężył Janusz Szafoni z wynikiem 85 pkt. przed Józefem Jażewiczem który uzyskał 80 pkt. , Grzegorzem Walczakiem który uzyskał 79 pkt. i Zenonem Szpakowskim który uzyskał 73 pkt.
Natomiast w pistolecie sportowym zwyciężył Mieczysław Marcinkowski z wynikiem 96 pkt. przed Krzysztofem Tokarczykiem który uzyskał 95 pkt. Grzegorzem Walczakiem który uzyskał 94 pkt. i Januszem Szafoni który uzyskał 86 pkt.
Zwycięzcy w zawodach strzeleckich zostali wyróżnieni medalami oraz dyplomami, których wręczenia dokonał Prezes Zarządu Koła Krzysztof Tokarczyk i Sędzia Główny Marian Radecki. Zawody były przeprowadzone zgodnie z regulaminem organizacji strzelań LOK
Po zawodach strzeleckich odbyła się część biesiadna, którą przygotowali jak zawsze po mistrzowsku, członkowie Komisji S-Z Koła Jan Dzierkowski i Janusz Szafoni. Serwowano w niej pyszną wojskową grochówkę, kiełbaski i kaszankę z grilla oraz napoje. Spotkanie przebiegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Była ogólna dyskusja, wspomnienia i plany na przyszłość. Uroczyste spotkanie członków Koła pod względem organizacyjnym przebiegało sprawnie i spokojnie a jego uczestnicy byli super zadowoleni.
W ten sposób członkowie Koła nr 24 ZŻ WP godnie uczcili pamięć bitwy pod Lenino w szczególności poległych tam żołnierzy, którzy przyczynili się do zwycięstwa w walkach II Wojny Światowej, walcząc o wyzwolenie Ojczyzny z pod panowania hitlerowskiego nazizmu. (Mieczmar)

01.06.2016
***
Udział członków ZŻ WP w uroczystościach 71Rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.
W dniu 8 maja 1945 w Berlinie, w kwaterze dowództwa radzieckiego w Karlshorst, został podpisany Akt Bezwarunkowej Kapitulacji III Rzeszy Hitlerowskiej w II Wojnie Światowej w Europie. Ze strony niemieckiej podpisał go feldmarszałek W. Keitel, alianckiej: marszałek G.K. Żukow (ZSRR), marszałek A. Tedder (USA), generał C. Spaatz (Wielka Brytania) i generał J. de Lattre de Tassigny (Francja). Była to największa i najkrwawsza wojna w historii ludzkości. Brało w niej udział 61 państw. Zmobilizowano ponad 110 mil. żołnierzy. Zginęło ponad 55 mil. ludzi, a 35 mil. zostało inwalidami wojennymi i przyniosła ona ogromne straty materialne.
W 71 rocznicę podpisania Aktu Bezwarunkowej Kapitulacji III Rzeszy Hitlerowskiej, odbyły się w dniu 8 maja patriotyczno-historyczne uroczystości. Organizatorem ich był Urząd Miasta i Gminy przy współudziale Związku Kombatantów RP i BWP. W uroczystościach wzięli udział m. in. burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarczyk, kombatanci oraz delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji społecznych, związków zawodowych, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Gryfic. W śród uczestników byli członkowie Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP. Uroczystości uświetniły, poczty sztandarowe Związku Kombatantów RP i BWP, służb mundurowych, związków zawodowych i szkół.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele WNMP odprawioną w intencji tych, którzy przyczynili się do zwycięstwa i rozgromienia nazizmu hitlerowskiego w II Wojnie Światowej i przynieśli pokój narodom świata. Celebrował ją i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. prałat Kazimierz Półtorak. Po zakończonej eucharystii pochód uczestników przeszedł pod Pomnik Wdzięczności na Placu Zwycięstwa gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości w której przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, podkreślając, że oddajemy hołd wszystkim polskim żołnierzom walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej. Następnie Henryk Chmiel odczytał Apel Pamięci, wyszczególniając nazwiska żołnierzy poległych w 1945r na Ziemi Gryfickiej po czym delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy Pomniku Jana-Pawła II, Pomniku Wdzięczności, Pomniku Żołnierzy WP na SCK i tablicach Pamięci Narodowej. W imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP wiązankę pięknych kwiatów o barwach narodowych złożyła delegacja w składzie: Mieczysław Marcinkowski, Zenon Szpakowski i Tadeusz Klatka.
Części artystyczna, odbyła się w kawiarni GDK. Wystąpił chór VIOLA z repertuarem pieśni patriotycznych i wojskowych. Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem zorganizowanym przez Zarząd Związku Kombatantów RP i BWP na którym można było skonsumować kawę lub herbatę oraz pyszne wyroby cukiernicze.

23.05.2016
***

Członkowie ZŻ WP na uroczystościach w Skalnie i Kłodkowie.
W dniu 3 kwietnia 2016r. w miejscowościach Skalno i Kłodkowo odbyły się patriotyczno historyczne uroczystości uczczenia pamięci 19 rozstrzelanych przymusowych robotników rolnych przez wycofujące się hitlerowskie jednostki wojskowe. Mordu dokonano na terenie gminy Karnice. Wśród rozstrzelanych byli żołnierze Polscy kampanii wrześniowej. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Społeczności Cerkwickiej.
Tragiczne wydarzenia miały miejsce w marcu 1945 roku. W lipcu 1945 roku, 9 ciał poległych ekshumowano znad jeziora Liwia Łuża w miejscowości Skalno i pochowano je na cmentarzu w Kłodkowie. Do dziś, nie ustalono kto spoczywa w mogile i kto został rozstrzelany.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz licznie przybyli mieszkańcy pobliskich miejscowości: Skalna, Kłodkowa i Konarzewa, w śród których byli również członkowie Koła nr 24 ZŻ WP. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną w intencji Ojczyzny i pomordowanych polaków w Kościele Parafialnym w Kłodkowie.
W części oficjalnej wygłoszono przemówienia okolicznościowe po których delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod obeliskiem ku czci zamordowanych w Skalnie oraz na mogile w Kłodkowie. W imieniu członków Koła nr 24 ZŻ WP wiązankę pięknych biało czerwonych kwiatów złożyła delegacja Koła w osobach Maria Chyla i Romuald Podmokły. Podczas uroczystości odbyła się rekonstrukcja wydarzeń z 1945 roku w wykonaniu GRH Nałęcz z Trzebiatowa, po czym organizatorzy uroczystości zaprosili jej uczestników na spożycie bardzo smacznej „żołnierskiej” grochówki.
W ten uroczysty sposób społeczność cerkwicka uczciła pamięć zamordowanych 19 Polaków na terenie gminy Karnice. (Mieczmar).

01.04.2016
***
Dzień Kobiet w Kole nr 24 ZŻ WP
W dniu 9 marca 2016r. z okazji Dnia Kobiet, odbyło się w kawiarence Domu Kultury uroczyste integracyjne spotkanie członków Zarządu Koła nr 24 ZŻ WP z kobietami. W spotkaniu wzięli udział: Krzysztof Tokarczyk, Grzegorz Walczak, Mieczysław Marcinkowski, Romuald Podmokły i Jerzy Dąbrowski oraz wdowy po zmarłych żołnierzach zawodowych pełniących w ubiegłych latach służbę wojskową w jednostkach na terenie dawnego gryfickiego garnizonu.
Prezes Zarządu Koła, Krzysztof Tokarczyk, jako gospodarz spotkania, mile powitał wszystkich uczestników spotkania oraz złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom z okazji ich święta. Po czym omówił bieżącą problematykę organizacyjną działalności statutowej koła i osiągnięciach jego członków na rzecz integracji rodzin wojskowych.
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Socjalno Zdrowotnej Mieczysław Marcinkowski, który zapoznał z nowymi przepisami dotyczącymi świadczeń emerytalno rentowych i udzielaniu pomocy materialnej przez Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie. Omówił procedurę składania wniosków o udzielenie zapomóg pieniężnych w przypadkach trudnych sytuacjach materialnych, długoterminowej choroby, w klęskach żywiołowych i przy zakupie niektórych urządzeń wyposażenia domowego oraz wyprawek szkolnych.
Spotkanie przebiegało w pełnej miłej i sympatycznej atmosferze. Wszystkie panie zostały obdarowane słodkimi upominkami oraz ciepłymi życzeniami. Pani Kazimiera Kaźmierowska, w imieniu wszystkich obecnych kobiet podziękowała organizatorom spotkania a szczególne Zarządowi Koła, za pamięć o wdowach oraz za zaproszenie Ich na tak miłe uroczyste spotkanie.
Na zakończenie spotkania, prezes Zarządu Koła, złożył wszystkim podziękowanie za przybycie i udział w uroczystym spotkaniu, natomiast sekretarz Koła, Jerzy Dąbrowski, dla upamiętnienia tego wydarzenia, uwiecznił na fotce wszystkich jego uczestników. (Mieczmar)

10.03.2016
***
Uhonorowany przez Zarząd Główny ZKRP I BWP
W dniu 19.12.2015r Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP podjęło Uchwałę o nadaniu st. chor. sztab. Romualdowi Podmokły, członkowi Zarządu Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP, odznaki „ Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”, za szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz Związku Kombatantów.
W dniu 26.02.2016r. wyróżnienie to w imieniu prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP płk Ryszarda Sobierajskiego, wręczył prezes Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów ZKRP i BWP w Gryficach płk w st. sp. Bernard Byczkiewicz, i złożył Mu serdeczne gratulacje z najlepszymi życzeniami dobrego zdrowia i dalszych sukcesów w działalności społecznej na rzecz Związku oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. (Mieczmar)

03.02.2016
***
"OPŁATEK 2015” w Kole nr 24 ZŻ WP
W restauracji „Polskie Smaki” odbyło się w dniu 18 grudnia 2015 roku Uroczyste Wigilijno Opłatkowe spotkanie członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizatorem spotkania był Zarząd i Komisja Socjalno-Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP W spotkaniu liczny udział wzięli członkowie Koła ZŻ WP, a uroczystości uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, dyr. SP-3 p. Agnieszka Mackojć, wikary parafii WNMP ks. Grzegorz Podlaski, przedstawiciel dowództwa 36 dr OP mjr Paweł Grabowiec oraz prezes Zarządu Koła Emerytów Pożarnictwa w Gryficach mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak.
Uroczystość Wigilijną rozpoczął prezes Zarządu Koła ZŻ WP płk w st. spocz. Krzysztof Tokarczyk, który jako gospodarz spotkania, serdecznie powitał zaproszonych gości i licznie przybyłych członków Koła oraz złożył im najmilsze świąteczno-noworoczne życzenia. W krótkich słowach omówił osiągnięcia członków Koła w działalności organizacyjnej, socjalno zdrowotnej i w zawodach strzelecko-obronnych. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w bieżącym roku członków Koła: śp p.Krystyny Juszczyk, mł. chor. Wiesława Handzlika, i st. chor. sztab. Piotra Buczka. Po czym nastąpiła miła uroczystość wręczenia wyróżnień, które na wniosek Zarządu Koła, Kapituła Zarządu Głównego ZŻ WP, Uchwałą nr 3/2015 z dnia 17.03.2015r wyróżniła najbardziej aktywnych i zasłużonych na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

Odznaką Honorową Związku Żołnierzy WP zostali wyróżnieni:

-ppłk Janusz Szafoni,
-mjr Jan Dzierkowski,
-st. chor. sztab. Romuald Podmokły;

Medalem „XXX Lecia Związku Żołnierzy WP” zostali wyróżnieni:

-ppłk Janusz Lubczyński,
-mł. chor. Zenon Szpakowski,
-mł. chor. Zbigniew Olechnowicz,
-Pani Elżbieta Obermajer;

W imieniu Zarządu Głównego ZŻ WP, prezes Zarządu Koła płk w st. spocz.Krzysztof Tokarczyk uhonorował wyróżnionych członków Koła.
Następnie ks. Grzegorz Podlaski wygłosili Słowo Boże, które nawiązywało do Narodzenia Pańskiego oraz poświęcił opłatki, po czym uczestnicy spotkania tradycyjnie dzielili się opłatkami i składali sobie wzajemnie najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie zasiedli do stołu aby w typowo rodzinnej atmosferze przystąpić do spożywania podawanych wigilijnych potraw. Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych posiłków, charakterystycznych dla świąt Bożego Narodzenia, jak barszcz z uszkami, smażone ryby , pierogi z grzybami i kapustą oraz zimne i ciepłe napoje a także owoce.
Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Koła, było czasem przyjaźni i świątecznego nastroju a członkowie koła spędzili je tak, jak w rodzinnym gronie. Przebiegło ono w koleżeńskiej, miłej i świątecznej atmosferze. Wszyscy zebrani byli zadowoleni, że mogli się spotkać w koleżeńskim gremium i powspominać dawne czasy służby wojskowej, które spędzili w gryfickich jednostkach oraz porozmawiać o planach na następne lata. (Mieczmar)

27.01.2016
****
Informuję szanowne Koleżanki i Kolegów że Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/162/2015 z 16 grudnia 2015 został przyjęty „Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”. Szczegółowe informacje i pełna publikacja programu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfice.

http://www.gryfice.eu/komunikaty/item/1922-programu-wspolpracy-gminy-gryfice-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2016

Zarząd Koła

13.11.2015
****

Członkowie Koła nr 24 ZŻ WP w obchodach 97 rocznicę odzyskania niepodległości RP.
Dnia 11.11.2015r. odbyły się patriotyczno historyczne uroczystości 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatu i Urząd Miasta Gryfice. W uroczystościach udział wzięli m. in. starosta Kazimierz Sać, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarczyk, dowódca 36 dr OP ppłk Mariusz Zagdański i Kombatanci oraz delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji społecznych i młodzież oraz licznie przybyli mieszkańcy Gryfic. W śród uczestników uroczystości było liczne grono członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP. Uroczystości uświetniły, Kompania Honorowa 36 dr OP ze sztandarem dywizjonu, Poczty Sztandarowe służb mundurowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i szkół oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Red Swing Low" z Gryfic.
Uroczystości zainaugurowała Msza Święta w kościele WNMP odprawiona w intencji Obrońców Ojczyzn, którą celebrował i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. prałat dr Kazimierz Półtorak. Po zakończeniu mszy i przemarszu uczestników na Plac Zwycięstwa, gdzie rozpoczęła się patriotyczna historyczna część obchodów. Uczestników uroczystości powitał Henryk Chmiel. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: starosta Kazimierz Sać i burmistrz Andrzej Szczygieł. Następnie kpt. Arkadiusz Bala przeprowadził Apel Pamięci a kompania 36 dr OP oddała Salwę Honorową. Po czym nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez reprezentantów wielu grup społecznych Powiatu Gryfickiego przy Pomnikach: Jana-Pawła II, Wdzięczności i Żołnierza WP na SCK oraz tablicach Pamięci Narodowej. W imieniu członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP wiązankę pięknych kwiatów o barwach narodowych złożyła delegacja w składzie: Grzegorz Walczak, Mieczysław Marcinkowski, Romuald Podmokły, Tadeusz Klatka, Mirosław Wójciak i Zenon Szpakowski.
Następnie pod Głazem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z przed 97 lat, których organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfic. Po przemówieniach i złożeniu wiązanek kwiatów pod Głazem Józefa Piłsudskiego nastąpiła kolejna część obchodów, VI Bieg Niepodległości, który jak co roku wystartował spod Muzeum Galerii Brama. Zgromadził on liczną rzeszę biegaczy – patriotów, gdzie chodziło o wspólne świętowanie 97 rocznicy odzyskania niepodległości w duchu aktywności fizycznej. Po biegach wyróżniono najstarszego zawodnika Zbigniewa Nowaka, najmłodszą uczestniczkę Zosię Antonowicz, oraz najliczniejszą rodzinę, którą reprezentowało rodzeństwo Wąs.
Oprócz części patriotyczno historycznej, w Gryfickim Domu Kultury odbyła się część artystyczna, z programem słowno - muzycznym „Moja Ojczyzna," zaprezentowanym przez młodzież szkolną Gimnazjum nr 1 oraz koncert wykonany przez „Kapelę Czerniakowską”.
W ten sposób społeczeństwo Gryfic uhonorowało i uczciło pamięć tych, którzy walczyli na przestrzeni lat o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.
(Mieczmar)


07.11.2015
****

Światełko Pamięci” dla tych co odeszli z Koła nr 24 ZŻ WP.
Jak co roku, w przeddzień Święta Wszystkich Świętych, delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP odwiedziła groby zmarłych byłych żołnierzy zawodowych, członków Koła nr 24 Związku Żołnierzy WP”, spoczywających na gryfickich cmentarzach w ramach zamierzenia „Światełko Pamięci”. Organizatorem zamierzenia był Zarząd i Komisja Socjalno Zdrowotna Koła nr 24 ZŻ WP.
W dniu 30.10.2015r. delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP w składzie, p Maria Chyla, płk rez. Krzysztof Tokarczyk, ppłk rez. Grzegorz Walczak, ppłk rez. Mieczysław Marcinkowski, mjr rez. Jerzy Jackiewicz, st. sierż. sztab. rez. Andrzej Ziętek odwiedziła na Starym i Nowym Cmentarzu Komunalnym, groby tych, którzy odeszli do krainy wiecznej szczęśliwości, pełnić tam wieczną wartę i zapaliła na Ich mogiłach znicze, „Światełko Pamięci” jako symbol godności i pamięci. Znicze zapalono również pod obeliskiem Żołnierza Wojska Polskiego na SCK i pod Krzyżem na NCK oraz na grobie śp. ppor. Kazimierza Kiełbasińkiego, poległego żołnierza podczas wyzwalania Gryfic w 1945r. W czasie tych czynności członkowie delegacji wspominali o znanych im kolegach, byłych członkach Związku, którzy odeszli na wieczną wartą. Zamierzenie "Światełko Pamięci" to okazanie szacunku tym, którzy pełnili służbę wojskową w Garnizonie Gryfice, to kultywowanie i pielęgnowanie pamięci o byłych polskich żołnierzach oraz kształtowanie patriotycznej i historycznej świadomości obywatelskiej.
W ostatnim okresie, odeszli i udali się na wieczną służbę:
-W dniu 30.01.2015r. w wieku 62 lat, po długotrwałej i ciężkiej chorobie zmarła długoletnia członkini Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wdowa po zmarłym żołnierzu zawodowym 28 brt. była pracownica PZU w Gryficach, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, Krystyna JUSZCZYK . Została pochowana na SCK.
-W dniu 19 czerwca 2015 r. w wieku 56 lat, odszedł na wieczną wartę członek Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, były żołnierz zawodowy 28 brt. OP, absolwent Szkoły Chorążych w Legnicy, odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, mł. chor. rez. Wiesław HANDZLIK. Został pochowany na NCK
- W dniu 30.08.2015r., w wieku 71 lat odszedł na wieczną wartę, członek Koła nr 24 ZŻ WP, były żołnierz zawodowy służb kwatermistrzowskich 37 dr OP w Nowogardzie a następnie, Kierownik Kasyna Garnizonowego 26 BR OP w Gryficach, odznaczony srebrnym i brązowym „Krzyżem Zasługi RP”, st. chor. sztab. w stanie sp. Piotr BUCZEK. Został pochowany na CK w Nowogardzie.
W ten sposób delegacja członków Koła nr 24 ZŻ WP oddała hołd zmarłym byłym żołnierzom zawodowym, członkom Koła w miejscach Ich wiecznego spoczynku. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Cześć Ich pamięci. (Mieczmar)
Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL